Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο (https://eudoxus.gr/files/Nea_Paratasi_Dianomis_Earinou_2022.pdf) θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

Λίστα των προπτυχιακών φοιτητών που θα ορκιστούν στις 28/3/2023. Επισυνάπτονται οδηγίες για την ορκωμοσία.

Α.Α. Α.Μ. 
1 1037901
2 1038239
3 1038394
4 1038458
5 1038516
6 1048851
7 1052509
8 1054170
9 1055751
10 1055777
11 1055799
12 1055852
13 1055872
14 1056740
15 1057900
16 1061180
17 1061193
18 1061220
19 1061269
20 1061277
21 1064183
22 1064318
23 1068799
24 1068801
25 1068804
26 1068839
27 1068852
28 1068868
29 1068874
30 1068878
31 1068891
32 1068902
33 1068913
34 1068926
35 1068927
36 1068931
37 1068936
38 1068941
39 1068944
40 1069486
41 1069769
42 1070697
43 1070702
44 1070960
45 1070962
46 1070965

Σας ενημερώνουμε ότι στον παρακάτω πίνακα θα δείτε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες που πρόκειται να ορκιστούν την Δευτέρα 13.03.2023 στις 10:00 και την Τετάρτη 15.03.2023 στις 9:30 αντίστοιχα.

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας, στην υπ. αριθ. 72/6.3.2023 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4957/2023
2.    Την υπ. αριθ. 101678/29.12.2022 απόφαση της Συγκλήτου του Π.Π.
3.    Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Π. (ΦΕΚ 7124/31.12.2022 τ. Β΄)

αποφάσισε να ορίσει περίοδο δηλώσεων για υπαγωγή στο καθεστώς μερικής φοίτησης το διάστημα από 7.3.2023 έως 31.3.2023.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δουν το συνημμένο για ενημέρωσή τους.

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1.    Δικαίωμα υπαγωγής στο καθεστώς μερικής φοίτησης έχουν όσοι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΙ την ανώτατη διάρκεια φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2023.
2.    Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Κατά τον έλεγχό τους, δύναται να ζητηθούν πρόσθετα συμπληρωματικά έγγραφα από τη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία

Αξιότιμες, -οι

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ref. EFSA/E/2023/01) για την ανανέωση των Επιστημονικών της Ομάδων και της Επιστημονικής Επιτροπής το 2024.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες με σχετική επιστημονική πείρα και κίνητρο να συμβάλουν στην προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος στην Ευρώπη, οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν μέλη σε μία από τις 10 επιστημονικές ομάδες της EFSA ή στην Επιστημονική της Επιτροπή.

Η πρόσκληση και το έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της EFSA: Call for Expressions of Interest for Membership of the Scientific Panels and the Scientific Committee of EFSA 2023 - EFSA Careers (europa.eu)

Η υποβολή αιτήσεων είναι ανοιχτή  έως την 3η Απριλίου 2023 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω του συνδέσμου: EFSA website.

 

Με εκτίμηση 

Για το Εστιακό Σημείο της EFSA

 

Φωτεινή Τζουμανίκα

Δανάη Παπαναστασίου

 

ΕΦΕΤ

Δ/νση Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής

Τμήμα Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Ερευνών

Ταχ.Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2

Τηλ:2132145 835, 841

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email: chemsecr@upatras.gr
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...