Δράση Κατάρτισης Επαγγελματικών Αγγλικών (Business English)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Παν. Πατρών διοργανώνει Δράση Κατάρτισης & Πιστοποίησης Επαγγελματικών Αγγλικών (Business English).

Η δράση λαμβάνει χώρα πλήρως με ευέλικτη εξ' αποστάσεως μάθηση μέσω υπολογιστή (e-learning).

Οι συμμετέχοντες στη δράση μπορούν, αν το επιθυμούν, να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους αποκτώντας την πιστοποίηση Test of Interactive English, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, στα παρακάτω επίπεδα:

 • Β1 (Pre-Lower)
 • Β2 (Lower)
 • C1 (Advanced)
 • C2 (Proficiency)

Για να συμμετάσχετε στη δράση, ξεκινήστε συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση συμμετοχής

http://bit.ly/upatras-eng-form

και ακολούθως επικοινωνήστε μαζί μας για την συμμετοχή σας στην εξατομικευμένη διαδικασία κατάταξής σας σε τμήμα.

 

Στόχος

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των επαγγελματικών Αγγλικών των καταρτιζομένων τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. 

Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση επαγγελματικών Αγγλικών. Συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις δεξιότητες στην επαγγελματική επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα σε επαγγελματικό επίπεδο και έχει σκοπό την ένταξη ή τη διασφάλιση των ατόμων στην αγορά εργασίας, την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Η δράση περιλαμβάνει 250 ώρες εκπαίδευσης σε διάστημα 4 μηνών, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

 • 50 ώρες εκπαίδευσης με καθηγητή/τρια
 • 200 ώρες ευέλικτης εξ' αποστάσεως μελέτης μέσω υπολογιστή (e-learning).

Η εκπαίδευση με τον καθηγητή διεξάγεται εξ' αποστάσεως μέσω επαγγελματικής πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning).

Η διδασκαλία γίνεται από από ειδικά εκπαιδευμένους διδάσκοντες. Τα μαθήματα ξεκινούν άμεσα μετά τη δημιουργία ομοιογενούς τμήματος. Τα τμήματα συμπληρώνονται με σειρά προτεραιότητας μετά την κατάταξη των συμμετεχόντων σε αρχικό επίπεδο γνώσεων.

Διδακτέα Ύλη

 1. Effective Written Business Communication (Letters, Reports, Memos)
 2. Effective Oral Business Communication (Customer Care, Public Relations, Interviews)
 3. Grammar & Vocabulary for Business Communication
 4. Effective Group Communication

 

Διαδικασία Πιστοποίησης

Οι υποψήφιοι/ες για τις εξετάσεις καταρτίζουν ατομικό φάκελο εξέτασης ο οποίος περιλαμβάνει τρία μέρη της επιλογής τους:

 1. θέμα έρευνας γύρω από τα ενδιαφέροντά τους (Investigation mini-project)
 2. πρόσφατο άρθρο από το Internet ή περιοδικό (News Story)
 3. βιβλίο (Book)

Οι εξετάσεις πιστοποίησης έχουν δύο σκέλη: Προφορικά και Γραπτά.

Στο προφορικό μέρος της εξέτασης οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε δύο από τα μέρη του φακέλου τους, ενώ στο γραπτό θα εξεταστούν στο τρίτο θέμα και θα κληθούν να συντάξουν ένα άγνωστο κείμενο.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβουν χώρα στο Πανεπιστήμιο, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ.

 

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα της Πιστοποίησης Test of Interactive English (TIE)

 • Επιβλέπεται από το Ιρλανδικό Δημόσιο
 • Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Η ισχύς του πιστοποιητικού δεν έχει ημερομηνία λήξης
 • Διεθνής αναγνώριση από ξένα πανεπιστήμια
 • Σε αντίθεση με τα άλλα πιστοποιητικά, κανείς υποψήφιος δεν αποτυγχάνει αλλά κατατάσσεται σύμφωνα με τις ικανότητές του στην Αγγλική γλώσσα, στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται και παίρνει το πιστοποιητικό του αντίστοιχου επιπέδου.
 • Επάρκεια διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας για όσους υποψηφίους καταφέρουν να επιτύχουν  στο επίπεδο C2 και κατ' επέκταση δυνατότητα εργασίας τους σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
 • Σύγχρονος, ευχάριστος και φιλικός τρόπος εξέτασης
 • Ιδανική για ενήλικες διότι αξιοποιεί τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους και τους προετοιμάζει για την εξέταση με βάση κυρίως θέματα που γνωρίζουν και με τα οποία ασχολούνται στην καθημερινή τους ζωή αλλά και για θέματα της καθημερινότητάς τους και της επικαιρότητας.
 • Ευέλικτος προγραμματισμός εξετάσεων (κάθε μήνα)
 • Εξατομικευμένη παρακολούθηση μαθησιακής προόδου
 • Ειδική διαδικασία εξέτασης για τους δυσλεκτικούς. Η γραπτή εξέταση πραγματοποιείται με τη βοήθεια γραφέα.

 

Συμβολή στο Κόστος

 • Τμήματα Β1 & Β2 (Lower): 300 €
 • Τμήματα C1 (Advanced) & C2 (Proficiency): 350 €
 • Εξέταση Πιστοποίησης: 185 €

 

Στο κόστος περιλαμβάνονται:

 • Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια / Σημειώσεις
 • Πρόσβαση σε πλατφόρμες E-learning
 • 1 δωρεάν επανεξέταση - (σε περίπτωση μη-επιτυχίας στο επιθυμητό από εσάς επίπεδο σ’ ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης).

 

Η καταβολή της συμβολής στα έξοδα της δράσης μπορεί να γίνει εξ' ολοκλήρου ή τμηματικά σε 2 δόσεις.

Σημείωση: Το κόστος εξαρτάται από το αρχικό γνωσιακό επίπεδο και επιβεβαιώνεται μετά την κατάταξη των συμμετεχόντων σε τμήμα. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών του τμήματος, το κόστος ενδέχεται να μεταβληθεί.

 

Τρόποι πληρωμής

Καταθέστε το κόστος συμμετοχής σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός Ε093, το επίθετο και το όνομά σας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
229 54000232
IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232

ALPHA BANK
534002001000029
IBAN GR11 0140 5340 5340 0200 1000 029 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία  με το Υπουργείο διευκρινίστηκε, ότι η εγγραφή του πρωτοετή φοιτητή ολοκληρώνεται με την αποστολή πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση από το ΥΠΟΠΑΙΘ.,

όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2 του ΜΟΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  της υπ΄αριθμ.Φ253/139098/Α5 Υπουργικής Απόφασης και  στην παράγραφο 2.2 του ΜΟΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  της υπ΄αριθμ.Φ253/139109/Α5.

Συνεπώς η  ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών πραγματοποιείται με το έλεγχο και την αντιπαραβολή των δικαιολογητικών που απέστειλαν οι εισαγόμενοι, με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων, που θα παραλάβετε από το ΥΠΟΠΑΙΘ.

Ως εκ τούτου δε θα εκδίδονται πιστοποιητικά εγγραφής, ούτε θα παραδίδονται κωδικοί πρόσβασης στους πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2015-16 από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Στην ειδική περίπτωση που κάποιος φοιτητής αιτείται χορήγηση πιστοποιητικών για προσωπικούς και επείγοντες λόγους, θα χορηγούνται από τις Γραμματείες  τα  σχετικά πιστοποιητικά, με την προϋπόθεση της υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

«Αποδέχομαι  ότι η ολοκλήρωση της εγγραφής μου θα πραγματοποιηθεί,  με την περάτωση  της αντιπαραβολής των στοιχείων των πινάκων  που θα αποσταλούν από το  ΥΠΟΠΑΙΘ, με τα στοιχεία που έχω ήδη καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος»

Επισημαίνεται ότι   προτεραιότητα του Ιδρύματος αποτελεί η άμεση  και ομαλή εξυπηρέτηση των φοιτητών μας.

Από τη Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΚΙΑΚΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Οι Πρωτοετείς φοιτητές (άρρενες) που εγγράφονται στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών θα πρέπει εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας να αποστέλλουν στην Γραμματεία και Πιστοποιητικό Γεννήσεως όπου να αναγράφεται το Μητρώο Αρρένων.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

15.9.2015

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ –ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Η Γραμματεία του Τμήματος Χημείας θα δέχεται τους πρωτοετείς φοιτητές που επιθυμούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά εγγραφής τους αλλά και να κάνουν την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_web_adm_student?sap-language=EL#, καθημερινά από 10:00-13:00 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

15.9.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 25/9/2015 ημέρα Παρασκευή ώρα 9:00-12:00 μ. θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του προπτυχιακού μαθήματος «Φυσική για Χημικούς» στις αίθουσες ΑΘΕ10, ΧΒ2, ΧΒ3.

Ο Διδάσκων

Καθηγητής Βασίλειος Γιαννέτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η εξέταση του προπτυχιακού μαθήματος «Χημική Τεχνολογία 2 ( Ειδικά Κεφάλαια Φυσικών και Χημικών Διεργασιών) (νέο πρόγραμμα) και Χημικές Διεργασίες (παλαιό πρόγραμμα) θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 15-18 μ.μ στις αίθουσες ΑΘΕ10, ΧΒ2, ΧΒ3.

Οι διδάσκοντες

Καθηγητές:

Χρήστος Κορδούλης

Ιωάννης Καλλίτσης

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2015-2016 του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκληρώνοντας την προεγγραφή τους στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ (http://www.minedu.gov.gr/) (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ251/140192/Α5/8-9-2015 εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ), από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2015, να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος του Πανεπιστημίου Πατρών, https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_web_adm_student?sap-language=EL# για την συμπλήρωση λοιπών στοιχείων τους, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία χορήγησης αριθμού μητρώου φοιτητή, έκδοσης των πιστοποιητικών τους και χορήγησης των κωδικών πρόσβασής τους, στις Υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους (https://www.upatras.gr/el/departments) και στον Οδικό Χάρτη των Νεοεισαχθέντων Φοιτητών (https://www.upatras.gr/el/node/4712) του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

        Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως

Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων

 

       Χρήστος Παναγιωτακόπουλος

 

Κοινοποίηση:

-Γραφείο Πρυτάνεως

-Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

-Γραμματέα Πανεπιστημίου

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email:
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...