Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΑΘΕ 10

Το ΑΘΕ 10 βρίσκεται στην ανατολική είσοδο του ισογείου του Βορείου Κτηρίου Χημείας. Για το ΑΘΕ 10 ισχύει ο ακόλουθος κανονισμός:
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 10 (ΑΘΕ10)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 5/08 Συνεδρίασή του της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Αμφιθεάτρου Θετικών Επιστημών ΑΘΕ10 ως ακολούθως:
 
Άρθρο 1
Ιστορικό
Το Αμφιθέατρο Θετικών Επιστημών ΑΘΕ10 αποπερατώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Χρησιμοποιήθηκε προσωρινά από διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, με τελευταίο το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, έως τις αρχές του 1998. Μέχρι τότε, το Τμήμα Χημείας χρησιμοποιούσε το μικρότερο σε μέγεθος και απομακρυσμένο από τα κτήρια Χημείας αμφιθέατρο ΑΘΕ3. Μετά από τεκμηριωμένο αίτημα προς τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, το ΑΘΕ10 παραχωρήθηκε επίσημα στο Τμήμα Χημείας με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, τον Μάρτιο του 1998.

Άρθρο 2
Υποδομή – Εξοπλισμός
Το ΑΘΕ10 είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Πατρών. Ανακαινίστηκε πρόσφατα αποκτώντας νέα και σύγχρονα έδρανα, νέο δάπεδο, νέο φωτισμό οροφής με φωτοκύτταρα ανίχνευσης κίνησης και χρονoδιακόπτη, νέους πίνακες κ.ά. Σήμερα το ΑΘΕ10 διαθέτει:

 • 258 έδρανα σε 11 σειρές, εκ των οποίων τα 226 έχουν αναλόγιο.
 • Έναν εργαστηριακό πάγκο – έδρα, μήκους 7,5 μέτρων με πέντε διπλά ντουλάπια και 10 συρτάρια, 4 βρύσες με λεκάνες και αποχέτευση, ειδική ενσωματωμένη βάση για την τοποθέτηση προβολικών μηχανημάτων, δύο σειρές από ρευματοδότες (πρίζες) και υποδοχή για σύνδεση με Internet.
 • Σύγχρονο απαγωγό για εκτέλεση πειραμάτων στα οποία εμπλέκονται βλαβεροί ατμοί, δύσοσμα αέρια κ.λπ.
 • Αυτόματο φωτισμό που ανάβει και σβήνει ανάλογα με την παρουσία προσώπων ή μη στο εσωτερικό του αμφιθεάτρου.
 • Τρεις προβολείς για επιπλέον φωτισμό του χώρου της έδρας.
 • Φώτα ασφαλείας για περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτροφωτισμού.
 • Αυτόματη οθόνη διαστάσεων 3,0 x 2,3 m.
 • Διπλό ηλεκτροκίνητο πίνακα.
 • Σύστημα κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη) δύο μονάδων.
 • Μικροφωνική εγκατάσταση.
 • Ειδικό βοηθητικό χώρο με επίτοιχο εργαστηριακό πάγκο (παροχή νερού, αποχέτευση), όπου φυλάγονται όργανα, συσκευές και αντιδραστήρια για την εκτέλεση χημικών πειραμάτων επίδειξης.
 • Δεύτερο βοηθητικό δωμάτιο, το οποίο χρησιμοποιείται προς το παρόν ως γραφείο του συνεργείου καθαρισμού των χώρων του Πανεπιστημίου.
 • Μηχανισμούς στις τρεις θύρες που διευκολύνουν τη διαφυγή σε περίπτωση ανάγκης.
 • Τέσσερις πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα.

Άρθρο 3
Υπεύθυνος εύρυθμης λειτουργίας – Καθήκοντα υπευθύνου
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας ορίζεται μέλος ΔΕΠ με τριετή θητεία ως υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του ΑΘΕ10. Επίσης, ορίζεται μέλος ΔΕΠ, ΕΤΕΠ ή ΕΕΙΔΙΠ που αναλαμβάνει το κλείδωμα του ΑΘΕ10, όταν αυτό δεν λειτουργεί.
Ο υπεύθυνος του ΑΘΕ10 φροντίζει για οτιδήποτε έχει σχέση με την ασφάλεια, συντήρηση, ευπρεπισμό και λειτουργία των εγκαταστάσεων του αμφιθεάτρου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήματος και την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 4
Χρήση – Αξιοποίηση του αμφιθεάτρου
Το ΑΘΕ10 χρησιμοποιείται κυρίως ως χώρος παραδόσεων μαθημάτων, σεμιναρίων και εξετάσεων για τους φοιτητές του Τμήματος Χημείας. Κατόπιν προηγηθείσας συνεννόησης με τον υπεύθυνο του ΑΘΕ10 και τον Πρόεδρο του Τμήματος, ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έκτακτες περιπτώσεις και, σε ώρες που δεν χρησιμοποιείται από το Τμήμα Χημείας, από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών για μαθήματα ή εξετάσεις.
Το αμφιθέατρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές του Τμήματος Χημείας και μόνον ως χώρος γενικών συνελεύσεων. Επίσης, μπορεί να παραχωρηθεί, σε ώρες που δεν γίνονται μαθήματα, για πραγματοποίηση άλλων εκδηλώσεων, όπως π.χ. μια πολιτική συγκέντρωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Φοιτητών ή εκπρόσωποι που ορίσθηκαν από αυτό, πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο του ΑΘΕ10 και τον Πρόεδρο του Τμήματος τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα και να τους ενημερώνουν σχετικά με την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης ή της εκδήλωσης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζεται επιτροπή φοιτητών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της προστασίας των εγκαταστάσεων του αμφιθεάτρου και τη διατήρησή του σε ευπρεπή κατάσταση.
Πέραν των ανωτέρω, το αμφιθέατρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκδηλώσεις, όπως είναι η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών, η καθιερωμένη πλέον από το 1997 Εβδομάδα Χημείας για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια. Οι εκάστοτε διοργανωτές των εκδηλώσεων οφείλουν να επικοινωνούν προηγουμένως με τον υπεύθυνο και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Άρθρο 5
Καθήκοντα χρηστών του αμφιθεάτρου
Ως χώρος εκπαιδευτικών κυρίως δραστηριοτήτων, μάθησης και πνευματικής εργασίας, το ΑΘΕ10 πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης μέριμνας και σεβασμού εκ μέρους όλων των χρηστών του. Έτσι στον χώρο του ΑΘΕ10 δεν επιτρέπονται:
 • Το κάπνισμα, τα ποτά και τα εδέσματα.
 • Η αφισοκόλληση (υπάρχουν ειδικοί χώροι για αφισοκόλληση εκτός του αμφιθεάτρου και στο ισόγειο των κτηρίων χημείας).
 • Το γράψιμο στους τοίχους, στις πόρτες, στον εργαστηριακό πάγκο και στα έδρανα.
 • Η άσκοπη ενασχόληση με τις εγκαταστάσεις του εργαστηριακού πάγκου (παροχές ρεύματος, νερού), με τον μηχανισμό ανόδου – καθόδου των πινάκων και της οθόνης, με τους πυροσβεστήρες, καθώς και με τον ηλεκτρολογικό πίνακα και τον πίνακα ελέγχου του κλιματισμού.
Οι χρήστες καλούνται να αναφέρουν στον υπεύθυνο κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία των εγκαταστάσεων του ΑΘΕ10 η οποία υπέπεσε στην αντίληψή τους.

Άρθρο 7
Φύλαξη του αμφιθεάτρου
Για την προστασία του αμφιθεάτρου και των εγκαταστάσεών του από κακόβουλες ενέργειες, το αμφιθέατρο κλειδώνεται τα απογεύματα, μετά τη λήξη των μαθημάτων, από το μέλος ΔΕΠ, ΕΤΕΠ ή ΕΕΙΔΙΠ που έχει ορισθεί προς τούτο από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Το ίδιο άτομο φροντίζει ώστε το ΑΘΕ10 να παραμένει κλειδωμένο τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Στις εξεταστικές περιόδους οι πόρτες του ΑΘΕ10 ξεκλειδώνονται μισή ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
Κλειδιά του ΑΘΕ10 κατέχουν: το μέλος ΔΕΠ και το μέλος ΕΤΕΠ (ή ΕΕΙΔΙΠ) που έχουν ορισθεί από το Τμήμα, καθώς και το συνεργείο καθαρισμού. Ικανός αριθμός κλειδιών για τις εξωτερικές θύρες του αμφιθεάτρου, καθώς και τα κλειδιά των εσωτερικών χώρων φυλάσσονται στην κλειδοθήκη του Προέδρου του Τμήματος. Σε περίοδο εξετάσεων ή εκτάκτων μαθημάτων, σε ώρες που το ΑΘΕ10 κανονικά θα έπρεπε να είναι κλειδωμένο, το μέλος ΔΕΠ που χρειάζεται το αμφιθέατρο θα πρέπει, κατόπιν ενημέρωσης του υπεύθυνου, να ζητήσει κλειδιά από τη Γραμματεία. Όποιος παίρνει κλειδιά από τη Γραμματεία, υπογράφει στο σχετικό βιβλίο διακίνησης κλειδιών αμφιθεάτρου που τηρείται στο γραφείο του Προέδρου. Ο υπογράφων έχει την υποχρέωση να επιστρέψει τα κλειδιά την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Τα μέλη ΔΕΠ που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα Χημείας και θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους βοηθητικούς χώρους και τις εγκαταστάσεις του αμφιθεάτρου, έρχονται σε επαφή με τον υπεύθυνο του ΑΘΕ10, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Χημείας.

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email:
Τηλέφωνο: (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...