Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ(updated)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που πήραν μετεγγραφή για το Τμήμα μας, ότι για να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους θα πρέπει:

  • Να καταθέσουν στη Γραμματεία  έως και την Πέμπτη 22/11/2018 και ώρες 12.00-13.00, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση μετεγγραφής τους καθώς επίσης και τα εξής:
  1. φωτοτυπία ταυτότητας
  2. βεβαίωση ΑΜΚΑ
  3. πιστοποιητικό γέννησης
  4. 2 φωτογραφίες τύπου αστυν. ταυτότητας
  • Να εισέλθουν στο http://eggrafes.upatras.gr με τον ΑΜ του Υπουργείου καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, όπως τον είχαν καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου και να συμπληρώσουν τα πεδία που θα τους ζητηθούν.

Οι φοιτητές του Τμήματός μας που πήραν μετεγγραφή για άλλο Τμήμα μπορούν να καταθέτουν στη γραμματεία την επισυναπτόμενη αίτηση Διαγραφής μαζί με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ή να τη στείλουν στη γραμματεία με courrier έχοντας κάνει το γνήσιο της υπογραφής τους στην υπεύθυνη δήλωση, αφού πρώτα τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες σχετικές με δανεισμό βιβλίων και σίτιση με άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email:
Τηλέφωνο: (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...