Σας παρακαλούμε να δείτε το επισυναπτόμενο πρόγραμμα παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών για τον Ιούλιο του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την παρουσίαση:

 1. Ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει στην Γραμματεία του Τμήματος ένα αντίτυπο της τελικής διορθωμένης πτυχιακής του εργασίας, σε χρονικό διάστημα έως 2 ημερών από την ημερομηνία παρουσίασης.
 2. Ο επιβλέπων αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος υπογεγραμμένη βεβαίωση περάτωσης πτυχιακής εργασίας (με τις τελικές διορθώσεις, αν έχουν γίνει). Πρότυπο βεβαίωσης της ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας για τον επιβλέποντα, υπάρχει στην ιστοσελίδα – ΕΝΤΥΠΑ-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (https://www.chem.upatras.gr/el/downloads-el/9-entypa-grammateias/31-ptyxiakh-ergasia.html). Η βεβαίωση να αποστέλλεται και σε επεξεργάσιμη μορφή (word).
 3. Το συμπληρωμένο σχέδιο μικροδιδασκαλίας, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και θέλουν να τους χορηγηθεί βεβαίωση παιδαγωγικής επάρκειας, επισυνάπτεται υποχρεωτικώς στο τέλος της πτυχιακής εργασίας, ως Παράρτημα. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας, αντί του σχεδίου μικροδιδασκαλίας, επισυνάπτουν στο τέλος της πτυχιακής τους εργασίας τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΜΕΤ.
 4. Τα βαθμολόγια των πτυχιακών εργασιών κατατίθενται στη Γραμματεία το αργότερο έως δύο ημέρες από την παρουσίαση της πτυχιακής.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι για τους φοιτητές που θα παρουσιάσουν τώρα και είναι στο 4ο έτος σπουδών, ο επιβλέπων θα πρέπει να τους καταχωρήσει άμεσα στον σύνδεσμο Google https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa6ZUQgki6KN9bbfp6fwo-WMxljyZYNdCQa9a78zDSLcpRdw/viewform ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία τους στο ψηφιακό άλμα, για να ανοίξει το βαθμολόγιο και να μπορέσει να τους βαθμολογήσει μετά την παρουσίασή τους. Οι παλαιότεροι φοιτητές πρέπει να βαθμολογηθούν χρησιμοποιώντας το «χειρόγραφο» (τυποποιημένο από τη Γραμματεία σε μορφή excel, επισυνάπτεται) βαθμολόγιο.

Καλή σας επιτυχία.

Η Επιτροπή Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών


 pdf 64Τελικό πρόγραμμα παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών

xlsx 64 Χειρόγραφο βαθμολόγιο

Πρόσκληση παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών, Ιούλιος 2024

Η παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Χημείας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο, βορείου κτιρίου) το διάστημα από Τρίτη 2 έως και Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024.

Οι επιβλέποντες πτυχιακών εργασιών που δεν θα παρουσιασθούν στο ανωτέρω διάστημα (π.χ. λόγω ταξιδιού, ασθενείας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας), θα ενημερώσουν το Τμήμα για την εναλλακτική ημερομηνία παρουσίασης με σχετική ανακοίνωση στο

ΒΗΜΑΤΑ:

1. Πριν την παρουσίαση:

Οι επιβλέποντες θα πρέπει να ενημερώσουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 13:00 (τηρείται σειρά προτεραιότητας) την Επιτροπή Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών () για τα ακόλουθα:

1. Προτιμητέα ημέρα και ώρα παρουσίασης

2. Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου του φοιτητού.

3. Τίτλο πτυχιακής εργασίας.

4. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα.

Για να βοηθηθούμε στη μορφοποίηση και παρουσίαση του τελικού προγράμματος των παρουσιάσεων, παρακαλούμε η ενημέρωσή σας να έχει την ακόλουθο μορφή (με κόκκινο η προτιμητέα ώρα παρουσίασης, πουθενά ΚΕΦΑΛΑΙΑ):

14:00-14:30

Αγγελόπουλος Γεώργιος, Α.Μ. ΧΧΧΧ

Τίτλος: Μελέτη πρωτεϊνών συμπληρώματος

Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Παπαδοπούλου Μαρία

2. Μετά την παρουσίαση:

 1. Ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει στην Γραμματεία του Τμήματος ένα αντίτυπο της τελικής διορθωμένης πτυχιακής του εργασίας, σε χρονικό διάστημα έως 2 ημερών από την ημερομηνία παρουσίασης.
 2. Ο επιβλέπων αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος υπογεγραμμένη βεβαίωση περάτωσης πτυχιακής εργασίας (με τις τελικές διορθώσεις, αν έχουν γίνει). Πρότυπο βεβαίωσης της ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας για τον επιβλέποντα, υπάρχει στην ιστοσελίδα – ΕΝΤΥΠΑ-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (https://www.chem.upatras.gr/el/downloads-el/9-entypa-grammateias/31-ptyxiakh-ergasia.html) Η βεβαίωση να αποστέλλεται και σε επεξεργάσιμη μορφή (word).
 3. Το συμπληρωμένο σχέδιο μικροδιδασκαλίας, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και θέλουν να τους χορηγηθεί βεβαίωση παιδαγωγικής επάρκειας, επισυνάπτεται υποχρεωτικώς στο τέλος της πτυχιακής εργασίας, ως Παράρτημα. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας, αντί του σχεδίου μικροδιδασκαλίας, επισυνάπτουν στο τέλος της πτυχιακής τους εργασίας τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΜΕΤ.
 4. Τα βαθμολόγια των πτυχιακών εργασιών κατατίθενται στη Γραμματεία το αργότερο έως δύο ημέρες από την παρουσίαση της πτυχιακής.

Υπενθυμίζεται ότι για τους φοιτητές που θα παρουσιάσουν τώρα και είναι στο 4ο έτος σπουδών, ο επιβλέπων θα πρέπει να τους καταχωρήσει άμεσα στον σύνδεσμο Google https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa6ZUQgki6KN9bbfp6fwo-WMxljyZYNdCQa9a78zDSLcpRdw/viewform ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία τους στο ψηφιακό άλμα, για να ανοίξει το βαθμολόγιο και να μπορέσει να τους βαθμολογήσει μετά την παρουσίασή τους. Οι παλαιότεροι φοιτητές πρέπει να βαθμολογηθούν χρησιμοποιώντας το «χειρόγραφο» (τυποποιημένο από τη Γραμματεία σε μορφή excel, επισυνάπτεται) βαθμολόγιο.


Επισημάνσεις:

Πρότυπο συγγραφής της Πτυχιακής Εργασίας υπάρχει στην ιστοσελίδα (https://www.chem.upatras.gr/el/downloads-el/9-entypa-grammateias/31-ptyxiakh-ergasia.html)

Για την λήψη πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ισχύουν τα εξής:

 1. επιτυχής αξιολόγηση στο μάθημα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» (εισαχθέντες 2016-17 και εντεύθεν),
 2. επιτυχής αξιολόγηση του σεμιναρίου ή σεμιναρίων παιδαγωγικής, ανάλογα με το έτος εισαγωγής (π.χ. οι εισαχθέντες του ακαδ. έτους 2015-16 πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το σεμινάριο διδακτικής και το σεμινάριο παιδαγωγικής, καθώς δεν υπήρχε το μάθημα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών»),
 3. επιτυχής παρουσίαση σχεδίου μικροδιδασκαλίας (επισυνάπτεται) και κατάθεσής του ως παράρτημα στο πίσω μέρος της Πτυχιακής Εργασίας ή της σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης για όσους παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας, αντί του σχεδίου μικροδιδασκαλίας.

Η Επιτροπή Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών

Το 3ο υποχρεωτικό σεμινάριο για τους τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (ΠΔΕ) θα διεξαχθεί ως εξής:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΙΙ 30/5/24 5:00 μμ - 7:00 μμ στην αίθουσα ΧΗ7

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υπογράψουν σε παρουσιολόγιο και να λάβουν μέρος σε αξιολόγηση στο τέλος του σεμιναρίου και να περάσουν αυτή την αξιολόγηση με βαθμό τουλάχιστον 5 με άριστα το 10.

Τα αποτελέσματα για τα 3 σεμινάρια θα αναρτηθούν στο αντίστοιχο μάθημα στο eclass https://eclass.upatras.gr/courses/CHEM2313/

Για όσους δεν μπόρεσαν να βρεθούν δια ζώσης στα σεμινάρια ή δεν έχουν περάσει κάποια από τις αξιολογήσεις θα πρέπει να γραφτούν σε ειδικές ομάδες που θα ανοίξουν στο eclass και εκεί θα τους δοθούν νέες οδηγίες για να μελετήσουν και να εξεταστούν στα αντίστοιχα σεμινάρια.

Η υπεύθυνη των σεμιναρίων,

Χρυσή Καραπαναγιώτη

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματός μας που βρίσκονται στο 4ο ή και μεγαλύτερο έτος και θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για την απόκτηση βεβαίωσης Οινολογίας, ότι μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση  ανελαστικά από σήμερα έως και 31/5/2024, στο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0m9-9toHCNmq94QOx3ij_luHXEYFRqogdxD7s0_13owWaYw/viewform

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Το 3ο υποχρεωτικό σεμινάριο για τους τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (ΠΔΕ) θα διεξαχθεί ως εξής:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΙΙ 30/5/24 5:00 μμ - 7:00 μμ στην αίθουσα ΧΗ7

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υπογράψουν σε παρουσιολόγιο και να λάβουν μέρος σε αξιολόγηση στο τέλος του σεμιναρίου και να περάσουν αυτή την αξιολόγηση με βαθμό τουλάχιστον 5 με άριστα το 10.

Τα αποτελέσματα για τα 3 σεμινάρια θα αναρτηθούν στο αντίστοιχο μάθημα στο eclass https://eclass.upatras.gr/courses/CHEM2313/

Για όσους δεν μπόρεσαν να βρεθούν δια ζώσης στα σεμινάρια ή δεν έχουν περάσει κάποια από τις αξιολογήσεις θα πρέπει να γραφτούν σε ειδικές ομάδες που θα ανοίξουν στο eclass και εκεί θα τους δοθούν νέες οδηγίες για να μελετήσουν και να εξεταστούν στα αντίστοιχα σεμινάρια.

Η υπεύθυνη των σεμιναρίων,

Χρυσή Καραπαναγιώτη

Αγαπητές/οι φοιτήτριες/τές

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των συνεχόμενων διακοπών ρεύματος δεν θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο σήμερα στις 15.00-17.00. Για την αναπλήρωση του εργαστηρίου θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.

Οι διδάσκοντες

Τα υποχρεωτικά σεμινάρια για τους τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (ΠΔΕ) θα διεξαχθούν ως εξής:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Ι 2/4/24 3:00 μμ - 4:00 μμ στην αίθουσα ΧΗ7
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΙ 4/4/24 5:00 μμ - 7:00 μμ στην αίθουσα ΧΗ7

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΙΙ τον ΜΑΙΟ 2024 θα βγει νεότερη ανακοίνωση πιο μετά


Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υπογράψουν σε παρουσιολόγιο και να λάβουν μέρος σε αξιολόγηση στο τέλος κάθε σεμιναρίου και να περάσουν και τις τρεις αυτές αξιολογήσεις με βαθμό τουλάχιστον 5 με άριστα το 10.

Οι τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια Παιδαγωγικής θα πρέπει να γραφτούν ΑΜΕΣΑ και σίγουρα πριν την 4/4/24 να κάνουν εγγραφή στο αντίστοιχο μάθημα στο eclass

https://eclass.upatras.gr/courses/CHEM2313/

για να έχουν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τα σεμινάρια και τις επιδόσεις τους στις αξιολογήσεις.

Η υπεύθυνη των σεμιναρίων,
Χρυσή Καραπαναγιώτη

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών» που αφορά τα πολυμερικά Υλικά να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος (CHEM 2081) στο πεδίο Ομάδες Χρηστών  «Δήλωση Συμμετοχής στο εργαστήριο-Εαρινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 2023-24» μέχρι την Τετάρτη 13/3/2024, στις 13.00 μμ.

Καλούνται οι φοιτήτριες/ες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «Επιστήμη Πολυμερών» να εγγραφούν στη σελίδα e-class του μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/CHEM2102/ προκειμένου να ενημερώνονται για τη διδασκαλία.

Η Διδάσκουσα

Χ. Ντεϊμεντέ

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email:
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...