Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων 2022-2023

Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε για τη διενέργεια των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ΑΕ 2022-2023 Τμήματος Χημείας , αφού έλαβε υπόψιν της τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα βαθμολόγια των εξεταζόμενων μαθημάτων, όπως αυτά κατατέθηκαν από τους επιβλέποντες/Επιτηρητές, διαπιστώνει και κατατάσσει όσους συμμετείχαν στις εξετάσεις ως ακολούθως :

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Υποψήφιος με αρ.πρωτ.84205,4.11.2022

29,75

Υποψήφιος με αρ.πρωτ.87766,16.11.2022

10,9

Λαμβάνοντας υπόψη α)τις διατάξεις του ΦΕΚ3185/16.12.2013, β)τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 25 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΕΚ 3899/25.10.2019 και γ)τα ανωτέρω αποτελέσματα, κανείς εκ των δύο (2) υποψηφίων δε συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία των τριάντα (30) μονάδων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email: chemsecr@upatras.gr
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...