Σημαντικές ανακοινώσεις

Κολιαδήμα Αθανασία

Αναπληρώτρια Καθηγἠτρια

Τηλέφωνο: (+302610) 996005

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/koliadima

Βιογραφικό Σημείωμα

Πτυχίο Χημείας από το Παν/μίου Πατρών (1988). Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «Ανάπτυξη νέων χρωματογραφικών μεθοδολογιών για τη μελέτη διεπιφανειών και το χαρακτηρισμό κολλοειδών σωματιδίων και μακρομορίων» (1993). Δίπλωμα εξειδίκευσης στην Οινολογία από το Υπουργείο Γεωργίας το Δεκέμβριο του 1989. Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Centre of Advanced Material Processing (C.A.M.P.), Clarkson University, Potsdam NY, U.S.A. υπό την επίβλεψη του καθηγητή Egon Matijevic. Συνεργασίαεπίσης, μετονεπισκέπτηκαθηγητή A. Henglein (Distinguished Professor, Hohn-Meitner Institute, Berlin, Germany) (1996 - 1997). Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (1998 - 1999). Λέκτορας του Τομέα Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών (1999 - 2006). Επίκουρος Καθηγήτρια Φυσικοχημείας από το 2006 έως σήμερα.

Διακρίσεις
. Υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. κατά την εισαγωγή μου στο τμήμα Χημείας (1984).
. Υποτροφία από το NATO - ASI (Italy, August 1991).
. Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.) τμήματος Χημείας Παν/μίου Πατρών, κατά την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής (6/92 - 6/93).
. N.S.F. Grant 9423163 (U.S.A., 10/96 - 7/97)
. Υποτροφίααπότο Instituto di Ricerca e Tecnologia delle Materie Plastiche (Italy, October 1997).
. Υποτροφία από το Ι.Κ.Υ για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα (1998-1999).


Διδασκόμενα Μαθήματα

Α) Προπτυχιακά
. Διδασκαλία του μαθήματος «Φυσικοχημεία» στους τεταρτοετείς φοιτητές του Φυσικού τμήματος του Παν/μίου Πατρών.
. Εργαστήρια του μαθήματος «Φυσικοχημεία ΙΙΙ» στους δευτεροετείς φοιτητές του τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών.
. Εργαστήρια του μαθήματος «Φυσικοχημεία ΙV» στους τριτοετείς φοιτητές του τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών.

Β) Μεταπτυχιακά
. Διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Φυσικοχημικές μετρήσεις με χρωματογραφικές μεθόδους».


Ερευνητικές Δραστηριότητες

. Σύνθεση και χαρακτηρισμός κολλοειδών υλικών και μακρομορίων.
. Μελέτη αλληλεπίδρασης αερίων ρύπων με στερεές επιφάνειες.
. Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων για την ανταλλαγή αερίων ρύπων μεταξύ ατμοσφαιρικού και υδάτινου περιβάλλοντος.


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Α. Koliadima and G. Karaiskakis
  Concentration and Characterization of Dilute Colloidal Samples by Potential Barrier Field-Flow Fractionation.
  Chromatographia, 39, 74 (1994).
 • Α. Koliadima, L. Perez-Maqueda, E. Matijevic
  Monodispersed colloid salts of tungstosilicic acid.
  Langmuir, 13, (14) 3733 (1997).
 • Α. Koliadima, A. Henglein, E. Matijevic
  Colloidal hydrolysis products of SbCl3 in acidic solutions.
  Colloid Polym. Sci., 275, 972 (1997).
 • N. Bakaoukas, A. Koliadima, L. Farmakis, G. Karaiskakis and N. A. Katsanos
  Time distribution of adsorption rates with lateral interactions on heterogeneous surfaces by inverse gas chromatography.
  Chromatographia, 57 (11) 783 (2003).
 • N. Lioris, L. Farmakis, A. Koliadima, G. Karaiskakis
  Estimation of the particle - wall interaction energy in sedimentation field flow fractionation.
  J. Chromatogr. Α, 1087 (1-2), 13 (2005).
 • N. Bakaoukas, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis
  New gas chromatographic instrumentation for studying the action of sulfur dioxide on marbles.
  J. Chromatogr. A, 1087 (1-2), 169 (2005).
 • L. Farmakis, A. Koliadima
  The Kinetic Study of Cell Proliferation of Saccharomyces Cerevisiae Strains by Sedimentation/Steric Field Flow Fractionation in Situs.
  Biotechnol.Prog., 21 (3), 971 (2005).
 • N.A. Katsanos, N. Bakaoukas, A. Koliadima, G. Karaiskakis, A. Jannussis
  Diffusion and Adsorption Measurements in Porous Solids by Inverse Gas Chromatography.
  J. Phys. Chem B, 109 (22), 11240 (2005).
 • L. Farmakis, J. Kapolos, A. Koliadima, G. Karaiskakis
  Study of the growth rate of Sacchoromyces cerevisiae strains using wheat starch granules as support for yeast immobilization monitoring by Sedimentation/Steric Field-Flow Fractionation
  Food Res. Int., 40 (6) 717 (2007)
 • L. Farmakis, A. Koliadima, G. Karaiskakis, A. Zattoni, P. Reschiglian
  Study of the influence of the surfactants on the size distribution and the mass ratio of wheat starch granules by Sedimentation/Steric Field - Flow Fractionation.
  Food Hydrocolloids, In press.

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.