Παρακαλώ όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και δεν έχουν ακόμα γραφτεί στο άλλο μάθημα του eclass "Σεμινάρια Παιδαγωγικής" να γραφτούν ΑΜΕΣΑ για να μπορέσουν και οι υπόλοιποι που έχουν ήδη γραφτεί να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.

Καλές γιορτές!

Η υπεύθυνη,

Χ. Καραπαναγιώτη

Αγαπητοί τριτοετείς φοιτητές,

Σας ενημερώνω ότι την Τρίτη, 11 Απριλίου, ώρα 5:00 μμ, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση με αντικείμενο τα θέματα και τη διαδικασία των Πτυχιακών Εργασιών που προτίθεμαι να επιβλέψω κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, παρακαλώ να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο zoom:

Join Zoom Meeting
https://upatras-gr.zoom.us/j/96020984114?pwd=ZTJuaFRtdTRGOW9aaC9FbmJralZTUT09

Meeting ID: 960 2098 4114
Passcode: 254846

Χαιρετισμούς

Θεόδωρος Χριστόπουλος
Καθηγητής

Προς τους 4ετεις φοιτητές του Τμήματος Χημείας

Για τη λήψη του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΠΔΕ) απαιτούνται τα εξής:

(1) Επιτυχής αξιολόγηση στο μάθημα Διδακτική των Φυσικών Επιστημών*.
(2) Επιτυχής αξιολόγηση στα σεμινάρια παιδαγωγικής.
(3) Παράρτημα στο πίσω μέρος της Πτυχιακής εργασίας με συμπληρωμένο το Έντυπο Σχεδίου Διδασκαλίας (το σχετικό αρχείο υπάρχει στα Έντυπα Γραμματείας στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας) και εκπόνηση σχετικής μικροδιδασκαλίας σε συνεργασία με τον επιβλέποντα της πτυχιακής εργασίας ή επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Παιδαγωγικής επάρκειας του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας (οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα του ΜΕΤ απαλλάσσονται από την υποχρέωση να καταθέσουν παράρτημα στο πίσω μέρος της Πτυχιακής εργασίας με συμπληρωμένο το Έντυπο Σχεδίου Διδασκαλίας και από τη μικροδιδασκαλία).
* Για τους εισαχθέντες 2015-16 το (1) διαμορφώνεται ως "Επιτυχής αξιολόγηση στo σεμινάριo διδακτικής".

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το ΠΔΕ να γραφτούν στο eclass στο (άλλο) μάθημα με τίτλο "Σεμινάρια Παιδαγωγικής" ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των σεμιναρίων. Επίσης όσοι δεν παρακολούθησαν κάποιο από τα δύο σεμινάρια διαζώσης θα πρέπει να γραφτούν στις αντίστοιχες ομάδες χρηστών στο ίδιο μάθημα στο eclass.

Να υπενθυμίσω ότι το 2ο σεμινάριο παιδαγωγικής θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5/4 στις 17:30-20:00 στην αίθουσα ΧΗ7.

Χρυσή Καραπαναγιώτη

Παρακαλούνται οι Αετείς φοιτητές να εγγραφούν στο eclass, στο μάθημα "Αναλυτική Χημεία 1 (Χριστόπουλος) 2022-23"

Θεόδωρος Χριστόπουλος

Καθηγητής

Τα δύο υποχρεωτικά σεμινάρια για τους τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (ΠΔΕ) θα διεξαχθούν ως εξής:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Ι 22/3/23 6:00 μμ - 8:00 μμ στην αίθουσα ΧΗ7

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΙ 5/4/23 5:30 μμ - 8:00 μμ στην αίθουσα ΧΗ7 (και ΧΗ8)

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υπογράψουν σε παρουσιολόγιο και να λάβουν μέρος σε αξιολόγηση στο τέλος κάθε σεμιναρίου και να περάσουν και τις δύο αυτές αξιολογήσεις με βαθμό τουλάχιστον 5 με άριστα το 10.

Η υπεύθυνη των σεμιναρίων,

Χρυσή Καραπαναγιώτη

Καλούνται οι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών που χρωστούν κάποιες ασκήσεις από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 1 και επιθυμούν να ασκηθούν αυτό το εξάμηνο να το δηλώσουν την Πεμπτη 9/3/2023 14:00-15:00 ή την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3/2023 10:00-12:00.

Οι φοιτήτριες/ές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ παρακαλούνται να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος, ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://eclass.upatras.gr/courses/CHEM2021/.

Οι φοιτήτριες/ές που δεν έχουν πρόσβαση στον ιδρυματικό λογαριασμό παρακαλούνται να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο μάθημα «Βιοτεχνολογία» στο open eclass. Οι ανακοινώσεις του μαθήματος και το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτώνται αποκλειστικά στις δύο πλατφόρμες (eclass & open eclass).

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών» που αφορά τα πολυμερικά Υλικά να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος (CHEM 2081) στο πεδίο Ομάδες Χρηστών  «Δήλωση Συμμετοχής στο εργαστήριο-Εαρινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 2022-23» μέχρι την Τετάρτη 1/3/2023, στις 13.00μμ.

Εκ του εργαστηρίου

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email: chemsecr@upatras.gr
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...