Πρόγραμμα παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών - Ιούλιος 2024

Πρόσκληση παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών, Ιούλιος 2024

Η παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Χημείας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο, βορείου κτιρίου) το διάστημα από Τρίτη 2 έως και Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024.

Οι επιβλέποντες πτυχιακών εργασιών που δεν θα παρουσιασθούν στο ανωτέρω διάστημα (π.χ. λόγω ταξιδιού, ασθενείας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας), θα ενημερώσουν το Τμήμα για την εναλλακτική ημερομηνία παρουσίασης με σχετική ανακοίνωση στο

ΒΗΜΑΤΑ:

1. Πριν την παρουσίαση:

Οι επιβλέποντες θα πρέπει να ενημερώσουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27 Ιουνίου, ώρα 13:00 (τηρείται σειρά προτεραιότητας) την Επιτροπή Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών () για τα ακόλουθα:

1. Προτιμητέα ημέρα και ώρα παρουσίασης

2. Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου του φοιτητού.

3. Τίτλο πτυχιακής εργασίας.

4. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα.

Για να βοηθηθούμε στη μορφοποίηση και παρουσίαση του τελικού προγράμματος των παρουσιάσεων, παρακαλούμε η ενημέρωσή σας να έχει την ακόλουθο μορφή (με κόκκινο η προτιμητέα ώρα παρουσίασης, πουθενά ΚΕΦΑΛΑΙΑ):

14:00-14:30

Αγγελόπουλος Γεώργιος, Α.Μ. ΧΧΧΧ

Τίτλος: Μελέτη πρωτεϊνών συμπληρώματος

Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Παπαδοπούλου Μαρία

2. Μετά την παρουσίαση:

  1. Ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει στην Γραμματεία του Τμήματος ένα αντίτυπο της τελικής διορθωμένης πτυχιακής του εργασίας, σε χρονικό διάστημα έως 2 ημερών από την ημερομηνία παρουσίασης.
  2. Ο επιβλέπων αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος υπογεγραμμένη βεβαίωση περάτωσης πτυχιακής εργασίας (με τις τελικές διορθώσεις, αν έχουν γίνει). Πρότυπο βεβαίωσης της ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας για τον επιβλέποντα, υπάρχει στην ιστοσελίδα – ΕΝΤΥΠΑ-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (https://www.chem.upatras.gr/el/downloads-el/9-entypa-grammateias/31-ptyxiakh-ergasia.html) Η βεβαίωση να αποστέλλεται και σε επεξεργάσιμη μορφή (word).
  3. Το συμπληρωμένο σχέδιο μικροδιδασκαλίας, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και θέλουν να τους χορηγηθεί βεβαίωση παιδαγωγικής επάρκειας, επισυνάπτεται υποχρεωτικώς στο τέλος της πτυχιακής εργασίας, ως Παράρτημα. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας, αντί του σχεδίου μικροδιδασκαλίας, επισυνάπτουν στο τέλος της πτυχιακής τους εργασίας τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΜΕΤ.
  4. Τα βαθμολόγια των πτυχιακών εργασιών κατατίθενται στη Γραμματεία το αργότερο έως δύο ημέρες από την παρουσίαση της πτυχιακής.

Υπενθυμίζεται ότι για τους φοιτητές που θα παρουσιάσουν τώρα και είναι στο 4ο έτος σπουδών, ο επιβλέπων θα πρέπει να τους καταχωρήσει άμεσα στον σύνδεσμο Google https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa6ZUQgki6KN9bbfp6fwo-WMxljyZYNdCQa9a78zDSLcpRdw/viewform ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία τους στο ψηφιακό άλμα, για να ανοίξει το βαθμολόγιο και να μπορέσει να τους βαθμολογήσει μετά την παρουσίασή τους. Οι παλαιότεροι φοιτητές πρέπει να βαθμολογηθούν χρησιμοποιώντας το «χειρόγραφο» (τυποποιημένο από τη Γραμματεία σε μορφή excel, επισυνάπτεται) βαθμολόγιο.


Επισημάνσεις:

Πρότυπο συγγραφής της Πτυχιακής Εργασίας υπάρχει στην ιστοσελίδα (https://www.chem.upatras.gr/el/downloads-el/9-entypa-grammateias/31-ptyxiakh-ergasia.html)

Για την λήψη πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ισχύουν τα εξής:

  1. επιτυχής αξιολόγηση στο μάθημα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» (εισαχθέντες 2016-17 και εντεύθεν),
  2. επιτυχής αξιολόγηση του σεμιναρίου ή σεμιναρίων παιδαγωγικής, ανάλογα με το έτος εισαγωγής (π.χ. οι εισαχθέντες του ακαδ. έτους 2015-16 πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το σεμινάριο διδακτικής και το σεμινάριο παιδαγωγικής, καθώς δεν υπήρχε το μάθημα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών»),
  3. επιτυχής παρουσίαση σχεδίου μικροδιδασκαλίας (επισυνάπτεται) και κατάθεσής του ως παράρτημα στο πίσω μέρος της Πτυχιακής Εργασίας ή της σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης για όσους παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας, αντί του σχεδίου μικροδιδασκαλίας.

Η Επιτροπή Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email:
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...