ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Την Πέμπτη, 03/03/2022 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο ΑΘΕ10 εισαγωγικό φροντιστήριο για τα εργαστήρια του μαθήματος ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Η παρουσία όλων των φοιτητών/-τριών που προτίθενται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/-ήτριες που θα παρακολου-θήσουν το εργαστήριο να εγγραφούν στο e-class στο μάθημα upatras eclass | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕ…, προκειμένου να ενημερώνονται και να έχουν πρόσβαση σε σεκπαιδευτικό υλικό για το εργαστήριο.

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ

Με εκτίμηση

Οι διδάσκοντες

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email: chemsecr@upatras.gr
Τηλέφωνο: (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: