Οι επαναληπτικές εξετάσεις στο μάθημα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 θα διεξαχθούν την Παρασκευή, 25/2/2022, 09:00 – 12:00 στην αίθουσα ΧΝ1, Νότιο Κτήριο Χημείας - 1ος όροφος. Οι εξετάσεις αφορούν ΜΟΝΟ τους φοιτητές που αποδεδειγμένα δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν στις εξετάσεις λόγω νόσησης covid-19 ή αδυναμία μετακίνησης λόγω κακοκαιρίας.

Με εκτίμηση

Οι διδάσκοντες

Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση των μαθημάτων έχουν οι φοιτητές που αποδεδειγμένα νόσησαν κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου και παρέμειναν σε καραντίνα κατά τη διάρκεια διενέργειας εξετάσεων στα μαθήματα που είχαν επιλέξει να εξεταστούν.

Η περίοδος απουσίας των φοιτητών αποδεικνύεται με την προσκόμιση (α) της βεβαίωσης νόσησης και (β) της βεβαίωσης αρνητικού τεστ στις οποίες αναγράφονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της καραντίνας (βεβαίωση νόσησης και αρνητικού rapid ή PCR test από επίσημο φορέα, αντίστοιχα).

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να εξεταστούν μόνο με την επίδειξη των παραπάνω βεβαιώσεων και αποκλειστικά και μόνο στα μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, η εξέταση των οποίων πραγματοποιήθηκε εντός της περιόδου νόσησης-καραντίνας τους.

Οι φοιτητές που έχουν νοσήσει και θέλουν να εξεταστούν στα μαθήματα "ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" και "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ" μπορούν να έρθουν αύριο Τρίτη 22/2 στις 9:00-11:00 στην αίθουσα Α11 του Τμήματος Φυσικής ή την Πέμπτη 24/2 στις 15:00-18:00 στην αίθουσα 071 του Τμήματος Βιολογίας.

Η διδάσκουσα,

Χρυσή Καραπαναγιώτη

Αγαπητοί φοιτητές/τριες

Οι επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ θα διεξαχθούν την Πέμπτη, 24/2/2022, 12:00 – 15:00 στην αίθουσα ΧΗ8, Νέο Κτήριο Χημείας. Οι εξετάσεις αφορούν ΜΟΝΟ τους φοιτητές που αποδεδειγμένα δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν στις εξετάσεις λόγω νόσησης covid-19 ή αδυναμία μετακίνησης λόγω κακοκαιρίας.

Με εκτίμηση

Οι διδάσκοντες

Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος «Επιστήμη Πολυμερών» για τους φοιτητές που αποδεδειγμένα δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στις εξετάσεις λόγω νόσησης COVID-19 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/2, ώρα 10.0-13.00 στην αίθουσα ΝΧ1.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξέταση παρακαλούνται να ενημερώσουν τον διδάσκοντα με e-mail. Επισημαίνεται πως οι φοιτητές θα πρέπει να φέρουν αποδεικτικό/-ά που θα επιβεβαιώνει/-ουν πως δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στην αρχική εξέταση λόγω νόσησης COVID-19.

Η διδάσκουσα

Χ. Ντεϊμεντέ

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα νόσησαν με COVID-19 (και αυτοί που είχαν δυσκολία να μετακινηθούν λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε το νομό Αττικής) κατά την εξεταστική περίοδο και δεν μπόρεσαν να εξεταστούν στο μάθημα “Συνθετική Οργανική Χημεία” μπορούν να προσέλθουν σε έκτακτη εξέταση του μαθήματος (μόνο για όσους το δικαιούνται) την Τρίτη 22.02.2022 και και ώρα 10:00- 13:00 στην αίθουσα ΧΒ3.

Εκ μέρους των διδασκόντων

Κ. Αθανασόπουλος

Καθηγητής

Αγαπητές/-οί φοιτήτριες/-ές,

Για τους φοιτητές που αποδεδειγμένα δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στις εξετάσεις λόγω νόσησης COVID-19, οι συμπληρωματικές εξετάσεις για το μάθημα Χημικές Βιομηχανίες (Ανόργανες και Οργανικές) του τρέχοντος προγράμματος σπουδών, καθώς και των αντίστοιχων μαθημάτων των προηγούμενων προγραμμάτων σπουδών,  θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, 21/02/2022, ώρα 15:00, στην αίθουσα ΒΧ3.

Επισημαίνεται πως οι φοιτητές θα πρέπει να φέρουν αποδεικτικό/-ά που θα επιβεβαιώνει/-ουν πως δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στην αρχική εξέταση λόγω νόσησης COVID-19.

Καλή επιτυχία

Με εκτίμηση

Οι διδάσκοντες

Αγαπητοί φοιτητές/τριες

Ανακοινώνεται ότι η επαναληπτική εξέταση για όσους νόσησαν, είτε είχαν πρόβλημα μετακίνησης λόγω κακοκαιρίας κατά τη διάρκεια της κανονικής εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2022 για το μάθημα “ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ”, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022, 9.00-12.00 στην αίθουσα ΧΗ8, Νέο Κτήριο Χημείας.

Με εκτίμηση,

Ο διδάσκων

Αγαπητοί φοιτητές/τριες

Ανακοινώνεται ότι η επαναληπτική εξέταση για όσους νόσησαν, είτε είχαν πρόβλημα μετακίνησης λόγω κακοκαιρίας κατά τη διάρκεια της κανονικής εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2022 για το μάθημα «Ανόργανη Χημεία 1 (μάθημα ή/και εργαστήριο)»  καθώς και για το μάθημα «Ανόργανη Χημεία 3» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022, 9.00-12.00 στην αίθουσα ΧΗ8, Νέο Κτήριο Χημείας.

Με εκτίμηση,

Οι διδάσκοντες

Αγαπητές/-οί φοιτήτριες/-ές,

Οι επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα τεχνολογίας για τους φοιτητές που αποδεδειγμένα δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στις εξετάσεις λόγω νόσησης COVID-19 θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα ΒΧ3 σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό

Μάθημα

Ημέρα

Ώρα

Χημική Τεχνολογία 1

Τρίτη, 22/02/2022

12:00-15:00

Φυσικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας

Τρίτη, 22/02/2022

12:00-15:00

Χημικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας

Τρίτη, 22/02/2022

12:00-15:00

Αρχές Χημικής Τεχνολογίας

Παρασκευή, 25/02/2022

12:00-15:00

Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

Παρασκευή, 25/02/2022

12:00-15:00

Χημική Τεχνολογία 2

Παρασκευή, 25/02/2022

12:00-15:00

Επισημαίνεται πως οι φοιτητές θα πρέπει να φέρουν αποδεικτικό/-ά που θα επιβεβαιώνει/-ουν πως δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στην αρχική εξέταση λόγω νόσησης COVID-19.

Η επαναληπτική εξέταση για την Αναλυτική Χημεία-2 για τους φοιτητές που δεν προσήλθαν στην κανονική εξέταση λόγω COVID-19 θα γίνει την Δευτέρα 21-Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 9-11 πμ στην αίθουσα ΧΗ7.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξέταση παρακαλούνται να ενημερώσουν τον διδάσκοντα με email.

Β Ναστόπουλος

Page 1 of 3

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Template by L.THEME

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.