Σας ενημερώνουμε  ότι η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας στην υπ. αριθ.   8/1.6.2017    συνεδρίασή της, σε εφαρμογή της 104/1.12.2016 απόφαση Συγκλήτου Παν. Πατρών, ενέκρινε την επανεξέταση για βελτίωση βαθμολογίας μαθήματος.

Η αναβαθμολόγηση πραγματοποιείται κατά την επαναληπτική περίοδο εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και αφορά ενεργούς φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έως και το 4ο ακαδ. έτος.
-ΔΕΝ αφορά επί πτυχίω φοιτητές.
-Ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει βελτίωση βαθμολογίας σε ΕΩΣ 3 μαθήματα που να ανήκουν μόνο στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος που διανύει και να έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό στην εξεταστική του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου 2023-24.
-Τα μαθήματα πρέπει να δηλωθούν όπως ακριβώς περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών ΚΑΙ με τον ΚΩΔΙΚΟ τους.
-Αιτήσεις που δεν θα αναγράφουν τον κωδικό μαθήματος ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.
-Επιτρέπεται μόνο μία (1) αίτηση βελτίωσης βαθμού.
-Θα πρέπει να καταχωρηθεί στην επόμενη σελίδα της δήλωσης, ΜΟΝΟ το ιδρυματικό email. Σε άλλη περίπτωση (π.χ. gmail κλπ) απορρίπτεται η αίτηση, χωρίς άλλη ενημέρωση/ειδοποίηση.

Αναβαθμολόγηση ΔΕΝ μπορεί να γίνει σε μάθημα που δόθηκε στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος αλλά ανήκει σε προηγούμενο ακαδημαϊκό  έτος.
 
Αιτήσεις βελτίωσης βαθμού θα γίνονται δεκτές από 10/7/2024 έως και 20/7/2024.

Μετά την επανεξέταση του φοιτητή κατά την επαναληπτική περίοδο, τελικός βαθμός του φοιτητή θα είναι ο  υψηλότερος από τους δύο βαθμούς που έχει λάβει ο φοιτητής.

Η αίτηση βρίσκεται στον ιστότοπο

Η εξέταση των μαθημάτων Χημική Τεχνολογία 1 και 2 του προηγούμενου προγράμματος σπουδών θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό:

Μάθημα

Αίθουσα

Ημερομηνία

Ώρα

Χημική Τεχνολογία 1

ΧΗ7

Δευτέρα 01/07/2024

09:00-12:00

Χημική Τεχνολογία 2

ΧΗ7

Τρίτη 02/07/2024

15:00-18:00

Με εκτίμηση

Οι διδάσκοντες

Σας ενημερώνουμε ότι η δικτυακή πύλη για δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, ακαδ. έτους 2023-24 θα ανοίξει εκ νέου από σήμερα τις 6 Ιουνίου 2024 έως και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024 για όσους δεν έκαναν έγκαιρα δήλωση.

ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

Πρόσκληση παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών, Ιούλιος 2024

Η παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Χημείας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο, βορείου κτιρίου) το διάστημα από Τρίτη 2 έως και Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024.

Οι επιβλέποντες πτυχιακών εργασιών που δεν θα παρουσιασθούν στο ανωτέρω διάστημα (π.χ. λόγω ταξιδιού, ασθενείας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας), θα ενημερώσουν το Τμήμα για την εναλλακτική ημερομηνία παρουσίασης με σχετική ανακοίνωση στο .

ΒΗΜΑΤΑ:

1. Πριν την παρουσίαση:

Οι επιβλέποντες θα πρέπει να ενημερώσουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 13:00 (τηρείται σειρά προτεραιότητας) την Επιτροπή Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών () για τα ακόλουθα:

1. Προτιμητέα ημέρα και ώρα παρουσίασης

2. Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου του φοιτητού.

3. Τίτλο πτυχιακής εργασίας.

4. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα.

Για να βοηθηθούμε στη μορφοποίηση και παρουσίαση του τελικού προγράμματος των παρουσιάσεων, παρακαλούμε η ενημέρωσή σας να έχει την ακόλουθο μορφή (με κόκκινο η προτιμητέα ώρα παρουσίασης, πουθενά ΚΕΦΑΛΑΙΑ):

14:00-14:30

Αγγελόπουλος Γεώργιος, Α.Μ. ΧΧΧΧ

Τίτλος: Μελέτη πρωτεϊνών συμπληρώματος

Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Παπαδοπούλου Μαρία

2. Μετά την παρουσίαση:

  1. Ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει στην Γραμματεία του Τμήματος ένα αντίτυπο της τελικής διορθωμένης πτυχιακής του εργασίας, σε χρονικό διάστημα έως 2 ημερών από την ημερομηνία παρουσίασης.
  2. Ο επιβλέπων αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος υπογεγραμμένη βεβαίωση περάτωσης πτυχιακής εργασίας (με τις τελικές διορθώσεις, αν έχουν γίνει). Πρότυπο βεβαίωσης της ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας για τον επιβλέποντα, υπάρχει στην ιστοσελίδα – ΕΝΤΥΠΑ-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (https://www.chem.upatras.gr/el/downloads-el/9-entypa-grammateias/31-ptyxiakh-ergasia.html) Η βεβαίωση να αποστέλλεται και σε επεξεργάσιμη μορφή (word).
  3. Το συμπληρωμένο σχέδιο μικροδιδασκαλίας, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και θέλουν να τους χορηγηθεί βεβαίωση παιδαγωγικής επάρκειας, επισυνάπτεται υποχρεωτικώς στο τέλος της πτυχιακής εργασίας, ως Παράρτημα. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας, αντί του σχεδίου μικροδιδασκαλίας, επισυνάπτουν στο τέλος της πτυχιακής τους εργασίας τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΜΕΤ.
  4. Τα βαθμολόγια των πτυχιακών εργασιών κατατίθενται στη Γραμματεία το αργότερο έως δύο ημέρες από την παρουσίαση της πτυχιακής.

Υπενθυμίζεται ότι για τους φοιτητές που θα παρουσιάσουν τώρα και είναι στο 4ο έτος σπουδών, ο επιβλέπων θα πρέπει να τους καταχωρήσει άμεσα στον σύνδεσμο Google https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa6ZUQgki6KN9bbfp6fwo-WMxljyZYNdCQa9a78zDSLcpRdw/viewform ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία τους στο ψηφιακό άλμα, για να ανοίξει το βαθμολόγιο και να μπορέσει να τους βαθμολογήσει μετά την παρουσίασή τους. Οι παλαιότεροι φοιτητές πρέπει να βαθμολογηθούν χρησιμοποιώντας το «χειρόγραφο» (τυποποιημένο από τη Γραμματεία σε μορφή excel, επισυνάπτεται) βαθμολόγιο.


Επισημάνσεις:

Πρότυπο συγγραφής της Πτυχιακής Εργασίας υπάρχει στην ιστοσελίδα (https://www.chem.upatras.gr/el/downloads-el/9-entypa-grammateias/31-ptyxiakh-ergasia.html)

Για την λήψη πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ισχύουν τα εξής:

  1. επιτυχής αξιολόγηση στο μάθημα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» (εισαχθέντες 2016-17 και εντεύθεν),
  2. επιτυχής αξιολόγηση του σεμιναρίου ή σεμιναρίων παιδαγωγικής, ανάλογα με το έτος εισαγωγής (π.χ. οι εισαχθέντες του ακαδ. έτους 2015-16 πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το σεμινάριο διδακτικής και το σεμινάριο παιδαγωγικής, καθώς δεν υπήρχε το μάθημα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών»),
  3. επιτυχής παρουσίαση σχεδίου μικροδιδασκαλίας (επισυνάπτεται) και κατάθεσής του ως παράρτημα στο πίσω μέρος της Πτυχιακής Εργασίας ή της σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης για όσους παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας, αντί του σχεδίου μικροδιδασκαλίας.

Η Επιτροπή Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών

Η εξέταση του μαθήματος «ΓΑΛΛΙΚΑ» για τους τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές,  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 και ώρα 09:00 π.μ.-11:00 π.μ. στο ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΠΕΚΕ ΙΣΟΓΕΙΟ Τ11.


 pdf 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email:
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...