Λαλιώτη Νικολία

Επίκουρος Καθηγήτρια

Τηλέφωνο: (+302610) 997732

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://www.chem.upatras.gr/faculty/lalioti

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα 13:00-14:00

Βιογραφικό Σημείωμα

1996: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίων 
1999: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών             
 Διδακτορική Διατριβή «Μελέτη των Τριαδικών Συστημάτων Zn(II)/RCO2-/N-δότες: Συμβολή σε Θέματα Βιοανόργανης Χημείας και Χημείας Μοριακών Υλικών», Επιβλέπουσα: Ε. Μάνεση-Ζούπα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας Παν/μιο Πατρών.
Συμβολή σε Θέματα Βιοανόργανης Χημείας και Χημείας Μοριακών Υλικών
2007: Τμήμα Χημείας & Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών 
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικευσης Στην Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων (MSc.)  «Σύνθεση, Μελέτη και Δοκιμές Βιοδραστικότητας Συμπλόκων του Cu(II)με Ιμιδαζολικούς Υποκαταστάτες», Επιβλέπων: Γ. Πάιρας, Αν. Καθηγητής Τμήμα Φαρμακευτικής Παν/μιο Πατρών.
Συμβολή σε Θέματα Βιοανόργανης και  Φαρμακευτικής Χημείας                         


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά Μαθήματα

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα


Ερευνητικές Δραστηριότητες

Tα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα και εμπειρία εστιάζονται γενικά στο σχεδιασμό και την σύνθεση νέων σύμπλοκων ενώσεων και νέων σύνθετων νανο-υλικών καθώς και στον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό της δομής και των ιδιοτήτων τους.

 1. Σχεδιασμός και σύνθεση σύμπλοκων ενώσεων με ποικιλία πυρηνικότητας και διαστάσεων (0,1,2, ή/και 3D) διαφόρων Μετάλλων Μετάπτωσης και Λανθανιδίων, με συμβολή:
  • στον τομέα της Βιοανόργανης Χημείας, όπως modeling ή/και probing ενεργών κέντρων βιομορίων του Ζn(II). Η μελέτη συνθετικών αναλόγων του ενεργού κέντρου των υδρολυτικών ενζύμων του ψευδαργύρου μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ενεργοποιείται το υπόστρωμα από τα κέντρα αυτά και στον καταλυτικό μηχανισμό δράσης. Επίσης, συμπλόκων 3d μεταλλοϊόντων με σαλικυλάτο υποκαταστάτες υποψήφια ως αντιβακτηριδιακά φαρμακα.
  • στον τομέα των Μοριακών Υλικών, όπως υπερμοριακά συστήματα, μοριακοί διακόπτες και μοριακά μαγνητικά υλικά. Επιπλέον απέκτησα εμεπιρία στην οργανική σύνθεση και απομόνωση ριζών π.χ. νιτροσυλονιτροξείδια και περαιτέρω αλληλεπίδρασή τους με 3d Μέταλλα Μετάπτωσης και Λανθανίδια. Από την αλληλεπίδραση αυτών των ριζών με Co(II) απομονώθηκε το 1ο μονοδιάστατο μαγνητικό υλικό το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως μοριακό ανάλογο των νανοσυρμάτων και επιβεβαίωσε πειραματικά τη θεωρία Glauber της δεκαετίας του 60, ανοίγοντας νέο ερευνητικό πεδίο.
  • στον τομέα των πολυλειτουργικών υλικών με φωτομαγνητισμό (ιδιότητες εκπομπής και μοριακού μαγνητισμού) που περιελαμβάνει μαγνητικές μελέτες κάτω ή ύστερα από ακτινοβόληση με φως, δηλ. μελέτη μεταφοράς ηλεκτρονίων/ενέργειας, μεταβολών στις θεμελιώδεις καταστάσεις του spin και επίδρασης της ακτινοβολίας στη μαγνήτιση και στα φαινόμενα κβαντικής σήραγγας.
 1. Ανάπτυξη συνθετικών πρωτοκόλλων και τροποποιημένων συνθετικών οδών μικροσύνθεσης και νανοσύνθεσης διμεταλλικών μεταλλο-οργανικών δικτύων (MOFs και NMOFs) Fe(II)/Μ(ΙΙ) όπου Μ = Ni(II), Pt(II), Pd(II) που παρουσιάζουν το φαινόμενο της μετάπτωσης του σπιν (SCO-spincrossover) συνοδευόμενο με θερμική υστέρηση σε θερμοκρασίες κοντά στην θερμοκρασία δωματίου. Τα SCO MOFs/NMOFs υλικά βρίσκονται στο κέντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος για την αναζήτηση νέας γενιάς νανο-συσκευών, με έμφαση σε εφαρμογές αποθήκευσης πληροφορίας, κβαντικής υπολογιστικής, Σπιντρονικής και Νανοϊατρικής. Ο κύριος λόγος είναι ο «μοριακός χαρακτήρας» αυτών των σωματιδίων και το γεγονός ότι οι ιδιότητες τους διατηρούνται ακόμα και όταν η διάστασή τους μειώνεται σημαντικά.
 2. Ανάπτυξη πειραματικών πρωτοκόλλων για υβριδικά κβαντικά σπιντρονικά υλικά που βασίζονται σε ενώσεις του άνθρακα ( γραφένιο, νανοσωλήνες του άνθρακα) και σε μοριακά μαγνητικά υλικά με χαρακτηριστικά SMM ( μαγνήτες μοναδικού μορίου). Η πρόσδεση των μοριακών υλικών στην επιφάνεια του γραφενίου ή στα τοιχώματα του νανοσωλήνα μπορεί να επιτευχθεί με ομοιοπολική ή ηλεκτροστατική σύνδεση ανάλογα με το είδος των δραστικών οργανικών μορίων που έχουν «ενεργοποιήσει» σε πρώτη φάση το γραφιτικό υλικό ( αμινομάδες, καρβοξυλικές ομάδες κ.λ.π). Πρόκειται για ένα νέο ερευνητικό τομέα που στοχεύει στην εξέλιξη του  «κβαντικού υπολογιστή».
 3. Σχεδιασμό και τη σύνθεση νανοσύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας, την χημική τροποποίηση νανοσωλήνων άνθρακα ή/και φύλλων οξειδίων του γραφενίου και περαιτέρω αλληλεπίδρασή τους με 3d ή 4f μέταλλα ή σύμπλοκων ενώσεών τους ή πολυμερών για την παραγωγή νέων υλικών με ενισχυμένες φυσικοχημικές ιδιότητες π.χ. ηλεκτρικές, οπτικές, μαγνητικές και μηχανικές.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • “A nonsymmetric Dy2 single-molecule magnet with two relaxation processes triggered by an external magnetic field: a theoretical and integrated EPR study of the role of magnetic-site dilution”, N. LaliotiV. Nastopoulos, N. PanagiotouA. TasiopoulosJ. van Slageren,  P. ZhangG. RajaramanV. Tangoulis,  Dalton Trans., 51, 1985-1994, 2022 (10.1039/D1DT04089H)
 • “2-D spin crossover materials at the nanometric scale: the effects of the size-reduction on the magnetic properties”, Tangoulis, V., Polyzou, C. D., Gkolfi, P., Lalioti, N., Malina, O. & Polaskova, M., Dalton Trans. 50, 3109-3115, 2021 (10.1039/D1DT00250C) (review article)

 • ”Facile Method to Prepare pH-Sensitive PEI-Functionalized Carbon Nanotubes as Rationally Designed Vehicles for Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) Delivery”  N. Lalioti, J. Parthenios, N. Langford, E. Valsami-Jones, C. Kakoulidou, G. Psomas, V. Bekiari”, C, 6, 62, 2020 (10.3390/c6040062)

 • “Noncovalent Grafting of a Dy2III Single-Molecule Magnet onto Chemically Modified Multiwall Carbon Nanotubes”: V. Tangoulis, N. Lalioti, J. Parthenios, N. Boukos, O. Malina, J. Tucek, R. Zboric, Inorg. Chem., 57, 6391-6400, 2018 (10.1021/acs.inorgchem.8b00472)

 • “Hydrothermal Synthesis and Characterization of 2D M(II)-Quinate (M = Co,Zn) Metal-Organic Lattice Assemblies: Solid-State Solution Structure Correlation in M(II)-Hydroxycarboxylate Systems”,  M. Menelaou, A. Konstantopai, N. Lalioti, C.P. Raptopoulou, V. Psycharis, A. Terzis, C. Mateescu, K. Tsarhopoulos, P. Rigas and A. Salifoglou, Inorg. Chem., 49, pp. 11449-11462, 2010 (10.1021/ic1013945)

 • “Metalloradical Complexes of Manganese and Chromium Featuring an Oxidatively Rearranged Ligand”, R. Çelenligil-Çetin, P. Paraskevopoulou, N. Lalioti, Y. Sanakis, R. J. Staples, N. P. Rath and P. Stavropoulos*, Inorg. Chem., 47, 10998-1009, 2008  (10.1021/ic801219u)

 • “Oxidative Ligand Rearrangement Due to Incipient Aminyl Radicals in the Oxidation of Iron(II) Species with Dioxygen”, R. Çelenligil-Çetin, P. Paraskevopoulou, R. Dinda, N. Lalioti, Y. Sanakis, A. M. Rawashdeh, R. J. Staples, E. Sinn and P. Stavropoulos*, Eur. J. Inorg. Chem., 5, 673-677, 2008 (10.1002/ejic.200701297)

 • XMCD for monitoring exchange interactions. The role of the Gd 4f and 5d orbitals in metal-nitronyl nitroxide magnetic chains Champion, G., Lalioti, N., Tangoulis, V., Arrio, M., Sainctavit, P., Villain, F., Caneschi, A., Gatteschi, D., Giorgetti, C., Baudelet, F., Verdaguer, M. & Moulin, C., Journal of the American Chemical Society, 125, 8371-8376, 2003  10.1021/ja034608u

 • “High Nuclearity Nickel Compounds with three, four or five Metal Atoms Showing Antibacterial Activity” M. Alexiou, I. Tsivikas, C. Dendrinou-Samara, A.A. Pantazaki, P. Trikalitis, N. Lalioti, D.A. Kyriakidis* and D. P. Kessissoglou*, J. Biol. Chem., 93, 256-264, 2003. (10.1016/s0162-0134(02)00591-3)

 • Cobalt(II)-Nitronyl Nitroxide Chains As Molecular Magnetic Nanowires”, A. Caneschi, D. Gatteschi*, N. Lalioti, C. Sangregorio, R. Sessoli, G. Venturi, A.Vindigni, A. Rettori, M. G. Pini, M. A. Novak, Ang. Chem. Int. Ed., 40, 1760-1763, 2001.(10.1002/1521-3773(20010504)40:9<1760::AID-ANIE17600>3.0.CO;2-U)

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)


Προβολή χάρτη σε νέο παράθυρο

Λίστες ανακοινώσεων

Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...