Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Βιοχημεία Τροφίμων» για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 καλούνται να εγγραφούν άμεσα στην πλατφόρμα eclass στο αντίστοιχο μάθημα (https://eclass.upatras.gr/courses/CHEM2023/), όπου θα αναρτώνται οι ανακοινώσεις καθώς και εκπαιδευτικό υλικό.

Η διδάσκουσα,

Ζωή Πιπερίγκου

Καλούνται οι φοιτήτριες/ές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Βιοτεχνολογία» να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος, ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://eclass.upatras.gr/courses/CHEM2021/.

Οι φοιτήτριες/ές που δεν έχουν πρόσβαση στον ιδρυματικό λογαριασμό καλούνται να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο μάθημα «Βιοτεχνολογία» στο open eclass.

Οι ανακοινώσεις (μαθήματος και εργαστηρίου) καθώς και εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτώνται αποκλειστικά στις δύο πλατφόρμες (eclass & open eclass).

Εκ των διδασκόντων,

Ζωή Πιπερίγκου

Οι φοιτητές/τριες που θα παρακoλουθήσουν το μάθημα του 4ου έτους Υπολογιστική Χημεία, Θεωρητική Φασματοσκοπία και Μοριακός Σχεδιασμός πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους στο eclass: Υπολογιστική Χημεία, Θεωρητική Φασματοσκοπία και Μοριακός Σχεδιασμός - εαρινό εξάμηνο 2024.

Εκεί θα βρίσκετε τις ανακοινώσεις, πρόγραμμα, έγγραφα και μηνύματα σχετικά με το μάθημα και το εργαστήριο καθώς και θα υποβάλετε εργασίες ώστε να καταχωρούνται οι παρουσίες που είναι υποχρεωτικές.

Το μάθημα θα ξεκινήσει Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11 στην αίθουσα ΧΝ1.

Οι υπεύθυνοι

Μακρής Κωνσταντίνος

Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος

Πρακτικό Αξιολόγησης ‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών ακαδ. έτος 2023-2024 116- 04.01.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τίτλος Θέματος:
Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024)- Πρόσκληση 116/4.1.2024 _Προσωρινά Αποτελέσματα (ΦΚ 82838, Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος).

Κείμενο:
Σε συνέχεια της αριθμ. 116/4.1.2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών για την ανάθεση 3 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Μαντζαβίνο, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (επισυνάπτεται το αρχείο)

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από το Τμήμα Χημείας .

Ημερομηνία ανάρτησης αποτελεσμάτων: 15.02.2024

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις επί του αποτελέσματος τα προσωρινά αποτελέσματα καθίστανται αυτόματα οριστικά.

Logotypo ESPA 2021 2027

Το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει την χορήγηση   με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 , έως επτά (7) υποτροφιών  για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή άλλες  ερευνητικές  σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους. 

Δικαίωμα λήψης έχουν νέοι και νέες καταγόμενοι από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή/και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ως ομοταγών προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αιτήσεις μαζί με όλα  τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.fanourakisfoundation.org

Τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είναι  η   26η Απριλίου   2024 , ημέρα Παρασκευή έως ώρα 16:00. Το  πλήρες κείμενο της προκήρυξης και ο Κανονισμός  Υποτροφιών με  τις ακριβείς προϋποθέσεις & όρους  υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών κλπ υπάρχουν  στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org.

Πληροφορίες : Γραμματεία Ιδρύματος : 210 724 9940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-16.00. και email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


 pdf 64 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο της Πειραματικής Φυσικοχημείας 1 για το εαρινό εξάμηνο 2024 πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα του eclass στο μάθημα Πειραματική Φυσικοχημεία 1 Ακ. Έτος 2023-24 (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ μην γραφτείτε στο προηγούμενο) αυστηρά μέχρι την Τετάρτη 21/02.

Το εργαστήριο ξεκινάει με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα κανονικά από 22/2.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εκ νέου.

Θερμή παράκληση στους φοιτητές παλαιότερων ετών που χρωστούν μόνο την γραπτή εξέταση να μην κάνουν ακόμη εγγραφή στην πλατφόρμα.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη, που κάθε χρόνο τιμάται στις 11 Φεβρουαρίου και στοχεύει να αναδείξει το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια της επιστημονικής κοινότητας σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και με εφαλτήριο την άποψη ότι «ο κόσμος χρειάζεται την επιστήμη και η επιστήμη χρειάζεται τις γυναίκες», η L’Oréal Hellas σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για τα 13α Ελληνικά Βραβεία.

Για ακόμα μια φορά, το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναδείξει 3 γυναίκες επιστήμονες, οι οποίες διακρίνονται για το έργο τους στους τομείς των Βιοεπιστημών, των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της Επιστήμης των Υπολογιστών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και μέσω της έρευνάς τους επηρεάζουν θετικά τον κλάδο στον οποίο σταδιοδρομούν. Ως ελάχιστο δείγμα της αναγνώρισης του σπουδαίου έργου τους, σε κάθε γυναίκα επιστήμονα που θα διακριθεί, θα δοθεί το βραβείο των 10.000€.

Για το σύνδεσμο υποβολής συμμετοχής πατήστε εδώ.

Συνημμένα θα βρείτε το ΔΤ, φωτό καθώς και video για το FWIS 2024.


pdf 64 L'ORÉAL-UNESCO ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 2024

jpg 64 For Women in Science_logo

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων-Ι» του 2ου εξαμήνου, να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος που έχει δημιουργηθεί με τίτλο «Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων-Ι - Ακαδημαϊκό έτος 2023-24».

Οι ανακοινώσεις καθώς και εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτώνται μόνο στο e-class του εν λόγω μαθήματος.

Εκ των διδασκόντων

Θεόδωρος Τσέλιος

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο της Πειραματικής Οργανικής Χημείας 1 το τρέχον εαρινό εξάμηνο (στα πλαίσια του μαθήματος Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων-Πειραματική Οργανική Χημεία – 1), να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος που έχει δημιουργηθεί με τίτλο «Εργαστήριο Πειραματικής Οργανικής Xημείας-1. Ακαδημαϊκό έτος 2023-24» μέχρι την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024.

Οι ανακοινώσεις (εργαστηριακές ομάδες κ.α.) καθώς και εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτώνται μόνο στο e-class του εν λόγω μαθήματος/εργαστηρίου.

Οι Διδάσκοντες

Θεόδωρος Τσέλιος

Γεράσιμος Τσιβγούλης

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να καταθέσουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση για επικουρικό έργο στον Γ Τομέα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24.

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν με email μέχρι την 18/2/2024 στην Διευθύντρια του Γ Τομέα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Με εκτίμηση,

Χ. Ντεϊμεντέ

Διευθύντρια Γ Τομέα


 docx 64 Αίτηση ανάθεσης επικουρικού έργου

  1. Ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος ΑΝ842 ΑΓΓΛΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ για τους επί πτυχίω φοιτητές
  2. Ημερομηνία Εξέτασης του μαθήματος ΟΙ831 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ για τους επί πτυχίω φοιτητές
  3. PeopleCert - Δράσεις για την Ομογένεια της Κων-πολης 2023
  4. Προκήρυξη Προγράμματος Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation
  5. Πειραματική Βιοχημεία
  6. Σ.Ε.Γ.Ε.: "Παράταση Αιτήσεων για τη δράση «#Her_Research»
  7. Διεθνές Θερινό Σχολείο, Τμήμα Χημείας ΔΙ.ΠΑ.Ε., Πανεπιστημιούπολη Καβάλας
  8. Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού,έτους 2022-2023 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
  9. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1
  10. Υπολογιστική Χημεία, Θεωρητική Φασματοσκοπία και Μοριακός Σχεδιασμός - Εξέταση Φεβρουαρίου 2024

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email: chemsecr@upatras.gr
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...