Αγαπητά μέλη του Τμήματος Χημείας,

Την Δευτέρα 7 Ιουνίου, ώρα 5 μμ, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάλεξη με προσκεκλημένο ομιλητή τον Dr. Andrea Carfi, Vice-President of Moderna & Head of Research for Infectious Disease.

ΘΕΜΑ: “Development of Moderna COVID-19 vaccine and preparing for variants of concern”

Η τηλεδιάλεξη  πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Αναλυτική Χημεία & Νανοτεχνολογία’ και απευθύνεται σε ευρύ ακροατήριο.

Σύνδεσμος:

https://upatras-gr.zoom.us/j/96020984114?pwd=ZTJuaFRtdTRGOW9aaC9FbmJralZTUT09
Meeting ID: 960 2098 4114
Passcode: 254846


Σύντομο βιογραφικό του ομιλητή.

Dr. Andrea Carfi holds a Master of Science in Physics from University of Canterbury in UK, Laura degree (equivalent to Master of Science in Chemistry) from Pavia University, Italy, and a PhD in Biophysics from the Université Joseph Fourier in Grenoble, France. He was also trained as a postdoctoral fellow in the laboratories of Prof. Stephen Harrison and Prof. Don Wiley at Boston Children’s Hospital/Harvard. Dr. Carfi has more than 18 years of experience in drug discovery and vaccine development at Moderna, GSK, Novartis Vaccines and IRBM/Merck. Over the years he has covered roles of increasing responsibility with a focus on structural biology, antigen design, small molecule antivirals discovery and vaccines development. In particular, during the seven years at GSK and Novartis Vaccines, he led the US based Protein Biochemistry team and was responsible for the design, selection, characterization and early development of novel vaccines against infectious disease targets, including HIV, CMV and RSV. Some of these vaccine candidates are now in early and late stage clinical trials. He was also heading the Novartis Vaccines Antigen Design platform across the research sites of Cambridge, US and Siena, Italy. Dr. Carfi joined Moderna in 2017 as Sr. Director of Antigen Design and Selection and Project Leader for the CMV vaccine program now in a Phase 1 clinical trial. Dr. Carfi has become the Head of Research for Infectious Disease since January 2019 and he is currently leading Research for all Moderna Infectious Disease targets.


Με εκτίμηση

Θεόδωρος Χριστόπουλος
Καθηγητής
Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
& σμΔΕΠ ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ

Αγαπητοί χαίρετε,

Αύριο, Τρίτη 11 Μαΐου, ώρα 6:30 μμ, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάλεξη με θέμα:

“Artificial Intelligence in Drug Discovery: What is Realistic, What are Illusions?”

Προσκεκλημένος ομιλητής: Andreas Bender, Reader, Centre for Molecular Informatics, Department of Chemistry, University of Cambridge, Cambridge, UK

Η τηλεδιάλεξη  πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Αναλυτική Χημεία & Νανοτεχνολογία’, καλύπτει διεπιστημονική ερευνητική δραστηριότητα και απευθύνεται σε ευρύ ακροατήριο.

Σύνδεσμος:
https://upatras-gr.zoom.us/j/96020984114?pwd=ZTJuaFRtdTRGOW9aaC9FbmJralZTUT09
Meeting ID: 960 2098 4114
Passcode: 254846

Ακολουθεί η περίληψη της διάλεξης και σύντομο βιογραφικό του ομιλητή.

Abstract: Artificial Intelligence (AI) has had a profound impact on areas such as image and speech recognition; however, comparable advances in drug discovery are still rare. This contribution will explore some of the reasons why this is the case, starting firstly by embedding the application of AI in drug discovery into its historical context. Next, we will explore which types of improvements – namely to speed, cost, or quality of decisions – are able to have the most profound impact on the success of drug discovery projects, and we will see that it is quality of decisions in clinical phases that matters most for project success. However, while computational algorithms are tremendously powerful today, much of the data we have available in drug discovery projects comes from the preclinical, proxy domain – which possesses only limited utility to make predictions for clinical stages. Hence, while numerically we are at least to an extent becoming better at modelling proxy endpoints, this leads to a ‘models of models’ situation, which only translates to a very limited extent to the safety and efficacy of compounds which will reach patients in a clinical setting. Even more fundamentally, there are intrinsic aspects of chemical and biological data which make labelling data much more difficult than in the image- or speech-domain, such as its conditionality (e.g. the dependence of effects on dose), which pose conceptual problems to being able to apply computational algorithms in the drug discovery domain. The contribution will conclude with aspects of model validation and perceptions of AI in society which pose additional problems for their unbiased evaluation and development, and point out developments which are needed for applications of AI in drug discovery to contribute to the clinical safety and efficacy of future medicines.

--Andreas Bender and Isidro Cortés-Ciriano. Artificial intelligence in drug discovery: what is realistic, what are illusions? Part 1: Ways to make an impact, and why we are not there yet. Drug Discovery Today, 2021 (26) 2, 511 – 524.
--Andreas Bender and Isidro Cortes-Ciriano. Artificial intelligence in drug discovery: what is realistic, what are illusions? Part 2: a discussion of chemical and biological data. Drug Discovery Today, 2021 (in press, DOI: 10.1016/j.drudis.2020.11.037).


Short CV:
Dr Andreas Bender is Director for Digital Life Sciences at Nuvisan in Berlin, as well as a Reader for Molecular Informatics with the Centre for Molecular Science Informatics at the Department of Chemistry of the University of Cambridge. In his work, Andreas is involved with the integration and analysis of chemical and biological data from different sources, such as structural and bioactivity data, gene expression readouts, cellular imaging data, pathway information, etc. The computational analysis of this information is in his research then aimed at understanding phenotypic compound action – such as cellular readouts and organism-level effects – on a mechanistic level, predicting molecular properties related to both compound effiacy and toxicity, as well as e.g. compound repurposing. He received his PhD from the University of Cambridge and worked in the Lead Discovery Informatics group at Novartis in Cambridge/MA as well as at Leiden University in the Netherlands and at AstraZeneca before his current post.


Με εκτίμηση

Θεόδωρος Χριστόπουλος
Καθηγητής
Τμήμα Χημείας

Αγαπητοί φοιτητές,
 
Την  Πέμπτη, 15 Απριλίου, ώρα 8:00 μμ, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάλεξη με θέμα:
 
“Multispectral Imaging of Cultural Heritage: Methods and Results”
 
Προσκεκλημένος ομιλητής: Roger L. Easton, Jr., Professor, Chester F. Carlson Center for Imaging Science, Rochester Institute of Technology, Rochester, NY
 
Η τηλεδιάλεξη  πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Αναλυτική Χημεία & Νανοτεχνολογία’ με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας. Καλύπτει διεπιστημονική ερευνητική δραστηριότητα και απευθύνεται σε ευρύ ακροατήριο.
 
Σύνδεσμος:
https://upatras-gr.zoom.us/j/96020984114?pwd=ZTJuaFRtdTRGOW9aaC9FbmJralZTUT09
Meeting ID: 960 2098 4114
Passcode: 254846
 
Ακολουθεί περίληψη της διάλεξης και σύντομο βιογραφικό του ομιλητή.
 
Abstract
Imaging systems, illumination tools, and processing methods newly developed in the last 2-3 decades have dramatically improved recovery of text and other features from manuscripts. As a result, heretofore unreadable (or even unknown) texts may be recovered, which promises a possible new age of scholarship in cultural heritage. Among the objects that have been studied using such emerging methods include manuscripts that were deliberately erased and overwritten to form "palimpsests," including manuscripts with erased writings by Archimedes, Galen, and Dexippus. In another example, faded text was recovered from the c. 1491 map of the world by Henricus Martellus Germanus. This talk will review new imaging equipment, including illumination, lenses, and sensors, as well as processing methods that have been applied to the imagery of these objects. Long-range plans for wide dissemination of equipment and expertise will be described.
 
Short CV
Roger L. Easton, Jr. has been on the faculty of the Chester F. Carlson Center for Imaging Science since 1986. During that time, his research interests evolved from optical signal processing and holography to the application of modern imaging technologies to recovery of writings from cultural heritage. He led the imaging team for the project to recover erased text from the Archimedes palimpsest, which led to discoveries of writings by Hypereides and a commentary on Aristotle's "Categories." He was also on teams to image the Syriac-Galen, Dexippus, Jubilees, Zacynthius, and Herodian palimpsests and the palimpsests in the "New Finds" at St. Catherine's Monastery, as well as maps of the world by Henricus Martellus Germanus (c. 1491) and Martin Waldseemüller (1507).

Οι διοργανωτές
 
Θεόδωρος Χριστόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας
Φεβρωνία Νούσια, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

Τη Δευτέρα, 12 Απριλίου, ώρα 7 μμ, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάλεξη με θέμα:

“DNA Computing for DNA Data Storage and Disease Diagnosis”

Προσκεκλημένος ομιλητής: Georg Seelig, Professor in Electrical & Computer Engineering and the Paul G. Allen School for Computer Science & Engineering at the University of Washington.

Η τηλεδιάλεξη  πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Αναλυτική Χημεία & Νανοτεχνολογία’, καλύπτει διεπιστημονική ερευνητική δραστηριότητα και απευθύνεται σε ευρύ ακροατήριο.

Σύνδεσμος:
https://upatras-gr.zoom.us/j/96020984114?pwd=ZTJuaFRtdTRGOW9aaC9FbmJralZTUT09
Meeting ID: 960 2098 4114
Passcode: 254846

Ακολουθεί περίληψη της διάλεξης και σύντομο βιογραφικό του ομιλητή.

Abstract: In this talk, I will briefly introduce the field of DNA computing starting with work by Adleman. I will then highlight two different applications for DNA computing. First, I will introduce a molecular computation for disease diagnosis. Our workflow begins by training a computational classifier on labelled gene expression data. This in silico classifier is then realized at the molecular level to enable expression analysis and classification of previously uncharacterized RNA samples. Classification occurs through a series of molecular interactions between RNA inputs and engineered DNA probes designed to differentially weigh each input according to its importance. Second, I will introduce an approach for performing computation in the context of DNA data storage. Synthetic DNA has the potential to store the world's continuously growing amount of data in an extremely dense and durable medium. Current proposals for DNA-based digital storage systems include the ability to retrieve individual files by their unique identifier, but not by their content. Here, we demonstrate content-based retrieval from a DNA database by learning a mapping from images to DNA sequences such that an encoded query image will retrieve visually similar images from the database via DNA hybridization. We encoded and synthesized a database of 1.6 million images and queried it with a variety of images, showing that each query retrieves a sample of the database containing visually similar images are retrieved at a rate much greater than chance.

Short CV: Georg Seelig is a professor in Electrical & Computer Engineering and the Paul G. Allen School for Computer Science & Engineering at the University of Washington. He is an adjunct professor in Bioengineering. Seelig holds a PhD in physics from the University of Geneva in Switzerland and did postdoctoral work in synthetic biology and DNA nanotechnology at Caltech. He received a Burroughs Wellcome Foundation Career Award at the Scientific Interface in 2008, an NSF Career Award in 2010, a Sloan Research Fellowship in 2011, and a DARPA Young Faculty Award in 2012, an ONR Young Investigator Award in 2014 and a Microsoft Research Outstanding Collaborator Award in 2016.

Seelig is interested in understanding how biological organisms process information using complex biochemical networks and how such networks can be engineered to program cellular behavior. His approach combines forward engineering of synthetic RNA-based regulatory circuits with the quantitative characterization of existing RNA-based gene regulatory pathways. His group is applying engineered circuits to problems in disease diagnostics and therapy.

Με εκτίμηση

Θεόδωρος Χριστόπουλος
Καθηγητής
Τμήμα Χημείας

Ημερομηνία: Παρασκευή, 11/10/2019

Ώρα: 13.00

Αίθουσα: Σεμιναρίων Τμήματος Χημείας

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

Lanthanides in Molecular Magnetism

Dr Júlia Mayans

Department of Chemistry, University of Barcelona, Barcelona, Spain

Lanthanide complexes represent a fascinating and challenging class of molecular magnetic materials with implications in several modern areas of fundamental and applied chemistry and physics. Due to their unique chemical and electronic properties, lanthanides have contributed to the field of molecular magnetism, and especially in the areas of molecular spintronics and quantum computation. This presentation will cover the recent advances in the field and some of our recent research results.

Ημερομηνία: Τετάρτη, 09/10/2019

Ώρα: 12.00

Αίθουσα: Σεμιναρίων Τμήματος Χημείας

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

Supramolecular Assemblies: Structures and Magnetism

Prof. Albert Escuer

Department of Chemistry, University of Barcelona, Barcelona, Spain

Supramolecular chemistry, based on non-covalent interactions, covers a wide variety of systems that include the coordination chemistry and the properties of supramolecular coordination assemblies with interesting applications in several fields, such as sensing, molecular recognition, catalysis, to name a few. This presentation will cover an overview of supramolecular concepts, including fundamental principles and recent examples, as well as their implications in molecular magnetism.

Σας ενημερώνω ότι το πρόγραμμα διαλέξεων του Καθ. Carlos L. Cespedes Acuña, προσκεκλημένου του Τμήματος Χημείας έχει ως εξής:

Δευτέρα 03.06.19  και ώρα 10:00 π.μ.

“Inhibition on Cholinesterase and Tyrosinase by alkaloids and phenolics from Aristotelia chilensis leaves”  

Τρίτη 04.06.19  και ώρα 12:00 μ.μ.

“Biological Activities of Chilean Plants: a look at the new paradigms” 

Οι ανωτέρω διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Χημείας (Ισόγειο Βορ. Κτιρίου).

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής

την Τετάρτη 2 /5 και ώρα 16:00

στην Αίθουσα ΧΗ7,στο Νέο Κτήριο Χημείας, ισόγειο

 

ο Dr. Bakhos Tannous

Associate Professor of Neurology Harvard Medical School &

Director for the Interdepartmental Neuroscience Center at the Massachusetts General Hospital

 

θα δώσει διάλεξη με θέμα:

" Molecular imaging in cancer drug discovery and blood-based diagnostics "

 

στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+ International Staff Mobility
for training and teaching

&

του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Αναλυτική Χημεία & Νανοτεχνολογία"

 

Η διάλεξη είναι ανοιχτή σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα

Την Τρίτη, 10/10/2017, 13:00-14:00, ο Καθηγητής Ανόργανης Χημείας του Department of Chemistry and Biochemistry του Florida International University κ. Raphael Raptis θα δώσει ερευνητική διάλεξη στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματός μας. Ο τίτλος και η περίληψη της ομιλίας υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.

Στην ίδια αίθουσα, από τις 14:00 έως τις 15:00, ο κ. Raptis θα ενημερώσει Δετείς και επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματός μας για δυνατότητες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με αμοιβή-υποτροφία στο Πανεπιστήμιό του.

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά μου να παρακολουθήσουν το ερευνητικό σεμινάριο όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται, και την ενημέρωση οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ. 

Με εκτίμηση,

Σπύρος Π. Περλεπές

Attachments:
Download this file (Raptis-Abstract.pdf)Raptis-Abstract.pdf[ ]2017-10-05 11:58

Σελίδα 1 από 2

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανανέωση εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
Aνανέωση του χειμερινού εξαμήνου μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜAΤΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΠΜΣ «ΕΦΑΡMΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»


Πρόσφατες Aνακοινώσεις

03 Δεκεμβρίου 2021
02 Δεκεμβρίου 2021
29 Νοεμβρίου 2021
26 Νοεμβρίου 2021
25 Νοεμβρίου 2021
25 Νοεμβρίου 2021
24 Νοεμβρίου 2021
23 Νοεμβρίου 2021
22 Νοεμβρίου 2021
20 Νοεμβρίου 2021

Template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.