2015-16

Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Τίτλος Ειδίκευση Έτος
Τσαντής Σωκράτης Σ. Περλεπές Μοντελοποίηση της παραλαβής του ιόντος του ουρανυλίου από το θαλασσινό νερό:σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων του ουρανυλίου με αμιδοξίμες Υποκαταστάτες Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά 2015-16
Γαλιατσάτος Δημήτριος Χ. Ντειμεντέ Ανάπτυξη πολυμερικών υλικών υψηλής αντοχής Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά 2015-16
Σαράντη Καραμεσίνη Διονυσία-Ντενίζ Ι. Καλλίτσης Σύνθεση συμπολυμερών για τη παραγωγή ινών υψηλής αντοχής Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά 2015-16
Διάκου Αδαμαντία Ε. Παπαευθυμίου Μελέτη της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ 2.5) και του όζοντος (Ο3) στη περιοχή του Ρίου Περιβαλλοντική Ανάλυση 2015-16
Καραμάνου Κωνσταντίνα Δ. Βύνιος Βιοχημική και τοξικολογική επίδραση (νανο) γλυκοζαμινογλυκανών και λουμικάνης σε κυτταρικο και μοριακό επίπεδο Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων 2015-16
Τζουμανίκας Χρήστος-Ευάγγελος Γ. Ρασσιάς Σύνθεση υποκαταστατών χαλκού και χρήση των αντίστοιχων οργανομεταλλικών συμπλόκων ως μιμητές της μονοξυγονάσης του μεθανίου στη καταλυτική ενεργοποίηση-οξείδωση Csp-H Ιατρική Χημεία 2015-16
Κοντός Χρήστος Θ. Τσέλιος Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού πεπτιδικού αναλόγου της μυελινικής γλυκοπρωτεΐνης των ολιγοδενδριτών σε διάλυμα με SDS-PAGE Ιατρική Χημεία 2015-16
Κωνσταντίνου Παναγιώτα Α. Βανταράκης Διερεύνηση και ανάλυση της αντιϊκής δράσης αιθέριων ελαίων in vitro και in vivo Ιατρική Χημεία 2015-16
Παπαχρήστου Νικόλαος Δ. Παπαχρήστου Μελέτη του ρόλου της απολιποπρωτεΐνης Ε (apoE) στη παθογένεια της οστεοπόρωσης σε πειραματικά μοντέλα ποντικιών Ιατρική Χημεία 2015-16
Λαλούσης Δημήτριος Γ. Παναγιωτακόπουλος Επιπολασμός και τυποποίηση της HPV λοίμωξης, στη στοματική κοιλότητα οροθετικών HIV ασθενών του ιατρείου λοιμωδών νοσημάτων του Πανεπιστημιακού Νοδοκομείου Πατρών Ιατρική Χημεία 2015-16
Κατσουράκη Μαρία-Ραφαηλία Σ. Αντιμησιάρη Μελέτη της επίδρασης επώασης νανολιποσωμάτων (διαφορετικών λιπιδικών συστάσεων) με πρωτεΐνες στα φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά με την τεχνική συντονισμένης ανίχνευσης παλμών ωμικού ρεύματος (TRPS) Ιατρική Χημεία 2015-16
Δέδες Χρήστος Α. Βανταράκης Διερεύνηση και ανάλυση της αντιμικροβιακής δράσης αιθέριων ελαίων in vitro και in vivo Ιατρική Χημεία 2015-16
Γκλαβά Μαρία Β. Μαγκαφά In vitro εκτίμηση της οιστρογονικής και οστεοπροστατευτικής δράσης φυσικών ενώσεων και ελεγχος για τυχόν συμβολή τους στην καρκινογένεση στο μαστό Ιατρική Χημεία 2015-16
Παρασχιάκου Ελένη Γ. Ρασσιάς Χρήση στατιστικής ανάλυσης στη βελτιστοποίηση και ανάπτυξη χημικών και φαρμακευτικών διεργασιών Ιατρική Χημεία 2015-16
Ντελή Αγαθή Θ. Τσέλιος Σχεδιασμός και σύνθεση πεπτιδικών αναλόγων, επιτόπων των πρωτεϊνών της μυελίνης Ιατρική Χημεία 2015-16
Σατόγλου Μαρία-Φωτεινή Α. Βανταράκης Διερέυνηση της μικροβιολογικής ποιότητας καλλυντικών προϊόντων και εκτίμηση κινδύνου για τη δημόσια υγεία Ιατρική Χημεία 2015-16
Διαμαντοπούλου Διονυσία Α. Μπεκατώρου Παρασκευή και μελέτη βιωσιμότητας σκευασμάτων προβιοτικών μικροοργανισμών και φυτικών εκχυλισμάτων Ιατρική Χημεία 2015-16
Ζαφειρόπουλος Γεώργιος Χ. Κορδούλης Αναπτυξη καταλυτών Ni στηριγμένων σε οξείδιο του ζιρκονίου για τη μετατροπή ηλιελαίου σε ανανεώσιμο ντίζελ Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας 2015-16
Καλατζή Ευτυχία Χ. Καραπαναγιώτη Μετατροπή ιλύος ζυθοποιίας σε κομποστ με τη προσθήκη διαφόρων υλικών Περιβαλλοντική Ανάλυση 2015-16
Βλάχου Κυριακή Μ. Σουπιώνη Απορρύπανση τυρογάλακτος με χρήση Κεφίρ προς παραγωγή γαλακτικού οξέος Περιβαλλοντική Ανάλυση 2015-16
Κυριακοπούλου Αικατερίνη Ν. Καραμάνος Μελέτη της επίδρασης των οιστρογονοϋποδοχέων στη κατανομή της θειϊκής χονροϊτίνης / δερματάνης και του υαλουρονικού οξέος καρκινικών κυττάρων σειρών μαστού Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων 2015-16
Ζώρα Ιωάννα Δ. Βύνιος Εξωκυττάρια μεταβολικά ένζυμα στον καρκίνο Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων 2015-16
Αδαμοπούλου Μαρία Κ. Πουλάς Μελέτη της ανάπτυξης και διαφοροποίησης καρκινικών κυττάρων υπό την επίδραση μικρορευμάτων και παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Ιατρική Χημεία 2015-16
Δήμα Μαρία-Ανδρονίκη Κ. Αθανασόπουλος Μεθοδολογίες ολικής σύνθεσης φυσικών προϊόντων που φέρουν πολυενικές αλυσίδες Ιατρική Χημεία 2015-16
Τσελέπη Μαρία Α. Βανταράκης Συμμεταφορά ιών, νανοσωματιδίων και αργίλου σε πορώδη μέσα. Επιπτώσεις και εφαρμογές στη δημόσια υγεία Ιατρική Χημεία 2015-16
Ράπτης Βασίλειος Γ. Σπυρούλιας Διαμορφωτική μελέτη πρωτεϊνών με ετεροπυρηνική φασματοσκοπία NMR Ιατρική Χημεία 2015-16
Ξενιάς Παντελεήμων Α. Μουζάκη Διερεύνηση των επιδράσεων της ανέργειας μυελινοειδικών Τ λεμφοκυττάρων στη μετανάστευσή τους προς το κεντρικό νευρικό σύστημα Ιατρική Χημεία 2015-16
Μπαλίκος Κωνσταντίνος Γ. Ρασσιάς Σύνθεση και αξιολόγηση χειρόμορφων οργανοκαταλυτών για την ασύμμετρη προσθήκη πυρηνόφιλων αντιδραστηρίων σε καρβονυλικές ενώσεις Ιατρική Χημεία 2015-16
Ρεπούση Βασιλική Δ. Κονταρίδης Απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών από υδατικά διαλύματα με ετερογενή φωτοκατάλυση παρουσία ηλιακού φωτός Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες 2015-16
Κουκουμτζής Βασίλειος Ι. Καλλίτσης Αναπτυξη και μελέτη πολυμερικών υλικών με αντιπυρικές ιδιότητες Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά 2015-16
Μπαμπούρη Δέσποινα Ν. Καραμάνος Ο ρόλος των συνδεκανών στην αλληλεπίδραση καρκινικών κυττάρων και ενδοθηλίου Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων 2015-16
Κωνσταντοπούλου Αριάδνη Ε. Γελαστοπούλου Συστηματική μελέτη και διερεύνηση της χρήσης και κατάχρησης των αντιβιοτικών σκευασμάτων στη δημοσια υγεία Ιατρική Χημεία 2015-16
Ρουτζομάνη Αναστασία Σ. Περλεπές Σύμπλοκες ενώσεις του καδμίου (ΙΙ) με ουδέτερες και ανιοντικές οξίμες ως υποκαταστάτες-μοντελοποίηση της απομάκρυνσης ιόντων καδμίου από υγρά απόβλητα Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία 2015-16
Μπονάτσος Νικόλαος Ι. Κούκος Platform Chemical-Τεχνοοικονομική Περιβαλλοντική μελέτη Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες 2015-16
Βασιλείου Στυλιανή Δ. Βύνιος Η έκφραση ADMTS σε καρκινικά κύτταρα μαστού και η επίδραση του Snail στην έκφραση ADMTS4 και τη ADMTS6 σε κύτταρα μελανώματος και καρκίνου του παχέος εντέρου Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων 2015-16
Σωπάκη-Βαλαλάκη Αναστασία Α. Θεοχάρης Μελέτη της επίδρασης της καταστολής του Era στα σηματοδοτικά μονοπάτια του TGF-β και της IL-8 στα καρκινικά κύτταρα μαστού Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων 2015-16
Ζιούτου Καλλιόπη Ν. Καραμάνος Μελέτη του οιστρογονοϋποδοχέα -β και του EGFR στις λειτουργικές ιδιότητες και την έκφραση μορίων του εξωκυττάριου χώρου σε καρκινικά κύτταρα μαστού Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων 2015-16
Τσίγκου Κωνσνταντίνα Μ. Κορνάρος Αναπτυξη ταχύρρυθμου αναερόβιου θερμόφιλου χωνευτήρα για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων εκαιοτριβείου Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες 2015-16
Καλλίτσης Κωνσταντίνος Δ. Παπαϊωάννου Σύνθεση Πολυμερικών Ηλεκτρολυτών Συνθετική Χημεία 2015-16
Παντελιά Άννα Θ. Τσέλιος Μελέτη σύνθεσης πεπτιδίων και σύνθεσης αναλόγου πεπτιδίου ανθρακινόνης Ιατρική Χημεία 2015-16
Κατσικάνη Κλειώ Γ. Σταθόπουλος Μελέτη του ρόλου της γενομικής μεθυλίωσης στη βιολογική συμπεριφορά κυτταρικών σειρών καρκίνου in vitro και in vivo Ιατρική Χημεία 2015-16
Πλώτα Μαρία Ε. Γελαστοπούλου Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των αιμοκαθαρόμενων νεφροπαθών υπό την χορήγηση ερυθροποιητικών και σκευασμάτων σιδήρου Ιατρική Χημεία 2015-16
Αϊβαλή Στεφανία Ι. Καλλίτσης Σύνθεση ημιαγώγιμων πολυμερών και των υβριδικών αναλόγων τους Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά 2015-16
Χαρίτος Γεώργιος Χ. Καμούτσης Σύνθεση και φαρμακολογική μελέτη παραγώγων του 3- σουλφοναμιδο -1,2,4 - τριαζολο- [3,4-b} - 1,3,4- θειαζολίου Ιατρική Χημεία 2015-16
Δανιηλίδης Άγγελος-Ελευθέριος Θ. Τσέλιος Σχεδιασμός και σύνθεση επιτόπων των πρωτεϊνών της μυελίνης συζευγμένων με ανθρακινόνες Ιατρική Χημεία 2015-16
Στρατιδάκης Αντώνιος Γ. Μπόκιας Αναπτυξη αμφίφιλων πολυμερικών υλικών με πιθανή βιοστατική δράση Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά 2015-16
Γιαννακόπουλος Ανδρέας Θ. Χριστόπουλος Τα νανοσωματίδια στην ανάπτυξη βιοαισθητήρων Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες 2015-16

 

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email chemsecr@upatras.gr
Tel (+302610) 996202, 996203, 996204, 996205

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.