Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Σας ενημερώνουμε ότι τα Τμήματα Χημείας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία» (ΦΕΚ 1626/τ.Β΄/10.05.2018) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 14/9-7-2018 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 670/11793 Υ.Α. (ΦΕΚ 1620/τ.Β΄/10-5-2018) που αφορά την επανίδρυση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη τριάντα (30) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως κάτωθι:

  1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον.
  2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία.

Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (επισπεύδον) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», οργανώνει και λειτουργεί Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τέλη φοίτησης στην «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

Αναμένεται η προκήρυξη του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην ειδίκευση: 

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική  διάρκεια  για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Το  σύνολο  των  Πιστωτικών Μονάδων  που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90) ECTS (40 ECTS για τα μαθήματα, 20 ECTS για τα σεμινάρια που αφορούν τη διπλωματική εργασία και 30 ECTS για τη διπλωματική εργασία).

Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ., οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α' και Β' εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνα.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στο τηλέφωνο 2610-997101, ηλεκτρονική διεύθυνση , στον Καθηγητή κ. Δημήτριο Βύνιο, Τμήμα Χημείας, τηλ. 2610-997914 και στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αλέξιο Αλετρά, Τμήμα Χημείας, τηλ. 2610-997161.

Αιτήσεις εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτές μετά τη δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 12:00-13:30).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Σας γνωρίζουμε ότι η απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης για το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουλίου 2018 και ώρα 11:30 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» (Α’ Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος).

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες  να βρίσκονται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη κάθε τελετής στον χώρο, προκειμένου να περιενδυθούν την τήβεννο του Πανεπιστημίου.

Από τη Γραμματεία

Αγαπητές/οί Φοιτήτριες/ες και Συνάδελφοι,

Στο συνημμένο αρχείο αναγράφονται στοιχεία της παρουσίασης/εξέτασης της διπλωματικης εργασιας της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κας Διονυσίας Ρηγοπούλου η οποια εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ «ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ».

Με εκτίμηση,

Δ. Παπαϊωάννου, Καθηγητής Οργανικής Χημείας

Επιβλέπων Καθηγητής

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email:
Τηλέφωνο: (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...