Ανακοίνωση για το καθεστώς μερικής φοίτησης

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας, στην υπ. αριθ. 72/6.3.2023 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4957/2023
2.    Την υπ. αριθ. 101678/29.12.2022 απόφαση της Συγκλήτου του Π.Π.
3.    Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Π. (ΦΕΚ 7124/31.12.2022 τ. Β΄)

αποφάσισε να ορίσει περίοδο δηλώσεων για υπαγωγή στο καθεστώς μερικής φοίτησης το διάστημα από 7.3.2023 έως 31.3.2023.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δουν το συνημμένο για ενημέρωσή τους.

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1.    Δικαίωμα υπαγωγής στο καθεστώς μερικής φοίτησης έχουν όσοι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΙ την ανώτατη διάρκεια φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2023.
2.    Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Κατά τον έλεγχό τους, δύναται να ζητηθούν πρόσθετα συμπληρωματικά έγγραφα από τη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email: chemsecr@upatras.gr
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...