Λήψη του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΠΔΕ)

Προς τους 4ετεις φοιτητές του Τμήματος Χημείας

Για τη λήψη του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΠΔΕ) απαιτούνται τα εξής:

(1) Επιτυχής αξιολόγηση στο μάθημα Διδακτική των Φυσικών Επιστημών*.
(2) Επιτυχής αξιολόγηση στα σεμινάρια παιδαγωγικής.
(3) Παράρτημα στο πίσω μέρος της Πτυχιακής εργασίας με συμπληρωμένο το Έντυπο Σχεδίου Διδασκαλίας (το σχετικό αρχείο υπάρχει στα Έντυπα Γραμματείας στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας) και εκπόνηση σχετικής μικροδιδασκαλίας σε συνεργασία με τον επιβλέποντα της πτυχιακής εργασίας ή επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Παιδαγωγικής επάρκειας του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας (οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα του ΜΕΤ απαλλάσσονται από την υποχρέωση να καταθέσουν παράρτημα στο πίσω μέρος της Πτυχιακής εργασίας με συμπληρωμένο το Έντυπο Σχεδίου Διδασκαλίας και από τη μικροδιδασκαλία).
* Για τους εισαχθέντες 2015-16 το (1) διαμορφώνεται ως "Επιτυχής αξιολόγηση στo σεμινάριo διδακτικής".

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το ΠΔΕ να γραφτούν στο eclass στο (άλλο) μάθημα με τίτλο "Σεμινάρια Παιδαγωγικής" ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των σεμιναρίων. Επίσης όσοι δεν παρακολούθησαν κάποιο από τα δύο σεμινάρια διαζώσης θα πρέπει να γραφτούν στις αντίστοιχες ομάδες χρηστών στο ίδιο μάθημα στο eclass.

Να υπενθυμίσω ότι το 2ο σεμινάριο παιδαγωγικής θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5/4 στις 17:30-20:00 στην αίθουσα ΧΗ7.

Χρυσή Καραπαναγιώτη

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email: chemsecr@upatras.gr
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email (προτιμήστε το ιδρυματικό σας) στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...