ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ:Η παρακολούθηση των χημικών αντιδράσεων εντός του κυττάρου (Νομπέλ 2008)

Το βραβείο Νομπέλ Χημείας του έτους 2008 απονεμήθηκε εξ ίσου στους επιστήμονες Osamu Shimomura, Marine Biological Laboratory (MBL), Woods Hole, MA, USA και Boston University Medical School, MA, USA, Martin Chalfie, Columbia University, New York, NY, USA και Roger Y. Tsien, University of California, San Diego, La Jolla, CA, USA, για την ανακάλυψη και τις εφαρμογές της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (GFP). 
shinomura.pngΟ O. Shinomura υπήρξε ο πρώτος που ανακάλυψε τη GFP και παράλληλα διαπίστωσε το τμήμα της δομής της που ήταν υπεύθυνο για την ιδότητα του φθορισμού που διαθέτει αυτή. Η εμπεριστατωμένη έρευνά του έθεσε τις βάσεις για τις μελλοντικές εφαρμογές της πρωτεΐνης. Το 1960 που μετακινήθηκε στις ΗΠΑ από την Ιαπωνία, άρχισε να μελετά την ιδιότητα της βιοφωταύγειας της μέδουσας Aequorea victoria. Αυτή η μέδουσα φωταυγάζει πράσινο φως μέσω των φωτοοργάνων που διαθέτει. Ο O. Shinomura έχει παλαιότερα αναφέρει ότι συνέλεξε πάνω από 1.000.000 μέδουσες για να ολοκληρώσει τις μελέτες του. Έτσι ανακάλυψε ότι η μέδουσα παράγει τη βιοφωταύγεια έπειτα από απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου. Αυτά δεσμεύονται σε μια ειδική πρωτεΐνη, την aequorin, η οποία παράγει κυανούν φως με τη δέσμευση των ιόντων. Το κυανούν φως απορροφάται από την GFP, η οποία τελικά απελευθερώνει πράσινο φως. Το ενδιαφέρον του O. Shinomura στην Aequorea victoria εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην κατανόηση της σύνδεσης της Χημείας και της Βιοχημείας με την παραγωγή του φωτός και ποτέ δεν ασχολήθηκε με τις πιθανές εφαρμογές της GFP.
 
 
 
chalfie.pngO M. Chalfie ασχολήθηκε με την εφαρμογή της GFP σε βιολογικά συστήματα, τροποποιώντας με τεχνικές γενετικής μηχανικής άλλα πρωτεϊνικά μόρια με σημαντικό βιολογικό ενδιαφέρον, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση της μετακίνησης αυτών των πρωτεϊνών εντός του κυττάρου, εξάγοντας πολύτιμα συμπεράσματα για τις λειτουργίες τους.
 
 
 
 
tsien.pngO R. Y. Tsien ασχολήθηκε με τη γενετική τροποποίηση της GFP, ώστε να διευρύνει τις φωταυγάζουσες ιδιότητές της, δημιουργώντας πρωτεΐνες που φωταυγάζουν διαφορετικά χρώματα.
 
 
 
 
Αν κάποιος προσπαθούσε να αξιολογήσει τη συγκεκριμένη ανακάλυψη, θα έπρεπε να αναφέρει ότι η GFP παρέχει μια καταπληκτική δυνατότητα στους επιστήμονες, σε ερευνητικό αλλά και εφαρμοσμένο επίπεδο, όντας ένα πολύ δυνατό όπλο με πολλαπλές εφαρμογές. Η GFP είναι ένα μοναδικό μόριο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των χημικών αντιδράσεων εντός των κυττάρων, σε πραγματικό χρόνο και σε ποσοτικό επίπεδο. Για να γίνει ακόμα περισσότερο αντιληπτό, η GFP παρέχει τη δυνατότητα να δει κάποιος κάτι που προηγουμένως δεν μπορούσε να δει. Ίσως η ανακάλυψη και οι εφαρμογές της συγκεκριμένης πρωτεΐνης να μπορούν να θεωρηθούν εφάμιλλες της ανακάλυψης του μικροσκοπίου.
 
Περισσότερες πληροφορίες: http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/announcement.html

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email: chemsecr@upatras.gr
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email (προτιμήστε το ιδρυματικό σας) στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...