Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ηλεκτρονική πύλη κατάθεσης αιτημάτων προς τη γραμματεία

Η ηλεκτρονική πύλη βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο: https://eservice.upatras.gr/

Ακολουθεί περιγραφή των ψηφιακών υπηρεσιών:


1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1.1. Αίτηση αναγνώρισης Μαθημάτων https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-anagnorisis-mathimaton/description/

• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των μαθημάτων προς αναγνώριση
• Περιγραφή του μαθήματος ή των μαθημάτων του Τμήματος Προέλευσης με βάση τα οποία ζητείται η αναγνώριση (βλ. Οδηγό Σπουδών Τμ. Προέλευσης)

1.2. Αίτηση αναστολής φοίτησης προπτυχιακών φοιτητών https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-anastolis-foitisis-proptychiakon-foititon/description/

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Πρωτότυπη Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος.
• Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www.gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
• Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά που αναγράφονται στις ανακοινώσεις της Γραμματείας.

1.3. Αίτηση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών προπτυχιακών φοιτητών https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-vevaiosis-peratosis-spoudon-proptychiakon-foititon/description/

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ΠΡΙΝ την Ημερομηνία Ανακήρυξης Αποφοίτων από το Τμήμα. Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www.gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
Υπεύθυνη δήλωση από το https://www.gov.gr στην οποία δηλώνεται ότι:

1. Δεν έχω δωμάτιο και καμία άλλη εκκρεμότητα με την Φοιτητική Εστία Πατρών.
2. Δεν έχω δανειστεί βιβλία από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών.
3. Δεν έχω εκκρεμότητες πάσης φύσεως στο πρόγραμμα Erasmus+
4. Επιβεβαιώνω ότι έλεγξα τα προσωπικά μου στοιχεία που τηρούνται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και είναι ορθά.

Επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης, απαιτείται η προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος, εφόσον δεν έχει δηλωθεί απώλειά της.

1.4. Αίτηση διαγραφής https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-diagrafis/description/

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www.gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
• Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά που αναγράφονται στις ανακοινώσεις της Γραμματείας.
Υπεύθυνη δήλωση από το https://www.gov.gr στην οποία δηλώνεται ότι:

o Δεν έχω δωμάτιο και καμία άλλη εκκρεμότητα με την Φοιτητική Εστία Πατρών.
o Δεν έχω δανειστεί βιβλία από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών.
o Δεν έχω εκκρεμότητες πάσης φύσεως στο πρόγραμμα Erasmus+
o Επιβεβαιώνω ότι έλεγξα τα προσωπικά μου στοιχεία που τηρούνται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και είναι ορθά.

1.5. Αίτηση επανεξέτασης προακτέου βαθμού https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-epanexetasis-proakteou/description/

1.6. Αίτηση Ορκωμοσίας προπτυχιακών Φοιτητών https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-orkomosias-proptychiakon-foititon/description/

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www.gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
Υπεύθυνη δήλωση από το https://www.gov.gr στην οποία δηλώνεται ότι:

o Δεν έχω δωμάτιο και καμία άλλη εκκρεμότητα με την Φοιτητική Εστία Πατρών.
o Δεν έχω δανειστεί βιβλία από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών.
o Δεν έχω εκκρεμότητες πάσης φύσεως στο πρόγραμμα Erasmus+
o Επιβεβαιώνω ότι έλεγξα τα προσωπικά μου στοιχεία που τηρούνται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και είναι ορθά.

1.7. Αίτηση συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-symmetochis-stis-katataktiries-exetaseis/description/

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
• Αντίγραφα Πτυχίων
• Πιστοποιητικά Αναλυτικής Βαθμολογίας
• Απόφαση Ισοτιμίας Τίτλων Σπουδών (όπου απαιτείται)
• Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά που αναγράφονται στις ανακοινώσεις της Γραμματείας.


2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

2.1. Αίτηση αναστολής φοίτησης https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-anastolis-foitisis-metaptychiakon-foititon/description/

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Πρωτότυπη Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος.
• Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www.gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
• Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά που αναγράφονται στις ανακοινώσεις της Γραμματείας.

2.2. Αίτηση Βεβαίωσης Έγκρισης Απονομής Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-vevaiosis-egkrisis-aponomis-metaptychiakou-titlou-spoudon/description/

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www.gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
• Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά που αναγράφονται στις ανακοινώσεις της Γραμματείας*
• Απαιτείται η προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος.

*Συμπληρωματικά δικαιολογητικά:

1. Βαθμολόγιο
2. Πρακτικό Εξέτασης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
3. Παρατηρήσεις επί του κειμένου της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
4. Τίτλος ερευνητικής εργασίας για έκδοση παραρτήματος Διπλώματος
5. Ένα (1) αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (με τις τελικές διορθώσεις και θερμοκολλημένο):

i. Ελληνικό Εξώφυλλο
ii. Αγγλικό Εξώφυλλο
iii. Περίληψη και λέξεις κλειδιά στην ελληνική γλώσσα
iv. Περίληψη και λέξεις κλειδιά στην αγγλική γλώσσα
v. Τα ονόματα της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

6. Αποδεικτικό κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην ιστοσελίδα nemertes.library.upatras.gr  και αντιγράφου της αίτησης παράτασης χρόνου αποκλεισμού, σε περίπτωση που έχει ζητηθεί από τον μεταπτυχιακό φοιτητή.
7. Υπεύθυνη Δήλωση από το www.gov.gr που θα δηλώνεται ότι:

α) ακολούθησα πιστά όλους τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας
β) η εργασία μου δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, αλλά έρευνας, στην οποία συμμετείχα ενεργά
γ) έχω λάβει γνώση και γνωρίζω τις συνέπειες του νόμου και των οριζόμενων στους Κανονισμούς Σπουδών και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών δ) Η εργασία που καταθέτω με τίτλο………………………….. έχει εκπονηθεί με δική μου ευθύνη, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις.

8. Ηλεκτρονικό Αρχείο που κατατίθεται στη Γραμματεία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται (4 διαφορετικά αρχεία):

i. Το τελικό κείμενο της διπλωματικής εργασίας (σε οποιαδήποτε μορφή)
ii. Περιλήψεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
iii. Λέξεις κλειδιά της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
iv. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

9. Βεβαίωση επικουρικού έργου
10. Επιστρέφονται στη Γραμματεία:

i. Ακαδημαϊκή ταυτότητα
ii. μαγνητική κάρτα

2.3. Αίτηση διαγραφής https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-diagrafis/description/

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www.gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
• Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά που αναγράφονται στις ανακοινώσεις της Γραμματείας.
• Έλαβα γνώση ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος.

2.4. Αίτηση συμμετοχής στη τελετή απονομής Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-symmetochis-sti-teleti-aponomis-metaptychiakou-titlou-spoudon/description/

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από www.gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
• Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά που αναγράφονται στις ανακοινώσεις της Γραμματείας*
• Έλαβα γνώση ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος.

*Συμπληρωματικά διακαιολογητικά:

1. Βαθμολόγιο
2. Πρακτικό Εξέτασης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
3. Παρατηρήσεις επί του κειμένου της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
4. Τίτλος ερευνητικής εργασίας για έκδοση παραρτήματος Διπλώματος
5. Ένα (1) αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (με τις τελικές διορθώσεις και θερμοκολλημένο):

i. Ελληνικό Εξώφυλλο
ii. Αγγλικό Εξώφυλλο
iii. Περίληψη και λέξεις κλειδιά στην ελληνική γλώσσα
iv. Περίληψη και λέξεις κλειδιά στην αγγλική γλώσσα
v. Τα ονόματα της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

6. Αποδεικτικό κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην ιστοσελίδα nemertes.library.upatras.gr και αντιγράφου της αίτησης παράτασης χρόνου αποκλεισμού, σε περίπτωση που έχει ζητηθεί από τον μεταπτυχιακό φοιτητή.
7. Υπεύθυνη Δήλωση από το www.gov.gr που θα δηλώνεται ότι:

α) ακολούθησα πιστά όλους τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας
β) η εργασία μου δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, αλλά έρευνας, στην οποία συμμετείχα ενεργά
γ) έχω λάβει γνώση και γνωρίζω τις συνέπειες του νόμου και των οριζόμενων στους Κανονισμούς Σπουδών και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών δ) Η εργασία που καταθέτω με τίτλο………………………….. έχει εκπονηθεί με δική μου ευθύνη, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις.

8. Υπεύθυνη Δήλωση από το www.gov.gr που θα δηλώνεται ότι:

α) δεν έχω δωμάτιο και καμία άλλη εκκρεμότητα με την Φοιτητική Εστία Πατρών.
β) δεν έχω δανειστεί βιβλία από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών.
γ) δεν έχω εκκρεμότητες πάσης φύσεως στο πρόγραμμα Erasmus+
δ) επιβεβαιώνω ότι έλεγξα τα προσωπικά μου στοιχεία που τηρούνται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και είναι ορθά.

9. Ηλεκτρονικό Αρχείο που κατατίθεται στη Γραμματεία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται (4 διαφορετικά αρχεία):

i. Το τελικό κείμενο της διπλωματικής εργασίας (σε οποιαδήποτε μορφή)
ii. Περιλήψεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
iii. Λέξεις κλειδιά της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
iv. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

10. Βεβαίωση επικουρικού έργου
11. Αίτηση Εγγραφής στο Δίκτυο Αποφοίτων
12. Επιστρέφονται στη Γραμματεία:

i. Ακαδημαϊκή ταυτότητα
ii. μαγνητική κάρτα


3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

3.1. Αίτηση αναστολής φοίτησης υποψ. Διδακτόρων https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-anastolis-foitisis-yp-didaktoron/description/

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Πρωτότυπη Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος.
• Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www.gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
• Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά που αναγράφονται στις ανακοινώσεις της Γραμματείας.

3.2. Αίτηση Βεβαίωσης Αναγόρευσης σε Διδάκτορα Τμήματος https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-vevaiosis-anagorefsis-se-didaktora-tmimatos/description/

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από www.gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
3. Πρακτικό κρίσεως υπογραμμένο από τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (αποστέλλεται στη Γραμματεία από τον Επιβλέποντα Καθηγητή) και συνοδεύεται από ένα βαθμολόγιο.
4. Κατατίθεται στη Γραμματεία ένα (1) αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής δερματόδετο ή με χοντρό πλαστικοποιημένο εξώφυλλο (με τις τελικές διορθώσεις) στις οποίες περιλαμβάνονται:

α) Ελληνικό Εξώφυλλο
β) Αγγλικό Εξώφυλλο
γ) Περίληψη και λέξεις κλειδιά του διδακτορικού στην ελληνική γλώσσα
δ) Περίληψη και λέξεις κλειδιά του διδακτορικού στην αγγλική γλώσσα
ε) Τα ονόματα της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
στ) Βιογραφικό σημείωμα

5. Αποδεικτικό κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής στην ιστοσελίδα nemertes.library.upatras.gr και αντιγράφου της αίτησης παράτασης χρόνου αποκλεισμού σε περίπτωση που έχει ζητηθεί από τον υποψήφιο διδάκτορα.
6. Υπεύθυνη Δήλωση από το www.gov.gr που θα δηλώνεται ότι:

α) ακολούθησα πιστά όλους τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας
β) η εργασία μου δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, αλλά έρευνας, στην οποία συμμετείχα ενεργά
γ) έχω λάβει γνώση και γνωρίζω τις συνέπειες του νόμου και των οριζόμενων στους Κανονισμούς Σπουδών και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών
δ) Η εργασία που καταθέτω με τίτλο………………………….. έχει εκπονηθεί με δική μου ευθύνη, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις.

7. Ηλεκτρονικό Αρχείο που κατατίθεται στη Γραμματεία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

o Το τελικό κείμενο της διδακτορικής διατριβής (σε οποιαδήποτε μορφή)
o Περιλήψεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
o Λέξεις κλειδιά της διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
o Τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

8. Ανάρτηση στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης https://www.ekt.gr/ της Διδακτορικής Διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από τη Γραμματεία.
9. Βεβαίωση Επικουρικού έργου
10. Αποδεικτικό μίας τουλάχιστον δημοσίευσης του υποψήφιου/ας ως πρώτος συγγραφέας, σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό διεθνούς κύρους (με σύστημα κριτών), σχετική με την επιστημονική περιοχή του θέματος της διδακτορικής διατριβής ή να έχει παρουσιάσει ο υποψήφιος ως ελάχιστο μία προφορική ή αναρτημένη εργασία σε διεθνές συνέδριο, ή να έχει συμμετοχή σε αίτηση ευρεσιτεχνίας, που θα αποδεικνύεται με την κατάθεση των απαραίτητων στοιχείων.
11. Παραδίδονται στη Γραμματεία:

o Ακαδημαϊκή ταυτότητα
o Μαγνητική κάρτα

3.3. Αίτηση διαγραφής https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-diagrafis/description/

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www.gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
• Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά που αναγράφονται στις ανακοινώσεις της Γραμματείας.
• Έλαβα γνώση ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος.

3.4. Αίτηση ορκωμοσίας διδακτόρων https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-orkomosias-didaktoron/description/

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από www.gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
3. Πρακτικό κρίσεως υπογραμμένο από τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (αποστέλλεται στη Γραμματεία από τον Επιβλέποντα Καθηγητή) και συνοδεύεται από ένα βαθμολόγιο.
4. Κατατίθεται στη Γραμματεία ένα (1) αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής δερματόδετο ή με χοντρό πλαστικοποιημένο εξώφυλλο (με τις τελικές διορθώσεις) στις οποίες περιλαμβάνονται:

α. Ελληνικό Εξώφυλλο
β. Αγγλικό Εξώφυλλο
γ. Περίληψη και λέξεις κλειδιά του διδακτορικού στην ελληνική γλώσσα
δ. Περίληψη και λέξεις κλειδιά του διδακτορικού στην αγγλική γλώσσα
ε. Τα ονόματα της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
στ) Βιογραφικό σημείωμα

5. Αποδεικτικό κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής στην ιστοσελίδα nemertes.library.upatras.gr και αντιγράφου της αίτησης παράτασης χρόνου αποκλεισμού σε περίπτωση που έχει ζητηθεί από τον υποψήφιο διδάκτορα.
6. Υπεύθυνη Δήλωση από το www.gov.gr που θα δηλώνεται ότι:

α) ακολούθησα πιστά όλους τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας
β) η εργασία μου δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, αλλά έρευνας, στην οποία συμμετείχα ενεργά
γ) έχω λάβει γνώση και γνωρίζω τις συνέπειες του νόμου και των οριζόμενων στους Κανονισμούς Σπουδών και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών
δ) Η εργασία που καταθέτω με τίτλο………………………….. έχει εκπονηθεί με δική μου ευθύνη, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις.

7. Ηλεκτρονικό Αρχείο που κατατίθεται στη Γραμματεία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

o Το τελικό κείμενο της διδακτορικής διατριβής (σε οποιαδήποτε μορφή)
o Περιλήψεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
o Λέξεις κλειδιά της διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
o Τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

8. Ανάρτηση στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης https://www.ekt.gr/ της Διδακτορικής Διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από τη Γραμματεία.
9. Βεβαίωση Επικουρικού έργου
10. Αποδεικτικό μίας τουλάχιστον δημοσίευσης του υποψήφιου/ας ως πρώτος συγγραφέας, σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό διεθνούς κύρους (με σύστημα κριτών), σχετική με την επιστημονική περιοχή του θέματος της διδακτορικής διατριβής ή να έχει παρουσιάσει ο υποψήφιος ως ελάχιστο μία προφορική ή αναρτημένη εργασία σε διεθνές συνέδριο, ή να έχει συμμετοχή σε αίτηση ευρεσιτεχνίας, που θα αποδεικνύεται με την κατάθεση των απαραίτητων στοιχείων.
11. Παραδίδονται στη Γραμματεία:

o Ακαδημαϊκή ταυτότητα
o Μαγνητική κάρτα


4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ

4.1 Αίτηση Άδειας Μετακίνησης Μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-adeias-metakinisis-melon-dep-eep-edip-etep/description/


 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ E-SERVICE

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email:
Τηλέφωνο: (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...