Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ανακοίνωση για δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας, πως  η πλατφόρμα του Ψηφιακού Άλματος θα είναι ανοικτή από 12/11/18  έως και 3/12/2018 για δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2018-2019 για προπτυχιακούς φοιτητές.

Η δήλωση των μαθημάτων  του χειμερινού εξαμήνου σπουδών γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Τμήματος  στον ιστότοπο: https://progress.upatras.gr

Επισημαίνονται !!!

Τα ονόματα των φοιτητών που δεν θα κάνουν δήλωση μαθημάτων δεν θα υπάρχουν στα ηλεκτρονικά βαθμολόγια και ως εκ τούτου δεν θα είναι δυνατή η κατάθεση βαθμολογίας γι’ αυτούς στην εξεταστική του εξαμήνου τους αλλά ούτε και στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου.

  • Επίσης θα πρέπει να επιστρέψουν συγγράμματα που τυχόν έχουν παραλάβει για μαθήματα που κατά τον έλεγχο θα βρεθεί να μην έχουν δηλώσει.
  • Ακόμη δεν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το στεγαστικό επίδομα ή άλλες υποτροφίες της αντίστοιχης περιόδου.Εφιστούμε την προσοχή των φοιτητών στα εξής:

Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η δήλωση μαθημάτων, οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν όλα τα μαθήματα του εξαμήνου αλλά και μαθήματα που τυχόν οφείλουν από προηγούμενα έτη και ανήκουν σε χειμερινά εξάμηνα.

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής ξεχάσει να δηλώσει κάποιο μάθημα και προσπαθήσει να το δηλώσει μεταγενέστερα με νέα δήλωση, πρέπει να τα δηλώσει πάλι όλα από την αρχή, διότι η τελευταία δήλωση αναιρεί την αρχική.

Επιπλέον ο φοιτητής πρέπει να βεβαιωθεί ότι η δήλωσή του έχει καταχωρηθεί επιτυχώς, ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ  και να την κρατήσει στο αρχείο του ώστε να επιδειχθεί στη Γραμματεία αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με τη δήλωσή του.

Ενημερώνονται ο φοιτητές του Τμήματος, ότι κατόπιν σχετικών αποφάσεων Συνελεύσεων Τμήματος, δεν θα γίνονται δεκτά αιτήματα εκπρόθεσμων δηλώσεων μαθημάτων παρά μόνο εάν υπάρχει αιτιολογημένη και αποδεδειγμένη αδυναμία δήλωσης (π.χ ιατρικοί λόγοι-νοσηλεία).

Ο    ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Α) Πρόγραμμα σπουδών (1999-2009 )

  1. Κανόνες Δήλωσης για το Πρόγραμμα σπουδών 1999-2009

Ά έτος

-Oι φοιτητές  του  1ου  εξαμήνου δηλώνουν υποχρεωτικά και τα 7  υποχρεωτικά μαθήματα  του προγράμματος σπουδών. (30 Π.Μ.)

΄Β έτος

-Oι φοιτητές  του  3ου  εξαμήνου δηλώνουν υποχρεωτικά και τα 6  υποχρεωτικά μαθήματα  του προγράμματος σπουδών. (30 Π.Μ.)

΄Γ έτος

-Oι φοιτητές  του  5ου  εξαμήνου δηλώνουν υποχρεωτικά και τα 6  υποχρεωτικά μαθήματα  του προγράμματος σπουδών. (30 Π.Μ.)

΄Δ έτος

-Oι φοιτητές  του  7ου εξαμήνου επιλέγουν μαθήματα επιλογής 20 Διδακτικών μονάδων(ή 30 Π.Μ). (ο αριθμός των μαθημάτων κυμαίνεται από 6-8)

Σημείωση: Οι ενεργοί φοιτητές(Α’-Δ’ έτος) πλέον των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου, μπορούν  να δηλώσουν και τα μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων που οφείλουν, ανάλογα με την περίοδο(χειμερινό ή εαρινό).

Επί  πτυχίω

Οι επί πτυχίω φοιτητές(9ο εξάμηνο & πλέον) μπορούν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου που οφείλουν.

 

Β) Πρόγραμμα σπουδών (2010-2015 )

  1. Κανόνες Δήλωσης για το Πρόγραμμα σπουδών 2010-2015

Ά έτος

-Oι φοιτητές  του  1ου  εξαμήνου δηλώνουν υποχρεωτικά και τα 4  υποχρεωτικά μαθήματα  του προγράμματος σπουδών & (1) μη χημικό μάθημα επιλογής. (30 Π.Μ.)

Β' έτος

--Oι φοιτητές  του 3ου  εξαμήνου δηλώνουν υποχρεωτικά και τα 4  υποχρεωτικά μαθήματα  του προγράμματος σπουδών & (1) μη χημικό μάθημα επιλογής. (30 Π.Μ.)

Γ' έτος

 - οι φοιτητές στό 5ο εξάμηνο σπουδών δηλώνουν υποχρεωτικά τα  4 Υποχρεωτικά μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου.(30 Π.Μ.)

Δ' έτος

- οι φοιτητές, στο 7ο εξάμηνο, δηλώνουν/επιλέγουν :

  1.          i) 2 από τα 3 χημικά μαθήματα περιορισμένης επιλογής (10 Π.Μ.)
  2.         ii) 1 ή 2 από 10 χημικά μαθήματα ελεύθερης επιλογής (10 Π.Μ.)

            iii) μπορούν να δηλώσουν ΠΠΕ-1 και ΠΠΕ-2 (10 Π.Μ.), μόνον  εφόσον έχουν περάσει μαθήματα με σύνολο τουλάχιστον 120 Π.Μ.  από  τα προηγούμενα 6 εξάμηνα σπουδών.

                 Αλλιώς, επιλέγουν μαθήματα που χρωστούν από τα εξάμηνα 1ο, 3ο και 5ο.

Σημείωση: Οι ενεργοί φοιτητές(Α’-Δ’ έτος) πλέον των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου, μπορούν να δηλώσουν και τα μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων που οφείλουν, ανάλογα με την περίοδο(χειμερινό ή εαρινό).

Επί  πτυχίω

Οι επί πτυχίω φοιτητές (9ο εξάμηνο & πλέον) μπορούν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου που οφείλουν.

 

Β) Πρόγραμμα σπουδών (2016- )

  1. Κανόνες Δήλωσης για το Πρόγραμμα σπουδών 2016-

Ισχύουν για τους εισακτέους των ακαδ. ετών 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

 

Ά έτος

-Oι φοιτητές  του  1ου  εξαμήνου δηλώνουν υποχρεωτικά και τα 6  υποχρεωτικά μαθήματα  του τρέχοντος εξαμήνου. (30 Π.Μ.)

Β' έτος

--Oι φοιτητές  του 3ου  εξαμήνου δηλώνουν υποχρεωτικά και τα 5  υποχρεωτικά μαθήματα  του προγράμματος σπουδών. (30 Π.Μ.)

Γ' έτος

 - οι φοιτητές στό 5ο εξάμηνο σπουδών δηλώνουν υποχρεωτικά τα  4 υποχρεωτικά μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου. (30 Π.Μ.)

Δ' έτος

- οι φοιτητές, στο 7ο εξάμηνο, δηλώνουν/επιλέγουν :

  1.          i) 3 από τα 4 χημικά μαθήματα περιορισμένης επιλογής του τρέχοντος εξαμήνου (15 Π.Μ.)
  2.         ii) 2 από 10 χημικά μαθήματα ελεύθερης επιλογής του τρέχοντος εξαμήνου (8 Π.Μ.)

            iii) μπορούν να δηλώσουν ΠΠΕ-1 και ΠΠΕ-2 (7 Π.Μ.), μόνον εφόσον έχουν περάσει μαθήματα με σύνολο τουλάχιστον 120 Π.Μ.  από  τα προηγούμενα 6 εξάμηνα σπουδών.

                 Αλλιώς, επιλέγουν μαθήματα που οφείλουν από τα εξάμηνα 1ο, 3ο και 5ο.

Σημείωση: Οι ενεργοί φοιτητές(Α’-Δ’ έτος) πλέον των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου, μπορούν να δηλώσουν και τα μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων που οφείλουν, ανάλογα με την περίοδο (χειμερινό ή εαρινό).

Επί  πτυχίω

Οι επί πτυχίω φοιτητές (9ο εξάμηνο & πλέον) μπορούν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου που οφείλουν.

{module 452}

 

 

 

 

 

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email:
Τηλέφωνο: (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...