Θεοχάρης Αχιλλέας

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 996029

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: atheoch@upatras.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/theocharis

Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές και Σταδιοδρομία
1994: Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
2000: Διδακτορικό Δίπλωμα, "Μελέτη των πρωτεογλυκανών του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής του ανθρώπου με βιοχημικές, ανοσοϊστοχημικές και μεθόδους μοριακής βιολογίας", Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
2000-2002: Μεταδιδακτορικός ερευνητής Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
2002-2003: Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίο Στοκχόλμης Σουηδία, Karolinska Institute, Department of Immunology, Microbiology, Pathology and Infectious Diseases.
2003-2008: Λέκτορας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
2008-2014: Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
2008–2009: Επισκέπτης Καθηγητής, Ludwig Institute for Cancer Research, Πανεπιστήμιο Ουψάλα, Σουηδία (Καθηγητής C.H. Heldin).
2012: Επισκέπτης Καθηγητής, Laboratory CRRET, University Paris 12 (UPEC), Paris, France.
2014- Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Διοργανώσεις Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων
1. European Training Program in Microseparation Techniques (ECOSEP 1). An environmental imperative on microscale analytical techniques Patras, Greece (1998).
2. FEBS Advanced Lecture Course: Matrix Pathobiology, Signaling & Molecular Targets, Patras, Greece (2007) www.chemistry.upatras.gr/febs-mpst2007.
2th Congress of Biosciences in University of Patras, Patras, Greece (2007).
3. 33rd FEBS Congress & 11th IUBMB Conference Athens, Greece (2008).
4. FEBS Advanced Lecture Course: Matrix Pathobiology, Signaling & Molecular Targets, Patras, Greece (2009) www.febs-mpst2009.upatras.gr.
5. FEBS Advanced Lecture Course: Matrix Pathobiology, Signaling & Molecular Targets, Spetses, Greece (2011) www.febs-mpst2011.upatras.gr
6. FEBS Advanced Lecture Course: Matrix Pathobiology, Signaling & Molecular Targets, Kos, Greece (2013) www.febs-mpst2013.upatras.gr
7. FEBS Advanced Lecture Course: Matrix Pathobiology, Signaling & Molecular Targets, Rhodes, Greece (2015) www.febs-mpst2015.upatras.gr

Υποτροφίες - Βραβεία - Διακρίσεις
1. Μεταπτυχιακός υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (1995-1999).
2. Υπότροφος του Πανεπιστημίου Lund Σουηδίας, Department of Cell and Molecular Biology, Section for Connective Tissue Biology (1996).
3. Υπότροφος του Karolinska Institute, Department of IMPI (1999).
4. Βραβείο από το Ίδρυμα Λεωνίδας Ζέρβας (1999).
5. Πρώτο βραβείο στο 52ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (2000).
6. Υπότροφος Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (2002).
7. Υποτροφία της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (FEBS) (2002).
8. Υπότροφος της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (FEBS) (2008).
9. Βραβεία σε εθνικά και διεθνή συνέδρια (Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Εταιρεία Αντικαρκινικής Έρευνας, Federation of European Connective Tissue Societies κ.α.).

Δημοσιεύσεις και αναγνώριση έργου
• 86 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους με το σύστημα κριτών. Για λεπτομερή κατάλογο δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.publicationslist.org/a.d.theocharis.
• 5 Δημοσιεύσεις ως κεφάλαια σε βιβλία διεθνούς κυκλοφορίας.
• >100 περιλήψεις σε πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών συνεδρίων.
• 20 προσκεκλημένες διαλέξεις σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια καθώς και σε Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
• >2.200 βιβλιογραφικές αναφορές.
• H-index = 26.

Επίβλεψη Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Διατριβών:
Επιβλέπων καθηγητής σε 5 μεταπτυχιακά διπλώματα εξειδίκευσης και 3 διδακτορικές διατριβές. Σε εξέλιξη 3 διδακτορικές και 3 μεταπτυχιακές διατριβές.

Συνεργασίες και Ερευνητικά Δίκτυα
Συνεργασίες σε Διεθνές επίπεδο:
1. Karolinska Institute, School of Medicine, Sweden (Prof. A. Hjerpe, K. Dobra)
2. University of Uppsala, Sweden (Prof. C.H. Heldin, A. Moustakas, P. Heldin)
3. University of Lund, Sweden (Prof. A.M. Blom, D. Heinegard).
4. University of Trondheim, Norway (Prof. M. Borset, A. Sundan).
5. University of Paris 12, France (Prof. S. Menash, E. Huet).
6. University of Oslo, Norway (Prof. S. Kolset, K. Prydz, H. Tveit).
7. University of Nantes, France (Prof. D. Heymann).
Συνεργασίες σε Εθνικό επίπεδο:
1. University of Patras, School of Medicine (Prof. H. Kalofonos, D. Papachristou).
2. University of Athens, School of Medicine (Prof. E. Terpos).
3. Institute of Biology “Demokritos” (Dr. D. Kletsas).
4. University of Crete, School of Medicine (Prof. G. Tzanakakis, A. Zafiropoulos).

Μέλος του ενδοπανεπιστημιακού ερευνητικού δικτύου: Biotargeting - Biomedical and Biotechnological Applications Research Network. Kαλύπτει ένα ευρύ φάσμα της συνεχώς αναπτυσσόμενης βιοϊατρικής και βιοτεχνολογικής έρευνας. Είναι εστιασμένο σε δύο βασικούς άξονες που αποτελούν τις συγκλίνουσες δραστηριότητες του δικτύου και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ερευνητικών ομάδων μελών ΔΕΠ και ερευνητών από 3 σχολές (Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικής) και 6 Τμήματα (Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Επιστήμης των Υλικών και Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών) του Πανεπιστημίου Πατρών (www.biotargeting.upatras.gr).

Ερευνητικά προγράμματα
Επιστημονικός υπεύθυνος σε 3 Εθνικά και 1 Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα. Συμμετοχή ως συνεργάτης σε 2 Εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Χρήσιμες συνδέσεις
Website: www.chem.upatras.gr/faculty/theocharis
Online κατάλογος δημοσιεύσεων: www.publicationslist.org/a.d.theocharis
Ερευνητικό δίκτυο: www.biotargeting.upatras.gr
Σειρά συνεδρίων προκεχωρημένου επιπέδου: www.febs-mpst2013.upatras.gr, www.febs-mpst2015.upatras.gr


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακό επίπεδο: Στοιχεία Γενικής Βιολογίας, Κλινική Χημεία, Βιοχημεία Ι, Βιοχημεία ΙΙ (εργαστήριο).

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών: (MSc και PhD): Κλινική Βιοχημεία, Βιοχημική Ανάλυση και Κλινική Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία & Μοριακή Βιοτεχνολογία, Εφαρμογές Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (εργαστήριο), Κυτταρική Βιολογία.


Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες
Βιοχημεία, Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία του Εξωκυττάριου Χώρου. Παθοφυσιολογία ασθενειών (Έκφραση και βιολογικός ρόλος των εξωκυττάριων μορίων σε παθολογικές καταστάσεις καθώς και στην ανάπτυξη και λειτουργία των κυττάρων - μοριακά στοχευμένες θεραπείες).
1. Απομόνωση, βιοχημικός χαρακτηρισμός, μακρομοριακή δομή και βιολογικός ρόλος των γλυκοζαμινογλυκανών και πρωτεογλυκανών σε διάφορους ιστούς.
2. Μελέτη των παθοβιοχημικών μεταβολών των εξωκυττάριων μακρομορίων του αορτικού τοιχώματος κατά τη πρόοδο της αθηροσκλήρυνσης και την ανάπτυξη του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής.
3. Μελέτη του βιολογικού ρόλου των γλυκοζαμινογλυκανών, πρωτεογλυκανών και μεταλλοπρωτεινασών που εκφράζονται σε διάφορες νεοπλασίες.
4. Βιολογική δράση αυξητικών παραγόντων και φαρμακολογικών μορίων στην ανάπτυξη και στις βιοσυνθετικές λειτουργίες των καρκινικών κυττάρων.


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

  • Theocharis AD, Skandalis SS, Gialeli C, Karamanos NK. Extracellular matrix structure. Advanced Drug Delivery Reviews. Nov 10. pii: S0169-409X(15)00257-4. doi: 10.1016/j.addr.2015.11.001. (2015).
  • Theocharis AD, Skandalis SS, Neill T, Multhaupt HA, Hubo M, Frey H, Gopal S, Gomes A, Afratis N, Lim HC, Couchman JR, Filmus J, Ralph D S, Schaefer L, Iozzo RV, Karamanos NK. Insights into the key roles of proteoglycans in breast cancer biology and translational medicine. Biochimica et Biophysica Acta, Reviews on Cancer. Mar 28;1855(2):276-300 (2015).
  • Bouris P, Skandalis SS, Piperigkou Z, Afratis N, Karamanou K, Aletras AJ, Moustakas A, Theocharis AD, Karamanos NK. Estrogen receptor alpha mediates epithelial to mesenchymal transition, expression of specific matrix effectors and functional properties of breast cancer cells. Matrix Biology, pii: S0945-053X(15)00045-1. doi: 10.1016/j.matbio.2015.02.008 (2015).
  • Korpetinou A, Papachristou DJ, Lampropoulou A, Bouris P, Labropoulou VT, Noulas A, Karamanos NK, Theocharis AD. Increased Expression of Serglycin in Specific Carcinomas and Aggressive Cancer Cell Lines. Biomed Research International. 2015:690721. doi: 10.1155/2015/690721. (2015).
  • Milia-Argeiti E, Mourah S, Vallée B, Huet E, Karamanos NK, Theocharis AD, Menashi S. EMMPRIN/CD147-encriched membrane vesicles released from malignant human testicular germ cells increase MMP production through tumor-stroma interaction. Biochimica et Biophysica Acta, General Subjects, 1840, 2581-8 (2014).
  • Theocharis AD, Gialeli C, Bouris P, Giannopoulou E, Skandalis SS, Aletras AJ, Iozzo RV, Karamanos NK. Cell-matrix interactions: focus on proteoglycan-proteinase interplay and pharmacological targeting in cancer. FEBS J. 2014 Nov;281(22):5023-42.
  • Korpetinou A, Skandalis SS, Labropoulou VT, Smirlaki G, Noulas A, Karamanos NK, Theocharis AD. Serglycin: At the Crossroad of Inflammation and Malignancy. Frontiers in Oncology. 2014 Jan 13;3:327. eCollection 2014 Jan 13.
  • Korpetinou A, Skandalis SS, Moustakas A, Happonen KE, Tveit H, Prydz K, Labropoulou VT, Giannopoulou E, Kalofonos HP, Blom AM, Karamanos NK, Theocharis AD. Serglycin is implicated in the promotion of aggressive phenotype of breast cancer cells. PLoS One, 31;8(10):e78157 (2013).
  • Skliris A, Labropoulou VT, Papachristou DJ, Aletras A, Karamanos NK, Theocharis AD. Cell-surface serglycin promotes adhesion of myeloma cells to collagen type I and affects the expression of matrix metalloproteinases. FEBS J. 280, 2342-52 (2013).
  • Dedes PG, Kanakis I, Gialeli Ch, Theocharis AD, Tsegenidis T, Kletsas D, Tzanakakis GN, Karamanos NK. Preclinical evaluation of zoledronate using an in vitro mimetic cellular model for breast cancer metastatic bone disease. Biochimica et Biophysica Acta General Subjects, 1830, 3625-34 (2013).

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email chemsecr@upatras.gr
Τηλέφωνο (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.