Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος να εγγραφούν, στη σελίδα e-class του εργαστηρίου (Χημεία Περιβάλλοντος E2023), https://eclass.upatras.gr/courses/CHEM2135/  το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις που αφορούν το εργαστήριο.

Εκ του Εργαστηρίου

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα Πειραματική Φυσικοχημεία 1 να εγγραφούν στην πλατφόρμα του eclass στο μάθημα «Πειραματική Φυσικοχημεία 1 ακ. έτος 2022-23» από 16/02 έως και 19/02 αυστηρά. Μετά το πέρας της εγγραφής αυτής θα λαμβάνετε αναλυτικές ανακοινώσεις από το eclass για την έναρξη και λειτουργία του εργαστηρίου η οποία θα λάβει χώρα από τις 23/02 .

Προσοχή: Οι φοιτητές παλαιότερων ετών ΔΕΝ θα εγγραφούν σε αυτό το μάθημα το παραπάνω χρονικό διάστημα. Το μάθημα του προηγούμενου ακ. έτους στην πλατφόρμα που σας αφορά έχει προσωρινά απενεργοποιηθεί για να αποφύγουμε διπλοεγγραφές των φοιτητών του τρέχοντος έτους. Θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν θα πρέπει να λάβετε πληροφορίες για τις βαθμολογίες.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων-Ι» του 2ου εξαμήνου, να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος που έχει δημιουργηθεί με τίτλο «Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων-Ι - Ακαδημαϊκό έτος 2022-23».

Οι-ανακοινώσεις καθώς και εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτώνται μόνο στο e-class του εν λόγω μαθήματος.

Εκ των διδασκόντων

Θεόδωρος Τσέλιος

Καλούνται οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο Εργαστήριο του μαθήματος ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ να εγγραφούν στην πλατφόρμα https://eclass.upatras.gr/courses/CHEM2295/ προκειμένου να οριστούν οι εργαστηριακές ομάδες.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 23/2, 12:00.

Εκ του Εργαστηρίου

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο της Πειραματικής Οργανικής Χημείας 1 το τρέχον εαρινό εξάμηνο (στα πλαίσια του μαθήματος Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων-Πειραματική Οργανική Χημεία – 1), να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος που έχει δημιουργηθεί με τίτλο «Εργαστήριο Πειραματικής Οργανικής Xημείας-1. Ακαδημαϊκό έτος 2022-23» μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023.

Οι ανακοινώσεις (εργαστηριακές ομάδες κ.α.) καθώς και εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτώνται μόνο στο e-class του εν λόγω μαθήματος/εργαστηρίου.

Οι Διδάσκοντες

Θεόδωρος Τσέλιος

Γεράσιμος Τσιβγούλης

Καλούνται οι 1οετείς φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1, καθώς και παλαιοτέρων ετών φοιτητές που δεν έχουν ασκηθεί στο συγκεκριμένο εργαστήριο και θέλουν να το παρακολουθήσουν, να εγγραφούν στο eclass του εργαστηρίου το συντομότερο δυνατό, ώστε να βγουν οι ομάδες εργαστηρίου και να έχουν πρόσβαση στις ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν.

Από το Εργαστήριο

Οι ενδιαφερόμενοι ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://auditor.upatras.gr/ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού  έτους 2022-2023, από 31/01/2023 έως 10/02/2023.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες συνιστάται επικοινωνία με το Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών τηλεφωνικά στους αριθμούς 2610-969045, 2610-969046 ή μέσω e-mail προς This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Περισσότερες πληροφορίες : https://www.upatras.gr/stay-tuned/akroatis-panepistimiakon-mathimaton/  

Η παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Χημείας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο, βορείου κτιρίου) το διάστημα από Τρίτη 28 Φεβρουαρίου έως και Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023. Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών στο ανωτέρω διάστημα (π.χ. λόγω ταξιδιού, νόσησης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας), οι επιβλέποντες  θα ενημερώσουν το Τμήμα για την εναλλακτική ημερομηνία παρουσίασης με σχετική ανακοίνωση.

Οι πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να έχουν στην πρώτη τους σελίδα το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου του φοιτητή, τον ακριβή τίτλο και το όνομα του επιβλέποντα. Το υπόδειγμα της πτυχιακής εργασίας και οι οδηγίες συγγραφής μπορούν να βρεθούν στο https://www.chem.upatras.gr/el/downloads-el/9-entypa-grammateias/31-ptyxiakh-ergasia.html

Δύο αντίγραφα των διπλωματικών συνοδευόμενα από επιστολή του επιβλέποντος όπου θα αναγράφεται ότι ο φοιτητής μπορεί να παρουσιάσει τη διπλωματική του (πιθανώς και με σχέδιο μικροδιδασκαλίας, επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, ώρα 13:00 ανελαστικά. Υπενθυμίζεται ότι οι ώρες επαφής με τη Γραμματεία είναι 11:00-13:00, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώσουν μέχρι την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, ώρα 13:00 (τηρείται σειρά προτεραιότητας) την Επιτροπή Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με κοινοποίηση στον επιβλέποντα για τα ακόλουθα:

  1. Προτιμητέα ημέρα και ώρα παρουσίασης
  2. Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου του φοιτητού.
  3.   Τίτλο πτυχιακής εργασίας.
  4. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα.

Για να βοηθηθούμε στη μορφοποίηση και παρουσίαση του τελικού προγράμματος των παρουσιάσεων, παρακαλούμε η ενημέρωσή σας να έχει την ακόλουθο μορφή (με κόκκινο η προτιμητέα ώρα παρουσίασης, πουθενά ΚΕΦΑΛΑΙΑ):

14:00-14:30

Αγγελόπουλος Γεώργιος, Α.Μ. ΧΧΧΧ

Τίτλος: Μελέτη πρωτεϊνών συμπληρώματος

Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Παπαδοπούλου Μαρία

Παρακαλούνται οι επιβλέποντες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη κατάθεση της βαθμολογίας των πτυχιακών εργασιών.

Η Επιτροπή Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023 να εγγραφούν στο αντίστοιχο eclass ώστε να λαμβάνουν τις σχετικές ενημερώσεις.

Ευσταθία Κουλούρη

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα 'Έλεγχος Ποιότητας Χημικών Αναλύσεων' παρακαλούνται να εγγραφούν στο exams.eclass.upatras.gr στο αντίστοιχο μάθημα 'ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023' έως την Παρασκευή 16/12.

Οι διδάσκοντες

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email: chemsecr@upatras.gr
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...