Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ (ALUMNI) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
https://alumni.upatras.gr/

Ο ιστότοπος αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών στοχεύει στην διατήρηση στενών σχέσεων μεταξύ του Ιδρύματος και όσων ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Στον ιστότοπο οι απόφοιτοι μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα του Πανεπιστημίου, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, θέσεις εργασίας, καθώς και για διακρίσεις – βραβεύσεις αποφοίτων του Ιδρύματος.

Επιπλέον, με το κοινωνικό δίκτυο αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών που λειτουργεί στον ίδιο ιστότοπο, οι απόφοιτοι μπορούν να δικτυωθούν μεταξύ τους, να αναρτήσουν το βιογραφικό τους και να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες. Με αυτό τον τρόπο οι απόφοιτοι θα μπορούν να  συνεισφέρουν, είτε συμβουλευτικά, είτε δείχνοντας το δικό τους παράδειγμα, δημιουργώντας όραμα και έμπνευση στους φοιτητές, είτε προσφέροντας οι ίδιοι, μέσω της εξέλιξής τους, νέες θέσεις εργασίας στους νεότερους.

Κατά την πρώτη εγγραφή (login) στο κοινωνικό δίκτυο αποφοίτων δημιουργείται αυτόματα μία ιστοσελίδα με το προφίλ του χρήστη, το οποίο ο ίδιος μπορεί να διατηρεί και να ενημερώνει.

Πρόσβαση στο δίκτυο αποφοίτων μπορούν να έχουν όλοι οι απόφοιτοι (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών σπουδών) χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (UPnetID) που είχαν ως φοιτητές. Πλέον, η υπηρεσία του κοινωνικού δικτύου όπως και η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που είχαν ως φοιτητές δεν διακόπτεται και μπορούν να χρησιμοποιούν το δίκτυο αποφοίτων και το email τους για πάντα!


Για να κάνετε την εγγραφή σας επισκεφθείτε:   
https://alumni.upatras.gr/register/


Μπορείτε να αποστέλλετε στην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων: ) νέα, διακρίσεις, βραβεύσεις κλπ. αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών ή όποια άλλη πληροφορία θεωρείτε χρήσιμη για τους αποφοίτους του Ιδρύματος, προκειμένου να αναρτώνται στον ιστότοπο των αποφοίτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο αποφοίτων στη διεύθυνση: https://alumni.upatras.gr/, καθώς και τη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/upatrasalumni

Στο πρόσφατο τεύχος του κορυφαίου επιστημονικού περιοδικού SCIENCE (Perlepe P et al. Science. 2020 Oct 30;370(6516):587-592) δημοσιεύτηκε ερευνητική εργασία με τίτλο «Metal-organic magnets with large coercivity and ordering temperatures up to 242oC». Η εργασία προέρχεται από τη Διδακτορική Διατριβή της κας Παναγιώτας Περλεπέ (πρώτη στη σειρά των συγγραφέων του άρθρου).

Η Παναγιώτα Περλεπέ έλαβε με άριστα το Πτυχίο της από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη συνέχεια (2014-2016) έλαβε το Master της από το Πανεπιστήμιο Brock (Ontario, Καναδάς) με επιβλέποντα της ερευνητικής εργασίας της (που αφορούσε τη σύνθεση και μελέτη πολυπυρηνικών ενώσεων του δισθενούς νικελίου) τον νυν Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματός μας, Θεοχάρη Σταματάτο, που τότε εργαζόταν ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Brock. Κατόπιν εργάστηκε για περίπου τέσσερα (4) χρόνια στο CNRS του Bordeaux (Γαλλία) υπό την επίβλεψη του Διευθυντή Ερευνών Rodolphe Clérac και έλαβε το Διδακτορικό της Δίπλωμα στο τέλος του 2019 σε θέματα που αφορούσαν τη χημεία μεταλλο-οργανικών πολυμερών με αγώγιμες και μαγνητικές ιδιότητες. Σήμερα εργάζεται στο R&D τμήμα μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας στο Liverpool (Ηνωμένο Βασίλειο).

Η δημοσίευση αφορά στη σύνθεση του καλύτερου μέχρι σήμερα μοριακού μαγνήτη που διατηρεί τις ιδιότητές του σε θερμοκρασίες αρκετά υψηλότερες από τη θερμοκρασία δωματίου. Το πολυμερικό υλικό περιέχει ιόντα Li+, ιόντα Cl-, δισθενές χρώμιο σε επίπεδο τετραγωνικό περιβάλλον, πυραζίνη που συμμετέχει ως υποκαταστάτης υπό την ανηγμένη μονοανιονική μορφή της και πλεγματικό τετραϋδροφουράνιο. Η σύνθεση της ένωσης επιτεύχθηκε με στοχευμένη αναγωγική αντίδραση πολυμερικής ένωσης που περιείχε τρισθενές χρώμιο, ανιόντα πυραζίνης και ιόντα Cl- ως υποκαταστάτες και έχει αναφερθεί στην ίδια Διατριβή και δημοσιεύτηκε στο NATURE CHEMISTRY, 2018 (Pedersen KS, Perlepe P et al. Nat Chem. 2018 Oct;10(10):1056-1061). Ο πλήρης χαρακτηρισμός της ένωσης πραγματοποιήθηκε με περισσότερες από 20 αναλυτικές, φυσικές και φασματοσκοπικές τεχνικές που συνδυάστηκαν και με κβαντοχημικούς υπολογισμούς. Η θερμοκρασία κάτω από την οποία η ένωση είναι μαγνήτης (κρίσιμη θερμοκρασία) υπερβαίνει κατά περίπου 120oC την κρίσιμη θερμοκρασία του προηγούμενου καλύτερου μοριακού μαγνήτη. Οι ιδιότητες του μοριακού υλικού συναγωνίζονται αυτές των παραδοσιακών ανοργάνων μαγνητών (μέταλλα, οξείδια μετάλλων, κράματα, ...) που λειτουργούν σε θερμοκρασία δωματίου. Οι παραδοσιακοί μαγνήτες παρουσιάζουν μια σειρά από μειονεκτήματα (ακριβές πρώτες ύλες που συνεχώς το απόθεμά τους ελαττώνεται, μεγάλο ειδικό βάρος, κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας για την κατασκευή τους, αδυναμία εύκολης χημικής τροποποίησης, μηδαμινή διαλυτότητα, ...). Οι μοριακοί μαγνήτες που περιέχουν παραμαγνητικά ιόντα φθηνών μετάλλων και φθηνές οργανικές ενώσεις αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα στοχεύοντας σε μαγνητικά υλικά της επόμενης γενιάς.

Η διάκριση της κας Π. Περλεπέ έρχεται ως συνέχεια σημαντικών επιστημονικών-ερευνητικών διακρίσεων αποφοίτων του Τμήματός μας για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι.

Αγαπητές/οί φοιτητές,

Επισυνάπτεται η ΚΥΑ που περιγράφει τις δραστηριότητες που επιτρέπονται για την περίοδο 6-30 Νοεμβρίου, με τις ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια να εξειδικεύονται στην σελίδα 54589, και συνοπτικά στο παρακάτω πλαίσιο:

 1. ΔΕΝ επιτρέπεται καμία δραστηριότητα τόσο του Α' όσο και του Β' κύκλου σπουδών (Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) που απαιτεί φυσική παρουσία (συμπεριλαμβάνονται η διεξαγωγή των εργαστηρίων, η εκπόνηση διπλωματικών/πτυχιακών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητών ΜΔΕ),
 2. ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ερευνητικές δραστηριότητες (διδακτορικά, post-doc). Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται η στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τηλε-εργασία ή και η εκ περιτροπής φυσική παρουσία, προς αποφυγή συνωστισμού στους εργαστηριακούς χώρους.

Ως εκ τούτου όλα τα εργαστήρια (και των τελειόφοιτων που δεν είχαν ήδη ανασταλεί) δεν μπορούν να διεξαχθούν με φυσική παρουσία παρά μόνο εξ'αποστάσεως. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχιστεί η εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054

E-mail:   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Πάτρα 6η Νοεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 903/36955

ΘΕΜΑ: «Πράξη σχετικά με την εξυπηρέτηση του κοινού από τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών»

Π Ρ Α Ξ Η 

ΟΠΡΥΤΑΝΗΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/02-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ B'   4829/02.11.2020).

β) Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-2020 (ΑΔΑ: Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

γ) Το Π.Δ. 63/1999 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών» (ΦΕΚ 71/8-4-1999 τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 3435/17064/2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 2253/Β΄/10.06.2019).

δ) Την αριθμ. 6529/33333/04-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου του "Εσωτερικός Κανονισμός Πανεπιστημίου Πατρών" (ΦΕΚ B' 3899/25.10.2019) όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Η επικοινωνία των µελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ενδιαφερομένων πολιτών µε τις διοικητικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των Γραμματειών Σχολών και Τμημάτων, της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Πατρών θα γίνεται εφεξής µέσω τηλεφώνου και µε χρήση ηλεκτρονικών μέσων (email). Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την απρόσκοπτη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων µε αποφυγή της συνάθροισης προσώπων.

Αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση των µελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών που απευθύνονται προς τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας µε την αρμόδια υπηρεσία και ραντεβού σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να αναρτήσουν την παρούσα στον χώρο που στεγάζονται µε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας και να εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι 30/11/2020.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών και στις ιστοσελίδες των επιμέρους μονάδων του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση για ενημέρωση για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημείας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21.

Περισσότερες πληροφορίες στο site της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (http://www.praktiki.chem.upatras.gr/).

Η Advent Technologies, η καινοτόμος «ελληνικής καταγωγής» εταιρεία που διατηρεί ερευνητική και παραγωγική δραστηριότητα τόσο στην Πάτρα όσο και στις ΗΠΑ ανακοίωσε πρόσφατα την πρόθεσή της να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NASDAQ). Η εισαγωγή της Αdvent στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα πραγματοποιηθεί μέσω συγχώνευσης με την AMCI (εταιρία SPAC, Special Purpose Acquisition Company) και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2020.

Η Advent Technologies ιδρύθηκε το 2005 με συνιδρυτές τους Δρ. Β. Γρηγορίου (Πρόεδρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών), Δρ. Σ. Νεοφυτίδη (Διευθυντή Ερευνών Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής, Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας) και τον Ι. Καλλίτση (Kαθηγητή Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών) στοχεύοντας στην εμπορική αξιοποίηση ορισμένων ελπιδοφόρων ερευνητικών αποτελεσμάτων που είχαν παραχθεί στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ. Συγκεκριμένα, η εταιρεία δραστηροποιείται κυρίως στην ανάπτυξη τεχνολογίας επόμενης γενιάς κυψελίδων καυσίμου με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογόνο με μηδενικούς ρύπους και μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι κυψελίδες καυσίμου βρίσκουν εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην αεροναυπηγική (drones) και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτός δικτύου (off-grid).

Η τεχνολογία των πολυμερικών ηλεκτρολυτών που αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων κυψελίδων καυσίμου, αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας με μια σειρά διδακτορικών διατριβών, όπως Χ. Ντεϊμεντέ (2001), Ν. Γουρδούπη (2005), Μ. Δαλέτου (2005) και Μ. Γεωρμέζη (2010), ενώ οι διδάκτορες αυτοί στελέχωσαν αρχικά και την εταιρεία.

{phocagallery view=category|categoryid=3|limitstart=0|limitcount=0}

Το Νόμπελ Χημείας για το 2020 απονεμήθηκε στη Γαλλίδα Emmanuelle Charpentier (Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Βερολίνο) και στην Αμερικανή Jennifer A. Doudna (Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Berkeley), «Για την ανάπτυξη μιας μεθόδου επεξεργασίας γονιδιώματος», η οποία αναφέρεται ως Γενετικό Ψαλίδι και είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για την επανεγγραφή του κώδικα ζωής.

Πρόκειται για το σύστημα CRISPR / Cas9, με τη χρήση του οποίου είναι δυνατή η αλλαγή του DNA ζώων, φυτών και μικροοργανισμών με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια. Αυτή η τεχνολογία είχε, έχει, και θα συνεχίσει με τις διάφορες βελτιώσεις που επιδέχεται, επαναστατικό αντίκτυπο στις βιοεπιστήμες, συμβάλλει σε νέες θεραπείες για τον καρκίνο και μπορεί να κάνει πραγματικότητα το όνειρο της θεραπείας των κληρονομικών ασθενειών. Η συμβολή του γενετικού αυτού ψαλιδιού εντοπίζεται στην ταχύτητα, σε συνδυασμό με την ακρίβεια που επιτυγχάνεται, της αλλαγής του κώδικα ζωής εντός μερικών εβδομάδων. Το σύστημα CRISPR / Cas9, έχει φέρει πραγματική επανάσταση στη βασική επιστήμη. Φυσικά, όπως στις περισσότερες περιπτώσεις συμβαίνει, η ανακάλυψη αυτών των γενετικών ψαλιδιών ήταν απροσδόκητη. Κατά τη διάρκεια των μελετών της Emmanuelle Charpentier για το Streptococcus pyogenes, ένα από τα πλέον νοσογόνα βακτήρια, ανακάλυψε ένα προηγουμένως άγνωστο μόριο, το tracrRNA. Η δουλειά της έδειξε ότι το tracrRNA είναι μέρος του αρχαίου ανοσοποιητικού συστήματος βακτηρίων, CRISPR / Cas, που αδρανοποιεί τους ιούς διασπώντας το DNA τους. Η Charpentier δημοσίευσε την ανακάλυψή της το 2011. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε συνεργασία με την Jennifer Doudna, μια έμπειρη βιοχημικό με τεράστια γνώση του RNA. Μαζί, κατάφεραν να αναδημιουργήσουν το γενετικό ψαλίδι των βακτηρίων σε δοκιμαστικό σωλήνα και να απλοποιήσουν τα μοριακά συστατικά του ψαλιδιού, ώστε να είναι ευκολότερα στη χρήση. Σε ένα πείραμα που έγινε πλέον θρύλος, κατάφεραν να επαναπρογραμματίσουν το γενετικό ψαλίδι. Στη φυσική του μορφή, το ψαλίδι αναγνωρίζει το DNA από ιούς, αλλά οι Charpentier και Doudna απέδειξαν ότι μπορούσαν να το ελέγξουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να τεμαχίσει οποιοδήποτε μόριο DNA σε προκαθορισμένη αλληλουχία. Αυτό φυσικά παρέχει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου μιας αλληλουχίας DNA οποιουδήποτε μεγέθους, ξεκινώντας σχεδόν από το μηδέν. Το γενετικό ψαλίδι έχει συμβάλει σε πολλές σημαντικές ανακαλύψεις στη βασική έρευνα. Οι Γεωπόνοι έχουν αναπτύξει φυτικές καλλιέργειες που αντέχουν σε μούχλα, παράσιτα και ξηρασία. Στην ιατρική, βρίσκονται σε εξέλιξη κλινικές δοκιμές για νέες θεραπείες για τον καρκίνο και πιστεύεται ότι η θεραπεία κληρονομικών ασθενειών είναι πολύ κοντά. Εν τέλει, τα γενετικά ψαλίδια έχουν φέρει σε νέα εποχή τις βιοεπιστήμες, ώστε να προσφέρουν μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα.

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ' αριθ. 119170/Ζ1/10.9.2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο οποίο επισυνάπτεται η επιστολή του ΟΑΣΑ με θέμα "Διαχείριση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου φοιτητών ΑΕΙ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021" προς ενημέρωσή σας και ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Με εκτίμηση

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας Παν. Πατρών
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, εν όψει των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για λόγους πρόληψης, αναστέλλει αύριο, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, τη λειτουργία του Ιδρύματος και της δια ζώσης εξεταστικής διαδικασίας, για όποια μαθήματα έχει αυτή προγραμματιστεί, (με εξαίρεση τις εξ αποστάσεως εξετάσεις).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Προς τα Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Δεδομένης της επιστροφής πολλών μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας από διακοπές θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα θέματα και να υπενθυμίσω τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, για την αυστηρή τήρηση των οποίων είμαστε όλοι υποχρεωμένοι, προκειμένου να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας και την κοινωνία.

 • Οι μετακινήσεις των μελών της κοινότητας κατά την διάρκεια των διακοπών, πιθανά να οδηγήσει σε νέους φορείς ή και πάσχοντες από τον Covid-19. Λόγω των προσωπικών δεδομένων, δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα των θετικών δειγμάτων, πάρα μόνο το ίδιο το άτομο μετά από ενημέρωση που έχει σε προσωπικό επίπεδο. Αντιλαμβάνεστε ότι, εξαρτάται από τη καθεμιά και καθένα μας, η τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ για την αποφυγή μετάδοσης του ιού. Γνωρίζετε όλοι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τον τεχνικό ασφάλειας  κ. Θωμόπουλο και τη ιατρό εργασίας κ. Τριανταφύλλου αλλά και προσωπικά σε συνεννόηση με τους ιατρούς λοιμοξιωλόγους, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα.
 • Προς το παρόν τηρούμε με ευλάβεια τα εξής:
  Μάσκα υποχρεωτικά σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου
  Αποστάσεις μεταξύ μας-πολύ σημαντικό
  Καλό πλύσιμο των χεριών
  Ενημερώνεστε από τους ειδικούς, πότε να κάνετε τεστ
 • Τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς και επομένως και οι οδηγίες. Παρακαλώ να τις παρακολουθείτε και να τις εφαρμόζετε. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε την νέα πραγματικότητα, για όσο χρειάζεται, χωρίς πανικό ή άνευ λόγου απομόνωση. Μόνο με υπευθυνότητα, συνέργεια, και συνέπεια.
 • Η προσωπική ευθύνη στη συγκεκριμένη περίοδο είναι εξαιρετικά σημαντική.

Η Πρύτανις

Βενετσάνα Κυριαζοπούλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Σας αποστέλλουμε σύνδεσμο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με ενημερωτικό υλικό για τη χρήση μάσκας ως μέτρο πρόληψης έναντι του covid-19 .

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7432-enhmerwtiko-yliko-gia-th-xrhsh-maskas

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email:
Τηλέφωνο: (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...