Καραϊσκάκης Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 997144

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gkaraisk@upatras.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/karaiskakis

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στο Χαλκιόπουλο Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας το 19449. Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Πατρών από όπου αποφοίτησε με άριστα το 1977. Το 1979 αναγορεύτηκε Διδάκτορας Χημείας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Παν/μίου Πατρών. Την περίοδο 1979-1980 εκπόνησε Μεταδιδακτορική έρευνα στην ανάπτυξη νέων χρωματογραφικών μεθοδολογιών για το διαχωρισμό και χαρακτηρισμό ουσιών περιβαλλοντικού και βιολογικού ενδιαφέροντος, στο Department of Chemistry, University of Utah (USA). Το 1982 εργάσθηκε ως Εντεταλμένος Υφηγητής του Παν/μίου Πατρών. Την ίδια χρονιά εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 1986 έγινε Αναπληρωτής Καθηγητής, ενώ από το 1990 έως σήμερα είναι Καθηγητής Φυσικοχημείας του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών.

Αναγνώριση επιστημονικού έργου
1. Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών (1983).
2. Πρόσκληση από διεθνείς εκδοτικούς οίκους (Marcel Dekker ΗΠΑ, ΗΒΝ ΗΠΑ, Αcademic Press Αγγλίας, Elsevier Ολλανδίας και Vieweg Γερμανίας) για τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και μονογραφιών με γενικότερο ενδιαφέρον στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
3. Επισκέπτης Εκδότης (Guest Editor) του περιοδικού J. Liquid Chromatography για τον Τόμο 20 (1997), που ήταν αφιερωμένος στον Καθηγητή J.C. Giddings, ο οποίος υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο, στο πεδίο της Χρωματογραφίας.
4. Μόνιμο μέλος του Συμβουλίου ΄Εκδοσης (Editorial Board) των διεθνών επιστημονικών περιοδικών:
(i) J. Liquid Chromatography and Related Technologies, και
(ii) Instrumentation Science and Technology,
που εκδίδονται από το γνωστό εκδοτικό οίκο των ΗΠΑ "Marcel Dekker".
5. Κριτήςεργασιώνσταπαρακάτωπεριοδικά:
(i) J. Chromatography A
(ii) J. Liquid Chromatography and Related Technologies
(iii) Langmuir
(iv) Chromatographia
(v) Biotechnology progress
(vi) Water, Air and Soil Pollution
(vii) Instrumentation Science and Technology

Συγγραφικό έργο
Διδακτικά Συγγράμματα
1. «Φυσικοχημεία», (Σελίδες 544), Αθήνα 1995.
2. «Φυσικοχημεία για Φαρμακοποιούς και Βιολόγους», (Σελίδες 371 + ΧΙΙ), Πάτρα 1988.
3. «Φυσικοχημική θεώρηση των φυσικών μεθόδων ανάλυσης», (Σελίδες 201 + VII), Πάτρα 1989.
4. «Αρχές και εφαρμογές της ετερογενούς καταλύσεως», (Σελίδες 106 + VII), Πάτρα 1978.
5. «Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2003 (Σε συνεργασία με τους Ν. Κλούρα, Ε. Μάνεση-Ζούπα και Γ. Σταυρόπουλο).
6. «Time-resolved gas chromatography and its practical applications", HNB, (pp. 180), New York 2004.

Λοιπά δημοσιεύματα
1. Χημικοί τύποι-Χημικές αντιδράσεις Ι, Πάτρα 1976.
2. Χημικοί τύποι-Χημικές αντιδράσεις ΙΙ, Πάτρα 1978.
3. Χαρακτηρισμός βιολογικών μορίων (Σημειώσεις Φυσικοχημείας για τους φοιτητές του Βιολογικού Τμήματος), Πάτρα 1982.
4. Σημειώσεις Φυσικοχημείας Φαρμακοποιών, Πάτρα 1985.
5. Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας, Πάτρα 1987.
Έχει δημοσιεύσει πάνω από 110 πρωτότυπες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Το συγγραφικό του έργο εμφανίζει περισσότερες από 700 ετεροαναφορές.

Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους, στη συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος.


Διδασκόμενα Μαθήματα

Α) Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
- Φυσικοχημεία
- Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας
Β) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
- Φυσικοχημικές μετρήσεις με χρωματογραφικές μεθόδους
- Προκεχωρημένη υδατική και κολλοειδής χημεία


Ερευνητικές Δραστηριότητες

Το ερευνητικό έργο, που αναφέρεται κύρια στη μελέτη των διαφασικών ιδιοτήτων, βρίσκει εφαρμογή σε σημαντικούς κλάδους της Επιστήμης, όπως στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, στα ΥΛΙΚΑ και στα ΤΡΟΦΙΜΑ και καλύπτει τις κάτωθι περιοχές:
1. Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων με τη βοήθεια της αέριας χρωματογραφίας.
2. Μελέτη των φαινομένων της προσρόφησης, εκρόφησης, εξαέρωσης, μεταφοράς μάζας, διάχυσης και ετερογενούς καταλυτικής αντίδρασης με τη βοήθεια της αέριας χρωματογραφίας.
3. Ανάπτυξη νέων χρωματογραφικών μεθοδολογιών για τη μελέτης της προσρόφησης και της εκλεκτικής οξείδωσης του CO σε διμεταλλικούς καταλύτες ευγενών μετάλλων, απουσία και παρουσία υδρογόνου.
4. Μελέτη της δράσης αερίων ρύπων σε μάρμαρα και μνημεία.
5. Μελέτη της ανταλλαγής ρύπων μεταξύ του ατμοσφαιρικού και υδάτινου περιβάλλοντος.
6. Χαρακτηρισμός κολλοειδών ουσιών και μακρομορίων με τη βοήθεια της μονοφασικής χρωματογραφίας πεδίου.
7. Μελέτη των φαινομένων της συσσωμάτωσης, καθώς και της εναπόθεσης κολλοειδών υλικών σε στερεές επιφάνειες.
8. Χαρακτηρισμός βιολογικών μακρομορίων (π.χ. ιών) με την τεχνική της μονοφασικής χρωματογραφίας πεδίου.
9. Ανάπτυξη νέων χρωματογραφικών μεθοδολογιών για το χαρακτηρισμό βιοϋλικών (π.χ. υδροξυαπατίτη).
10. Χαρακτηρισμός αμύλου και ζύμης με τη βοήθεια της μονοφασικής χρωματογραφίας πεδίου.
11. Κινητική μελέτη της αλκοολικής ζύμωσης.
12. Μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των αιωρούμενων στην ατμόσφαιρα και τα φυσικά νερά σωματιδίων.


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Raikos, J. Kapolos, L. Farmakis, A. Koliadima, G. Karaiskakis
  The use of sedimentation field-flow fractionation in the size characterization of bovine milk fat globules as affected by heat treatment.
  Food Res. Int., 42, 659 (2009).
 • Ch. Lainioti, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis
  New separation methodologies for the distinction of the growth phase of Sacharomyces cerevisiae cell cycle.
  J. Chromatogr. A, 1217, 1813 (2010).
 • Ch. Lainioti, J. Kapolos, L. Farmakis, A. Koliadima, G. Karaiskakis
  Kinetic study of the alcoholic fermentation process in the presence of free and immobilized Saccharomyces Cerevisiae cells, at different initial glucose concentrations by reversed flow GC.
  Chromatographia, 72 (11-12), 1149 (2010).
 • Raikos, S. S. Vamvakas, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis
  Identification and characterization of microbial contaminants isolated from stored aviation fuels by DNA sequencing and restriction fragment length analysis of a PCR-amplified region of the 16S rRNAm gene.
  Fuel, 90 (2), 695 (2011).
 • Gavril, A. Georgaka, G. Karaiskakis
  Kinetic study of oxygen adsorption over nanosized Au/γ-Al2O3 supported catalysts, under selective CO oxidation conditions.
  Molecules, 17 (5), 4878 (2012).
 • Raikos, S. S. Vamvakas, D. Sevastos, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis
  Water content, temperature and biocide effects on the growth kinetics of bacteria isolated from JP-8 aviation fuel storage tanks.
  Fuel, 93, 559 (2012).
 • Bakaoukas, D. Sevastos, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis
  Characterization of Polymeric Coatings in Terms of Their Ability to Protect Marbles and Clays against Corrosion from Sulfur Dioxide by Inverse Gas Chromatography
  International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 18 (6), 401 (2013).
 • Kenta, V. Raikos, A. Vagena, D. Sevastos, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis
  Kinetic study of aggregation of milk protein and/or surfactant-stabilized oil-in-water emulsions by Sedimentation Field-Flow Fractionation
  J. Chromatogr. A, 1305, 221 (2013).
 • Sarigiannis, J. Kapolos, A. Koliadima, T. Tsegenidis, G. Karaiskakis
  Ochratoxin A levels in Greek retail wines
  Food Control, 42, 139 (2014).
 • S. Agriopoulou, A. Koliadima, G. Karaiskakis, J. Kapolos
  Kinetic study of aflatoxins’ degradation in the presence of ozone
  Food Control, 61, 221 (2016).

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email chemsecr@upatras.gr
Τηλέφωνο (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.