Οι πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι επιθυμούν να διαμείνουν στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα https://stegasi.upatras.gr το διάστημα από 3 έως 20 Οκτωβρίου 2023.  Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στέγασης αποτελεί η ολοκλήρωση της 2ης φάσης της  ηλεκτρονικής εγγραφής – οριστικοποίησης πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2023-2024 στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών (eggrafes.upatras.gr) και η έκδοση σχετικής βεβαίωσης εγγραφής από τη γραμματεία του τμήματος.

Η υποβολή της αίτησης στέγασης  πραγματοποιείται με χρήση του κωδικού υποψηφίου Πανελλήνιων εξετάσεων, καθώς και του προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα σας αποσταλεί προσωρινός κωδικός πρόσβασης.

Επισήμανση: Με την παραλαβή του δωματίου θα πρέπει να έχει προσκομισθεί η βεβαίωση εγγραφής από τη γραμματεία του τμήματος.

Πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών στην ενότητα Στέγαση https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/stegasi/ 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ:

√ Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών

Τηλ.:(Ρίο)  2610 962183, 962188, 962180, (Κουκούλι) 2610  962942, 962941

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

√Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Μεσολογγίου

Τηλ.: 26310 58257, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι επιθυμούν να εκδώσουν ειδική κάρτα δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://sitisi.upatras.gr/sitisi  από την ημερομηνία εγγραφής τους έως την 31η  Οκτωβρίου 2023.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ειδικής κάρτας δωρεάν  σίτισης αποτελεί  α) η ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα εισαγωγής , β) η έκδοση σχετικής βεβαίωσης εγγραφής και γ) η παραλαβή σχετικών κωδικών πρόσβασης.

Πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έκδοσης ειδικής κάρτας δωρεάν  σίτισης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών στην ενότητα Σίτιση:

https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/sitisi

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τμήμα Σίτισης και Παροχών

Τηλ.:  2610 997977, 2610 997976

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα από Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 θα πραγματοποιείται η 2η φάση της ηλεκτρονικής εγγραφής – οριστικοποίησης πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2023-2024 στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr/ για φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά. Ο σύνδεσμος θα λειτουργήσει με την έναρξη της διαδικασίας, όταν δηλαδή ξεκινήσει η 2η φάση της ηλεκτρονικής εγγραφής – οριστικοποίησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών και θα παραμείνει ενεργός από 2/10/2023 έως και 12/10/2023.

Η διαδικασία της 2ης φάσης, περιγράφεται αναλυτικά στους συνδέσμους

https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/ilektroniki-engrafi/ και

https://my.upatras.gr/protoeteis/

Συστήνουμε στους πρωτοετείς φοιτητές, δεδομένης της καθυστερημένης αποστολής των πινάκων εγγεγραμμένων φοιτητών από το Υπουργείο και προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, να κάνουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr/ το συντομότερο δυνατό μετά την ενεργοποίησή της και να αποφύγουν να εγγραφούν στη λήξη της προθεσμίας, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν.

Από τη Γραμματεία

Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα υλοποιήσει:

 • Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης "Οριζόντιες Δεξιότητες: α) Δημιουργικότητα, β) Καινοτομία, γ) Κοινωνικές και Διαπολιτισμικές δεξιότητες, δ)Ηγετικές ικανότητες, ε) Επικοινωνιακές Δεξιότητες, στ) Ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ζ) Ενίσχυση αυτοεκτίμησης, η)  Διαχείριση στρες", την Παρασκευή 15  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:30 – 13:30. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ.
  Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail.
  Η ραγδαία ανάπτυξη τις τεχνολογίας διαμορφώνει έναν κόσμο ολοένα και διαφορετικό. Οι εργαζόμενοι, μέσα στα επόμενα χρόνια, θα κληθούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους και να ανανεώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους. Οι εργοδότες απευθύνονται σε εργαζόμενους που έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται καταστάσεις εργασιακής πίεσης και να καινοτομούν. Οι οριζόντιες δεξιότητες (soft skills),  σε συνδυασμό με τα τυπικά προσόντα, παρέχουν περαιτέρω δυνατότητες στους εργαζόμενους να δραστηριοποιηθούν στον τομέα που επιθυμούν. Για μια επιτυχημένη καριέρα, χρειάζεται, μεταξύ άλλων, ευελιξία, αρμονική συνεργασία με τους συναδέλφους και ηγετικές δεξιότητες. Στο εν λόγω εργαστήριο έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών , στους οποίους θα δοθεί η ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημασία των οριζόντιων δεξιοτήτων και της συμβολής τους στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους ζωή.
  Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης εδώ.
  Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00 – 13.00, με θέμα: «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας», για φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε στην ηλεκτρονική φόρμα που ακολουθεί: εδώ
  Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, είναι οι φοιτητές/τριες και οι απόφοιτοι/τες του Πανεπιστημίου Πατρών, να λάβουν έγκυρη ενημέρωση για το πως θα συντάξουν ένα ελκυστικό βιογραφικό, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το βιογραφικό σημείωμα στα πρώτα βήματα για την είσοδο στην αγορά εργασίας καθώς και χρήσιμες συμβουλές για τη συνοδευτική επιστολή και τη σημαντικότητά της στη διαδικασία εύρεσης εργασίας. Οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων, θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες εξερεύνησης  σταδιοδρομίας και την προσωπική εξέλιξη αυτής. Οι φοιτητές/τριες - απόφοιτοι θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα.
  Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ
 • Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 – 13.00, με θέμα «Ετοιμότητα Σταδιοδρομίας», για φοιτητές/τριες και αποφοίτους  του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εγγραφή σας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού σας e-mail.
  Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ.
  Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, είναι η δημιουργία προσωπικού σχεδίου δράσης για την αναζήτηση εργασίας. Θα δοθεί έμφαση στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος, στην προετοιμασία της συνέντευξης αλλά και στους τρόπους δικτύωσης στη σύγχρονη και απαιτητική αγορά εργασίας. Παράλληλα οι φοιτητές/τριες και οι απόφοιτοι, θα ενημερωθούν για τεχνικές εφαρμογής των ικανοτήτων που διαθέτουν σε συγκεκριμένες καταστάσεις στο χώρο εργασίας καθώς και για δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ.

Υπεύθυνος Έργου : Δημήτριος Μούρτζης, Καθηγητής/Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Π.Π. email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Ιστοχώρος Επιχειρησιακού Προγράμματος https://empedu.gov.gr

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη κα Τ. Μιχαλακέα, Αναπλ. Προϊστ. του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης στο τηλέφωνο 2610 969662.

poster Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δόθηκε νέα παράταση από το ΥΠΑΙΘΑ https://www.minedu.gov.gr/news/56418-12-09-23-paratasi-tis-ilektronikis-eggrafis-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi   στην ημερομηνία  ηλεκτρονικής εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματός μας που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Τμήμα μας, να καταθέτουν σχετική αίτηση διαγραφής μέσω του συνδέσμου https://eservice.upatras.gr.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κληθούν να αναρτήσουν στον ανωτέρω σύνδεσμο πριν την υποβολή της αίτησής τους είναι τα ακόλουθα:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και με τις δύο όψεις).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση από https://www.gov.gr στην οποία θα αναγράφεται ότι:

"Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω εκκρεμότητες με Φοιτητική Εστία(Στέγαση) -Σίτιση και Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης δεν έχω εκκρεμότητες στα πλαίσια προγράμματος ERASMUS."

 1. Αντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος. Αν δεν έχει εκδοθεί/παραληφθεί ή υπάρχει απώλειά της να αναρτηθεί Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www.gov.gr

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email: chemsecr@upatras.gr
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: