ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματός μας που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Τμήμα μας, να καταθέτουν σχετική αίτηση διαγραφής μέσω του συνδέσμου https://eservice.upatras.gr.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κληθούν να αναρτήσουν στον ανωτέρω σύνδεσμο πριν την υποβολή της αίτησής τους είναι τα ακόλουθα:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και με τις δύο όψεις).
  2. Υπεύθυνη Δήλωση από https://www.gov.gr στην οποία θα αναγράφεται ότι:

"Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω εκκρεμότητες με Φοιτητική Εστία(Στέγαση) -Σίτιση και Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης δεν έχω εκκρεμότητες στα πλαίσια προγράμματος ERASMUS."

  1. Αντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος. Αν δεν έχει εκδοθεί/παραληφθεί ή υπάρχει απώλειά της να αναρτηθεί Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www.gov.gr

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email:
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...