ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματός μας που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Τμήμα μας, να καταθέτουν σχετική αίτηση διαγραφής μέσω του συνδέσμου https://eservice.upatras.gr.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κληθούν να αναρτήσουν στον ανωτέρω σύνδεσμο πριν την υποβολή της αίτησής τους είναι τα ακόλουθα:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και με τις δύο όψεις).
  2. Υπεύθυνη Δήλωση από https://www.gov.gr στην οποία θα αναγράφεται ότι:

"Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω εκκρεμότητες με Φοιτητική Εστία(Στέγαση) -Σίτιση και Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης δεν έχω εκκρεμότητες στα πλαίσια προγράμματος ERASMUS."

  1. Αντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος. Αν δεν έχει εκδοθεί/παραληφθεί ή υπάρχει απώλειά της να αναρτηθεί Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www.gov.gr

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email: chemsecr@upatras.gr
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...