Σημαντικές ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα της Αγγλικής Χημικής Ορολογίας της κ. Αικ. Σπηλιοπούλου θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015. Τα μαθήματα της πρώτης εβδομάδας θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Πάτρα 22-9-2015

Η διδάσκουσα

Αικ. Σπηλιοπούλου

  Μαρούσι, 18 - 9 - 2015

Δελτίο Τύπου

 Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής θα γίνουν από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να πληροφορηθούν είτε από τις Γραμματείες των σχολών / τμημάτων είτε από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών με αρ. πρωτ. Φ.151/146224/Α5/17-09-2015 (ΑΔΑ: 6ΡΦΓ465ΦΘ3-ΝΟ8) και η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.minedu.gov.gr/eksetaseis/allodapoi-allogeneis).

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας (http://www.minedu.gov.gr/), οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Το διάστημα της ηλεκτρονικής προεγγραφής που έληγε κανονικά στις 17 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται για λίγες μέρες, δηλαδή ως τα μεσάνυχτα της 24ης Σεπτεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική προεγγραφή των επιτυχόντων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Τέλος, παρατείνεται ως 28 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα ή απόδειξη ταχυμεταφοράς) το διάστημα, κατά το οποίο οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους.


Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2015-2016 του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκληρώνοντας την προεγγραφή τους στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ (http://www.minedu.gov.gr/) (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ251/140192/Α5/8-9-2015 εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ), από 10 έως 24 Σεπτεμβρίου 2015, να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος του Πανεπιστημίου Πατρών, https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_web_adm_student?sap-language=EL# για την συμπλήρωση λοιπών στοιχείων τους, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία χορήγησης αριθμού μητρώου φοιτητή, έκδοσης των πιστοποιητικών τους και χορήγησης των κωδικών πρόσβασής τους, στις Υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκου έτους 2015-2016 θα ξεκινήσουν στις 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (www.chem.upatras.gr)

Από τη Γραμματεία

Δράση Κατάρτισης Επαγγελματικών Αγγλικών (Business English)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Παν. Πατρών διοργανώνει Δράση Κατάρτισης & Πιστοποίησης Επαγγελματικών Αγγλικών (Business English).

Η δράση λαμβάνει χώρα πλήρως με ευέλικτη εξ' αποστάσεως μάθηση μέσω υπολογιστή (e-learning).

Οι συμμετέχοντες στη δράση μπορούν, αν το επιθυμούν, να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους αποκτώντας την πιστοποίηση Test of Interactive English, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, στα παρακάτω επίπεδα:

 • Β1 (Pre-Lower)
 • Β2 (Lower)
 • C1 (Advanced)
 • C2 (Proficiency)

Για να συμμετάσχετε στη δράση, ξεκινήστε συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση συμμετοχής

http://bit.ly/upatras-eng-form

και ακολούθως επικοινωνήστε μαζί μας για την συμμετοχή σας στην εξατομικευμένη διαδικασία κατάταξής σας σε τμήμα.

 

Στόχος

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των επαγγελματικών Αγγλικών των καταρτιζομένων τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. 

Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση επαγγελματικών Αγγλικών. Συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις δεξιότητες στην επαγγελματική επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα σε επαγγελματικό επίπεδο και έχει σκοπό την ένταξη ή τη διασφάλιση των ατόμων στην αγορά εργασίας, την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Η δράση περιλαμβάνει 250 ώρες εκπαίδευσης σε διάστημα 4 μηνών, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

 • 50 ώρες εκπαίδευσης με καθηγητή/τρια
 • 200 ώρες ευέλικτης εξ' αποστάσεως μελέτης μέσω υπολογιστή (e-learning).

Η εκπαίδευση με τον καθηγητή διεξάγεται εξ' αποστάσεως μέσω επαγγελματικής πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning).

Η διδασκαλία γίνεται από από ειδικά εκπαιδευμένους διδάσκοντες. Τα μαθήματα ξεκινούν άμεσα μετά τη δημιουργία ομοιογενούς τμήματος. Τα τμήματα συμπληρώνονται με σειρά προτεραιότητας μετά την κατάταξη των συμμετεχόντων σε αρχικό επίπεδο γνώσεων.

Διδακτέα Ύλη

 1. Effective Written Business Communication (Letters, Reports, Memos)
 2. Effective Oral Business Communication (Customer Care, Public Relations, Interviews)
 3. Grammar & Vocabulary for Business Communication
 4. Effective Group Communication

 

Διαδικασία Πιστοποίησης

Οι υποψήφιοι/ες για τις εξετάσεις καταρτίζουν ατομικό φάκελο εξέτασης ο οποίος περιλαμβάνει τρία μέρη της επιλογής τους:

 1. θέμα έρευνας γύρω από τα ενδιαφέροντά τους (Investigation mini-project)
 2. πρόσφατο άρθρο από το Internet ή περιοδικό (News Story)
 3. βιβλίο (Book)

Οι εξετάσεις πιστοποίησης έχουν δύο σκέλη: Προφορικά και Γραπτά.

Στο προφορικό μέρος της εξέτασης οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε δύο από τα μέρη του φακέλου τους, ενώ στο γραπτό θα εξεταστούν στο τρίτο θέμα και θα κληθούν να συντάξουν ένα άγνωστο κείμενο.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβουν χώρα στο Πανεπιστήμιο, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ.

 

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα της Πιστοποίησης Test of Interactive English (TIE)

 • Επιβλέπεται από το Ιρλανδικό Δημόσιο
 • Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Η ισχύς του πιστοποιητικού δεν έχει ημερομηνία λήξης
 • Διεθνής αναγνώριση από ξένα πανεπιστήμια
 • Σε αντίθεση με τα άλλα πιστοποιητικά, κανείς υποψήφιος δεν αποτυγχάνει αλλά κατατάσσεται σύμφωνα με τις ικανότητές του στην Αγγλική γλώσσα, στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται και παίρνει το πιστοποιητικό του αντίστοιχου επιπέδου.
 • Επάρκεια διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας για όσους υποψηφίους καταφέρουν να επιτύχουν  στο επίπεδο C2 και κατ' επέκταση δυνατότητα εργασίας τους σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
 • Σύγχρονος, ευχάριστος και φιλικός τρόπος εξέτασης
 • Ιδανική για ενήλικες διότι αξιοποιεί τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους και τους προετοιμάζει για την εξέταση με βάση κυρίως θέματα που γνωρίζουν και με τα οποία ασχολούνται στην καθημερινή τους ζωή αλλά και για θέματα της καθημερινότητάς τους και της επικαιρότητας.
 • Ευέλικτος προγραμματισμός εξετάσεων (κάθε μήνα)
 • Εξατομικευμένη παρακολούθηση μαθησιακής προόδου
 • Ειδική διαδικασία εξέτασης για τους δυσλεκτικούς. Η γραπτή εξέταση πραγματοποιείται με τη βοήθεια γραφέα.

 

Συμβολή στο Κόστος

 • Τμήματα Β1 & Β2 (Lower): 300 €
 • Τμήματα C1 (Advanced) & C2 (Proficiency): 350 €
 • Εξέταση Πιστοποίησης: 185 €

 

Στο κόστος περιλαμβάνονται:

 • Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια / Σημειώσεις
 • Πρόσβαση σε πλατφόρμες E-learning
 • 1 δωρεάν επανεξέταση - (σε περίπτωση μη-επιτυχίας στο επιθυμητό από εσάς επίπεδο σ’ ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης).

 

Η καταβολή της συμβολής στα έξοδα της δράσης μπορεί να γίνει εξ' ολοκλήρου ή τμηματικά σε 2 δόσεις.

Σημείωση: Το κόστος εξαρτάται από το αρχικό γνωσιακό επίπεδο και επιβεβαιώνεται μετά την κατάταξη των συμμετεχόντων σε τμήμα. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών του τμήματος, το κόστος ενδέχεται να μεταβληθεί.

 

Τρόποι πληρωμής

Καταθέστε το κόστος συμμετοχής σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός Ε093, το επίθετο και το όνομά σας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
229 54000232
IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232

ALPHA BANK
534002001000029
IBAN GR11 0140 5340 5340 0200 1000 029 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της πλήρους ενημέρωσης των φοιτητών του Ιδρύματος, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα www.upatras.gr/el/dfm οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για τις παροχές τους.

Από τη Γραμματεία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία  με το Υπουργείο διευκρινίστηκε, ότι η εγγραφή του πρωτοετή φοιτητή ολοκληρώνεται με την αποστολή πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση από το ΥΠΟΠΑΙΘ.,

όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2 του ΜΟΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  της υπ΄αριθμ.Φ253/139098/Α5 Υπουργικής Απόφασης και  στην παράγραφο 2.2 του ΜΟΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  της υπ΄αριθμ.Φ253/139109/Α5.

Συνεπώς η  ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών πραγματοποιείται με το έλεγχο και την αντιπαραβολή των δικαιολογητικών που απέστειλαν οι εισαγόμενοι, με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων, που θα παραλάβετε από το ΥΠΟΠΑΙΘ.

Ως εκ τούτου δε θα εκδίδονται πιστοποιητικά εγγραφής, ούτε θα παραδίδονται κωδικοί πρόσβασης στους πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2015-16 από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Στην ειδική περίπτωση που κάποιος φοιτητής αιτείται χορήγηση πιστοποιητικών για προσωπικούς και επείγοντες λόγους, θα χορηγούνται από τις Γραμματείες  τα  σχετικά πιστοποιητικά, με την προϋπόθεση της υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

«Αποδέχομαι  ότι η ολοκλήρωση της εγγραφής μου θα πραγματοποιηθεί,  με την περάτωση  της αντιπαραβολής των στοιχείων των πινάκων  που θα αποσταλούν από το  ΥΠΟΠΑΙΘ, με τα στοιχεία που έχω ήδη καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος»

Επισημαίνεται ότι   προτεραιότητα του Ιδρύματος αποτελεί η άμεση  και ομαλή εξυπηρέτηση των φοιτητών μας.

Από τη Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.