Ενζυμολογία

Καλούνται οι φοιτήτριες/ές που θα παρακολουθήσουν τις διαλέξεις να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στη σελίδα του μαθήματος στις πλατφόρμες eclass και openeclass.

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στην αίθουσα ΧΒ3, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Πιπερίγκου Ζωή

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email:
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...