Προκήρυξη ανάδειξης εκπροσώπου μέλους ΕΔΙΠ στην Συνέλευση Α ΤΟΜΕΑ & στην Συνέλευση του Τμήματος Χημείας

Καλημέρα σας, επισυνάπτονται προσκλήσεις διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ του Τμήματος Χημείας, 

α) στη Συνέλευση και 

β) τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι για τον Τομέα Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας και τον Τομέα Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος, σύμφωνα και με τις υπ. αριθ. 29724/22.4.2024 και 28951/18.4.2024 διαπιστωτικές πράξεις των Δ/ντριών Τομέων, εφαρμογή έχει η διάταξη του άρθρου 7 παραγρ. 2.6 του εσωτερικού κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 5468/14.9.2023 τ. Β΄) ως ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Στις περιπτώσεις που τα μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού είναι όσες και οι θέσεις των εκπροσώπων ή λιγότερα, τα μέλη αυτά θεωρούνται εκπρόσωποι. Σε περίπτωση που τα μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού είναι όσες και οι θέσεις των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους, η επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών διενεργείται με κλήρωση από τον/την Πρόεδρο της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, εφαρμόζοντας αναλόγως τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου" και ως εκ τούτου δεν θα πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων στις αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις.


 pdf 64Προκήρυξη ανάδειξης εκπροσώπου μέλους ΕΔΙΠ στην Συνέλευση Α ΤΟΜΕΑΣ

pdf 64 Προκήρυξη ανάδειξης εκπροσώπου μέλους ΕΔΙΠ στην Συνέλευση του Τμήματος Χημείας

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email:
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...