ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ   2023-24

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  Ι&  IΙΙ   (ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ)

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ   Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,IV (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ)

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   16/02/2024     18.00-20.00      ΑΙΘ. Τ.15/16    κτΤΕΕΠΕΚΕ

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

ΦΡ.ΣΑΒΒΑ (ΕΕΠ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατόπιν ενημέρωσης από το ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου σας γνωρίζω ότι οι φοιτητές στη σημερινή συνέλευσή τους αποφάσισαν την λήξη της κατάληψης. Οπότε οι εξετάσεις των μαθημάτων θα συνεχιστούν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Σύντομα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων που αναβλήθηκαν.

Με εκτίμηση,

Α. Θεοχάρης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατόπιν ενημέρωσης από το ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου σας γνωρίζω ότι οι φοιτητές στη σημερινή συνέλευσή τους αποφάσισαν κατάληψη έως και τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου. Οι εξετάσεις των μαθημάτων στις 25/01, 26/01 και 29/01 αναβάλλονται και θα αποφασίσουμε πότε θα πραγματοποιηθούν.

Με εκτίμηση,

Α. Θεοχάρης

Η Εξέταση του μαθήματος ΟΙ831 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00-13:00 μ.μ. στην αίθουσα ΝΧ2 (2ος όροφος, Νότιο Κτήριο Χημείας).

Η εξέταση του μαθήματος ΟΙ831 «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες», για τους επί πτυχίω φοιτητές δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 24/1/2024. Η νέα ημερομηνία εξέτασης του εν λόγω μαθήματος θα ανακοινωθεί μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα.

Η παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Χημείας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο, βορείου κτιρίου) το διάστημα από Τρίτη 20 έως και Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024.

Οι επιβλέποντες πτυχιακών εργασιών που δεν θα παρουσιασθούν στο ανωτέρω διάστημα (π.χ. λόγω ταξιδιού, ασθενείας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας), θα ενημερώσουν το Τμήμα για την εναλλακτική ημερομηνία παρουσίασης με σχετική ανακοίνωση στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

ΒΗΜΑΤΑ:

Α. Πριν την παρουσίαση:

Οι επιβλέποντες θα πρέπει να ενημερώσουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, ώρα 13:00 (τηρείται σειρά προτεραιότητας) την Επιτροπή Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) για τα ακόλουθα:

  1. Προτιμητέα ημέρα και ώρα παρουσίασης
  2. Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου του φοιτητού.
  3. Τίτλο πτυχιακής εργασίας.
  4. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα.

Για να βοηθηθούμε στη μορφοποίηση και παρουσίαση του τελικού προγράμματος των παρουσιάσεων, παρακαλούμε η ενημέρωσή σας να έχει την ακόλουθο μορφή (με κόκκινο η προτιμητέα ώρα παρουσίασης, πουθενά ΚΕΦΑΛΑΙΑ):

14:00-14:30

Αγγελόπουλος Γεώργιος, Α.Μ. ΧΧΧΧ

Τίτλος: Μελέτη πρωτεϊνών συμπληρώματος

Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Παπαδοπούλου Μαρία

Β. Μετά την παρουσίαση:

  1. Ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει στην Γραμματεία του Τμήματος ένα αντίτυπο της τελικής διορθωμένης πτυχιακής του εργασίας, σε χρονικό διάστημα έως 2 ημερών από την ημερομηνία παρουσίασης.
  2. Ο επιβλέπων αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος υπογεγραμμένη βεβαίωση περάτωσης πτυχιακής εργασίας (με τις τελικές διορθώσεις, αν έχουν γίνει). Πρότυπο βεβαίωσης της ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας για τον επιβλέποντα, υπάρχει στην ιστοσελίδα – ΕΝΤΥΠΑ-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (https://www.chem.upatras.gr/el/downloads-el/9-entypa-grammateias/31-ptyxiakh-ergasia.html). Η βεβαίωση να αποστέλλεται και σε επεξεργάσιμη μορφή (word).
  3. Το συμπληρωμένο σχέδιο μικροδιδασκαλίας, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και θέλουν να τους χορηγηθεί βεβαίωση παιδαγωγικής επάρκειας, επισυνάπτεται υποχρεωτικώς στο τέλος της πτυχιακής εργασίας, ως Παράρτημα. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας, αντί του σχεδίου μικροδιδασκαλίας, επισυνάπτουν στο τέλος της πτυχιακής τους εργασίας τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΜΕΤ.
  4. Τα βαθμολόγια των πτυχιακών εργασιών κατατίθενται στη Γραμματεία το αργότερο έως δύο ημέρες από την παρουσίαση της πτυχιακής.

Υπενθυμίζεται ότι για τους φοιτητές που θα παρουσιάσουν τώρα και είναι στο 4ο έτος σπουδών, ο επιβλέπων θα πρέπει να τους καταχωρήσει άμεσα στον σύνδεσμο Google https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa6ZUQgki6KN9bbfp6fwo-WMxljyZYNdCQa9a78zDSLcpRdw/viewform ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία τους στο ψηφιακό άλμα, για να ανοίξει το βαθμολόγιο και να μπορέσει να τους βαθμολογήσει μετά την παρουσίασή τους. Οι παλαιότεροι φοιτητές πρέπει να βαθμολογηθούν χρησιμοποιώντας το «χειρόγραφο» (τυποποιημένο από τη Γραμματεία σε μορφή excel, επισυνάπτεται) βαθμολόγιο.

Επισημάνσεις:

Πρότυπο συγγραφής της Πτυχιακής Εργασίας υπάρχει στην ιστοσελίδα (https://www.chem.upatras.gr/el/downloads-el/9-entypa-grammateias/31-ptyxiakh-ergasia.html.

Για την λήψη πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ισχύουν τα εξής:

i) επιτυχής αξιολόγηση στο μάθημα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» (εισαχθέντες 2016-17 και εντεύθεν),

ii) επιτυχής αξιολόγηση του σεμιναρίου ή σεμιναρίων παιδαγωγικής, ανάλογα με το έτος εισαγωγής (π.χ. οι εισαχθέντες του ακαδ. έτους 2015-16 πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το σεμινάριο διδακτικής και το σεμινάριο παιδαγωγικής, καθώς δεν υπήρχε το μάθημα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών»),

iii) επιτυχής παρουσίαση σχεδίου μικροδιδασκαλίας (επισυνάπτεται) και κατάθεσής του ως παράρτημα στο πίσω μέρος της Πτυχιακής Εργασίας ή της σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης για όσους παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας, αντί του σχεδίου μικροδιδασκαλίας.

Η Επιτροπή Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών


 zip 64Πτυχιακές-Φεβρουάριος-2024

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email: chemsecr@upatras.gr
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...