Όποιοι φοιτητές επιθυμούν να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία στον κλάδο της Φυσικοχημείας με επιβλέπουσα την κ. Κολιαδήμα, μπορούν να έρθουν την Δευτέρα, 03-07-2023 και ώρα 12:30 στο Ερευνητικό Εργαστήριο της Φυσικοχημείας, Νότιο Κτήριο Χημείας, πρώτος όροφος.

Στη συνάντηση μπορούν να παραστούν και οι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τις 120 πιστωτικές μονάδες.

Η παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Χημείας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο, βορείου κτιρίου) το διάστημα από Τρίτη 4 Ιουλίου έως και Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023. Οι επιβλέποντες πτυχιακών εργασιών που δεν θα παρουσιασθούν στο ανωτέρω διάστημα (π.χ. λόγω ταξιδιού, νόσησης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας), θα ενημερώσουν το Τμήμα για την ημερομηνία παρουσίασης με σχετική ανακοίνωση.

Οι πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να έχουν στην πρώτη τους σελίδα το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου του φοιτητή, τον ακριβή τίτλο και το όνομα του επιβλέποντα. Το υπόδειγμα της πτυχιακής εργασίας και οι οδηγίες συγγραφής μπορούν να βρεθούν στο https://www.chem.upatras.gr/el/downloads-el/9-entypa-grammateias/31-ptyxiakh-ergasia.html

Δύο αντίγραφα των διπλωματικών συνοδευόμενα από επιστολή του επιβλέποντος όπου θα αναγράφεται ότι ο φοιτητής μπορεί να παρουσιάσει τη διπλωματική του (πιθανώς και με σχέδιο μικροδιδασκαλίας, επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 29 Ιουνίου, ώρα 13:00 ανελαστικά. Υπενθυμίζεται ότι οι ώρες επαφής με τη Γραμματεία είναι 11:00-13:00, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώσουν μέχρι την Πέμπτη 29 Ιουνίου, ώρα 13:00 (τηρείται σειρά προτεραιότητας) την Επιτροπή Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με κοινοποίηση στον επιβλέποντα για τα ακόλουθα:

  1. Προτιμητέα ημέρα και ώρα παρουσίασης
  2. Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου του φοιτητού.
  3.   Τίτλο πτυχιακής εργασίας.
  4. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα.

Για να βοηθηθούμε στη μορφοποίηση και παρουσίαση του τελικού προγράμματος των παρουσιάσεων, παρακαλούμε η ενημέρωσή σας να έχει την ακόλουθο μορφή (με κόκκινο η προτιμητέα ώρα παρουσίασης, πουθενά ΚΕΦΑΛΑΙΑ):

14:00-14:30

Αγγελόπουλος Γεώργιος, Α.Μ. ΧΧΧΧ

Τίτλος: Μελέτη πρωτεϊνών συμπληρώματος

Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Παπαδοπούλου Μαρία

 Υπενθυμίζεται ότι για τους φοιτητές που θα παρουσιάσουν τώρα και είναι στο 4ο έτος σπουδών, ο επιβλέπων θα πρέπει να τους καταχωρήσει άμεσα στον σύνδεσμο Google  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa6ZUQgki6KN9bbfp6fwo-WMxljyZYNdCQa9a78zDSLcpRdw/viewform ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία τους στο ψηφιακό άλμα, για να ανοίξει το βαθμολόγιο και να μπορέσει να τους βαθμολογήσει μετά την παρουσίασή τους. Οι παλαιότεροι φοιτητές πρέπει να βαθμολογηθούν χρησιμοποιώντας το «χειρόγραφο» (τυποποιημένο από τη Γραμματεία σε μορφή excel, επισυνάπτεται) βαθμολόγιο.

Παρακαλούνται οι επιβλέποντες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη κατάθεση της βαθμολογίας των πτυχιακών εργασιών.

Παρακαλώ όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και δεν έχουν ακόμα γραφτεί στο άλλο μάθημα του eclass "Σεμινάρια Παιδαγωγικής" να γραφτούν ΑΜΕΣΑ για να μπορέσουν και οι υπόλοιποι που έχουν ήδη γραφτεί να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.

Καλές γιορτές!

Η υπεύθυνη,

Χ. Καραπαναγιώτη

Αγαπητοί τριτοετείς φοιτητές,

Σας ενημερώνω ότι την Τρίτη, 11 Απριλίου, ώρα 5:00 μμ, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση με αντικείμενο τα θέματα και τη διαδικασία των Πτυχιακών Εργασιών που προτίθεμαι να επιβλέψω κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, παρακαλώ να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο zoom:

Join Zoom Meeting
https://upatras-gr.zoom.us/j/96020984114?pwd=ZTJuaFRtdTRGOW9aaC9FbmJralZTUT09

Meeting ID: 960 2098 4114
Passcode: 254846

Χαιρετισμούς

Θεόδωρος Χριστόπουλος
Καθηγητής

Προς τους 4ετεις φοιτητές του Τμήματος Χημείας

Για τη λήψη του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΠΔΕ) απαιτούνται τα εξής:

(1) Επιτυχής αξιολόγηση στο μάθημα Διδακτική των Φυσικών Επιστημών*.
(2) Επιτυχής αξιολόγηση στα σεμινάρια παιδαγωγικής.
(3) Παράρτημα στο πίσω μέρος της Πτυχιακής εργασίας με συμπληρωμένο το Έντυπο Σχεδίου Διδασκαλίας (το σχετικό αρχείο υπάρχει στα Έντυπα Γραμματείας στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας) και εκπόνηση σχετικής μικροδιδασκαλίας σε συνεργασία με τον επιβλέποντα της πτυχιακής εργασίας ή επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Παιδαγωγικής επάρκειας του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας (οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα του ΜΕΤ απαλλάσσονται από την υποχρέωση να καταθέσουν παράρτημα στο πίσω μέρος της Πτυχιακής εργασίας με συμπληρωμένο το Έντυπο Σχεδίου Διδασκαλίας και από τη μικροδιδασκαλία).
* Για τους εισαχθέντες 2015-16 το (1) διαμορφώνεται ως "Επιτυχής αξιολόγηση στo σεμινάριo διδακτικής".

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το ΠΔΕ να γραφτούν στο eclass στο (άλλο) μάθημα με τίτλο "Σεμινάρια Παιδαγωγικής" ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των σεμιναρίων. Επίσης όσοι δεν παρακολούθησαν κάποιο από τα δύο σεμινάρια διαζώσης θα πρέπει να γραφτούν στις αντίστοιχες ομάδες χρηστών στο ίδιο μάθημα στο eclass.

Να υπενθυμίσω ότι το 2ο σεμινάριο παιδαγωγικής θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5/4 στις 17:30-20:00 στην αίθουσα ΧΗ7.

Χρυσή Καραπαναγιώτη

Παρακαλούνται οι Αετείς φοιτητές να εγγραφούν στο eclass, στο μάθημα "Αναλυτική Χημεία 1 (Χριστόπουλος) 2022-23"

Θεόδωρος Χριστόπουλος

Καθηγητής

Τα δύο υποχρεωτικά σεμινάρια για τους τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (ΠΔΕ) θα διεξαχθούν ως εξής:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Ι 22/3/23 6:00 μμ - 8:00 μμ στην αίθουσα ΧΗ7

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΙ 5/4/23 5:30 μμ - 8:00 μμ στην αίθουσα ΧΗ7 (και ΧΗ8)

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υπογράψουν σε παρουσιολόγιο και να λάβουν μέρος σε αξιολόγηση στο τέλος κάθε σεμιναρίου και να περάσουν και τις δύο αυτές αξιολογήσεις με βαθμό τουλάχιστον 5 με άριστα το 10.

Η υπεύθυνη των σεμιναρίων,

Χρυσή Καραπαναγιώτη

Καλούνται οι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών που χρωστούν κάποιες ασκήσεις από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 1 και επιθυμούν να ασκηθούν αυτό το εξάμηνο να το δηλώσουν την Πεμπτη 9/3/2023 14:00-15:00 ή την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3/2023 10:00-12:00.

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email: chemsecr@upatras.gr
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...