Ανακοίνωση για το καθεστώς μερικής φοίτησης

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας, στην υπ. αριθ. 72/6.3.2023 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4957/2023
2.    Την υπ. αριθ. 101678/29.12.2022 απόφαση της Συγκλήτου του Π.Π.
3.    Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Π. (ΦΕΚ 7124/31.12.2022 τ. Β΄)

αποφάσισε να ορίσει περίοδο δηλώσεων για υπαγωγή στο καθεστώς μερικής φοίτησης το διάστημα από 7.3.2023 έως 31.3.2023.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δουν το συνημμένο για ενημέρωσή τους.

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1.    Δικαίωμα υπαγωγής στο καθεστώς μερικής φοίτησης έχουν όσοι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΙ την ανώτατη διάρκεια φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2023.
2.    Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Κατά τον έλεγχό τους, δύναται να ζητηθούν πρόσθετα συμπληρωματικά έγγραφα από τη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email:
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...