ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία  με το Υπουργείο διευκρινίστηκε, ότι η εγγραφή του πρωτοετή φοιτητή ολοκληρώνεται με την αποστολή πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση από το ΥΠΟΠΑΙΘ.,

όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2 του ΜΟΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  της υπ΄αριθμ.Φ253/139098/Α5 Υπουργικής Απόφασης και  στην παράγραφο 2.2 του ΜΟΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  της υπ΄αριθμ.Φ253/139109/Α5.

Συνεπώς η  ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών πραγματοποιείται με το έλεγχο και την αντιπαραβολή των δικαιολογητικών που απέστειλαν οι εισαγόμενοι, με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων, που θα παραλάβετε από το ΥΠΟΠΑΙΘ.

Ως εκ τούτου δε θα εκδίδονται πιστοποιητικά εγγραφής, ούτε θα παραδίδονται κωδικοί πρόσβασης στους πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2015-16 από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Στην ειδική περίπτωση που κάποιος φοιτητής αιτείται χορήγηση πιστοποιητικών για προσωπικούς και επείγοντες λόγους, θα χορηγούνται από τις Γραμματείες  τα  σχετικά πιστοποιητικά, με την προϋπόθεση της υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

«Αποδέχομαι  ότι η ολοκλήρωση της εγγραφής μου θα πραγματοποιηθεί,  με την περάτωση  της αντιπαραβολής των στοιχείων των πινάκων  που θα αποσταλούν από το  ΥΠΟΠΑΙΘ, με τα στοιχεία που έχω ήδη καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος»

Επισημαίνεται ότι   προτεραιότητα του Ιδρύματος αποτελεί η άμεση  και ομαλή εξυπηρέτηση των φοιτητών μας.

Από τη Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email: chemsecr@upatras.gr
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...