2016-17

Ονοματεπώνυμο

Επιβλέπων

Τίτλος

Ειδίκευση

Έτος

Καψή Βασιλική

Β. Μαγκαφά

Ανάλυση αιθερίων ελαίων την φύλλων διαφορετικών taxa  του γένους Eucalyptus με αέρια χρωμαγογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μάζας

Ιατρική Χημεία

2016-17

Νικολόπουλος Ιωάννης

Χ. Κορδούλης

Σύνθεση και αξιολόγηση καταλυτών νικελίου στηριγμένων σε οξείδιου του αργιλίου για τη μετατροπή χρησιμοποιημένων ελαίων σε ανανεώσιμο ντίζελ

Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας 

2016-17

Κόγκος Γεώργιος

Χ. Κορδούλης

Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας ενεργοποίησης καταλυτών Ni-Al2O3 και Co-Al2O3 στις φυσικοχημικές και καταλυτικές τους ιδιότητες για την παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ

Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας 

2016-17

Βρούλιας Διονύσιος

Χ. Ματραλής

Τροποποιημένοι καταλύτες νικελίου για την παραγωγή αερίου σύνθεσης από το βιοαέριο

Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας 

2016-17

Τσαβατοπούλου Βασιλική

Χ. Κορδούλης

Η επίδραση των συνθηκών παρασκευής Ni-Al2O3 και Co-Al2O3 στις φυσικοχημικές τους ιδιότητες και τη δραστικότητά τους για τη μετατροπή χρησιμοποιημένων ελαίων σε ανανεώσιμο ντίζελ

Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες

2016-17

Χριστοπούλου Σπυριδούλα

Δ. Καλογιάννη

Ανίχνευση ειδικών αλληλουχιών νουκλεϊκών οξέων

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2016-17

Κουνέλλη Μαρία

Δ. Καλογιάννη

Ανίχνευση ειδικών αλληλουχιών DNA μέσω φωταυγειομετρικών τεχνικών ανάλυσης

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2016-17

Παπακωνσταντίνου Πηλέας-Ανδρέας

Χ. Ντειμεντέ

Ανάπτυξη αλκαλικών πολυμερικών ηλεκτρολυτών

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

2016-17

Μυριδάκη Βασιλική

Θ. Χριστόπουλος

Μέθοδοι ανάλυσης DNA

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2016-17

Σαλούρου Φωτεινή 

Γ. Παναγιωτακόπουλος

Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού πεπτιδίων σε βιολογικά δείγματα

Ιατρική Χημεία

2016-17

Μισύρη Διονυσία

Κ. Αθανασόπουλος

Σύνθεση νέων αναλόγων της χλωραμφαινικόλης με πιθανή αντιμικροβιακή δράση

Ιατρική Χημεία

2016-17

Αλέξης Σπυρίδων 

Α. Σπυριδωνίδης

Μελέτη της έκφρασης της Lck σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια Λεμφογενή Λευχαιμία

Ιατρική Χημεία

2016-17

Μπουφινά Άννα

Χ. Παπαδοπούλου

Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομημένων υλικών με καταλυτικές ιδιότητες

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2016-17

Τριανταφυλλάκου Ηρών

Θ. Τσέλιος

Σύνθεση γραμμικών και κυκλικών πεπτιδικών αναλόγων των πρωτεϊνών της μυελίνης και ανάπτυξη νανοσωματιδίων

Ιατρική Χημεία

2016-17

Ρηγόπουλος Ανδρέας

Δ. Παπαϊωάννου

Μελέτες με στόχο τη σύνθεση λιγνανών και ομαδικών αναλόγων τους με βιολγικό ενδιαφέρον

Συνθετική Χημεία

2016-17

Κοντοζή Θεόδωρος

Α. Αλετράς

Επίδραση του παράγοντα αναστολής της ματανάστευσης μακροφάγων (MIF) στην έκφραση κυτταροκινών, μεταλλοπρωτεασών και των αναστολέων τους,κολλαγόνου και πρωτεασώματος σε ινοβλάστες ρινικού πολύποδα  ανθρώπου.

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2016-17

Παπαγεωργοπούλου Μαρία

Γ. Σταθόπουλος

Διερεύνηση του ρόλου των κινασών του πυρηνικού παράγοντα -κΒ σε χημικά επαγόμενο αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα

Ιατρική Χημεία

2016-17

Κατσαγάνη Σταυρούλα

Δ. Γάτος

Σύνθεση τμημάτων του πεπτιδίου Liraglutide

Ιατρική Χημεία

2016-17

Σπύρου Ελένη

Θ. Χριστόπουλος

Ανάπτυξη βιοαισθητήρων DNA

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2016-17

Κοκκίνου Δήμητρα

Α. Σπυριδωνίδης

Απομόνωση και μελέτη μεταβολικά διακριτών βλαστικών πληθυσμών στην οξεία μυελογενή λευχαιμία

Ιατρική Χημεία

2016-17

Μπαξεβανάκης Αλέξανδρος

Σ. Περλεπές

Αντιδράσεις τρισθενών λανθανιδίων με πολυδοντικές βάσεις Schiff που προκύπτουν από τη σαλικυλική αλδεϋδη και παράγωγά της

Συνθετική Χημεία

2016-17

Τσουνίδη Δήμητρα

Θ. Χριστόπουλος

Ανίχνευση αναλυτών με οπτικό αισθητήρα χωρίς τη χρήση ιχνηθετών

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2016-17

Ζώγαλη Βασιλική

Γ. Ρασσιάς

Σύνθεση και βιολογική αποτίμηση αναστολέων της φλαβικής πρωτεάσης NS3 με στόχο την ανάπτυξη θεραπείας για τον δάγκειο ιό

Συνθετική Χημεία

2016-17

Δημοπούλου Δέσποινα

Ν. Καραμάνος

Μελέτη της διεπικοινωνίας του Era με τους υποδοχείς EGFR και HER2 στην έκφραση μακρομορίων του εξωκυττάριου χώρου στον καρκίνο του μαστού

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2016-17

Καραλής Θεόδωρος

Σ. Σκανδάλης

Διερεύνηση μοριακών μηχανισμών επαγωγής ΕΜΤ σε καρκινικά κύτταρα μαστού

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2016-17

Αργυρίου Ραφαηλία-Χαραλαμπία

Ν. Καραμάνος

Ο ρόλος του Era και η επίδραση των EGFR-HER2 στις λειτουργικές ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων μαστού

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2016-17

Κολοκοτρώνη Ανθή

Α. Θεοχάρης

Μελέτη του ρόλου της σεργλυκίνης σε καρκινινά κύτταρα μαστού

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2016-17

Μάνου Δήμητρα

Α. Θεοχάρης

Μελέτη του ρόλου της σεργλυκίνης σε όγκους εγκεφάλου

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2016-17

Βοεράκος Ιωάννης

Α. Αλετράς

Επίδραση της β-τρυπτάσης στη παραγωγή συστατικών του εξωκυττάριου χώρου από ινοβλάστες ρινικού πολύποδα ανθρώπου

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2016-17

Παπαδημητρίου Σταυρούλα

Α. Βλάμης

Υπερέκφραση, καθαρισμός και εύρεση αναστολέων της αναγωγάσης της θειορεδοξίνης

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2016-17

Διαμαντή Νικιάννα

Κ. Κυπραίος

Μελέτη της επίδρασης της νιασίνης στη φαρμακολογική δράση της μετφορμίνης

Ιατρική Χημεία

2016-17

Γιολδάσή Σοφία

Α. Μουζάκη

Ρύθμιση της έκφρασης και παραγωγής της λεπτίνης από ανθρώπινα αδιποκύτταρα από την ορμόνη CRH

Ιατρική Χημεία

2016-17

Πετροπούλου Αικατερίνη

Σ. Περλεπές

Πολυπυρηνικές και πολυμερείς σύμπλοκες ενώσεις του υδραργύρου (ΙΙ) με τη χρησιμοποίηση βενζοτριαζολίων ως υποκαταστατών

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

2016-17

Μπακογιάννη Αικατερίνη

Φ. Λάμαρη

Ανάλυση καρπών διαφόρων γενοτύπων του φυτού Solanum melongena L. ως προς την περιεκτικότητα σε δευτερογενείς μεταβολίτες και τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες 

Ιατρική Χημεία

2016-17

Χατζηχαραλάμπους Αδαμαντία

Α. Βλάμης

Εύρεση των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων (interactome) του συστήματος αντιτοξίνης-τοξίνης MqsA/R της Escherichia coli

Ιατρική Χημεία

2016-17

Χριστοδούλου Παναγιώτα

Σ. Αντιμησιάρη

Σύνθεση 2-βενζοθειαζολυλ-λιπιδικών παραγώγων και ενσωμάτωσή τους σε λιποσώματα για αναστολή συσσωμάτωσης του πεπτιδίου Ab1-42

Ιατρική Χημεία

2016-17

Αργυρόπουλος Γεώργιος

Ι. Ματσούκας

Ανάπτυξη αναλυτικής μεθοδολογίας για τον έλεγχο συζεύγματος πεπτιδίου με πολυσακχαρίτη

Ιατρική Χημεία

2016-17

Αφράτης Κων/νος

Γ. Ρασσιάς

Σύνθεση μη πεπτιδικών εκλεκτικών αγωνιστών της βραδυκινίνης

Συνθετική Χημεία

2016-17

Λούτα Ασπασία

Ξ. Σινωπίδης

Η σχέση της κεφτριαξόνης με τη λιθίαση των χοληφόρων (χολολιθίαση) και ουροφόρων (νεφρολιθίαση) οδών στα παιδιά

Ιατρική Χημεία

2016-17

Νικολόπουλος Νικόλαος

Χ. Κορδούλης

Ανάπτυξη καταλυτών Ni-ZrO2 ενισχυμένων με Cu ή Mo για την παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ

Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας 

2016-17

Λεμποτέσης Κων/νος

Χ. Ντειμεντέ

Ανάπτυξη πολυμερικών μεμβρανών για διαχωρισμό αερίων

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

2016-17

Ντρούβαρη Ντενίσα

Ι. Καλλίτσης

Ανάπτυξη βιοστατικών πολυμερών και μιγμάτων τους

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

2016-17

Νικολόπουλος Γεώργιος

Ι. Καλλίτσης

Ημιαγώγιμα πολυμερή δότη-δέκτη με εκτεταμένη συζυγία δακτυλίων θειοφαινίου

Συνθετική Χημεία

2016-17

Κάτελα Μαρία

Δ. Βύνιος

Χαρακτηρισμός των εξωκυττάριων κυστιδίων από κύτταρα αδενοκαρκινώματοςτου παχέος εντέρου και έκφραση της υαλουρονιδάσης σε καρκινικούς ιστούς λάρυγγα και σίελο ασθενών

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2016-17

Ευσταθίου Βασίλειος

Α. Αλετράς

Επίδραση της επαγόμενης από Wnt-1 πρωτεΐνης-1 (Wisp-1) στην έκφραση συστατικών του εξωκυττάριου χώρου σε ινοβλάστες αρθρικού υμένα, ρινικού πολύποδα και πτερυγίου οφθαλμού ανθρώπου

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2016-17

Γενεθλίου Χριστιάνα

Μ. Κορνάρος

Μελέτη της βιοαποδόμησης των φαινολικών ενώσεων υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου σε συνθήκες θερμόφιλης, αναερόβιας χώνευσης και της τοξικότητας αυτών στη χωνευμένη απορροή

Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες

2016-17

Καλλιγοσφύρη Παναγιώτα

Θ. Χριστόπουλος

Παρασκευή ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών και νανοσωματιδίων

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2016-17

Χριστοπούλου Μαρία-Ελπίδα

Α. Αλετράς

Επίδραση του TGF-β1 και του IGF-I στην παραγωγή συστατικών του εξωκυττάριου χώρου από ινοβλάστες πτερυγίου οφθαλμού ανθρώπου

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2016-17

Πετράκη Ιωάννα

Β. Μαγκαφά

Ανάπτυξη και μελέτη νέων πεπτιδικών αναλόγων της ισομορφής Ι του αντιμικροβιακού πεπτιδίου χρυσοφσίνης (Chrysophsin)

Ιατρική Χημεία

2016-17

Χριστόπουλος Αχιλλέας

Γ. Παναγιωτακόπουλος

Κατανάλωση αντιβιοτικών στα νοσοκομεία του Νομού Αχαΐας κατά την περίοδο 2008-2013.Φαρμακοοικονομική προσέγγιση

Ιατρική Χημεία

2016-17

Ντενέκου Δέσποινα

Ε. Παπαδημητρίου

Μελέτη της δράσης της πλειοτροπίνης και συνθετικών της πεπτιδίων στην έκφραση πρωτεϊνών της μυελίνης

Ιατρική Χημεία

2016-17

Καρτέρη Σοφία

Β. Μπράβου

Δείκτες επιθήλιο-μεσεγχυματικής μετατροπής και καρκινικών βλαστικών κυττάρων στον καρκίνο του παχέος εντέρου στον άνθρωπο

Ιατρική Χημεία

2016-17

Τσούμας Δημήτριος

Β. Μπράβου

Μοριακοί μηχανισμοί αντίστασης στη χημειοθεραπεία στον καρκίνο του παχέος εντέρου στον άνθρωπο

Ιατρική Χημεία

2016-17

Κωλέτη Φωτεινή

Κ. Γεωργακόπουλος

Αντι-αγγειογενετικοί παράγοντες (anti VEGF) και αξιολόγηση λειτουργικότητας όρασης

Ιατρική Χημεία

2016-17

Καλτσή Χαρίκλεια

Θ. Τσέλιος

Αξιοποίηση της MS/Ms λειτουργίας στη μεταβολομική ανάλυση με χρωματογραφία υγρών-φασματομετρία μάζας

Ιατρική Χημεία

2016-17

Αποστολόπουλος Ιωάννης

Κ. Πουλάς

Η χυμοκίνη CCL5 ως πιθανός βιοδείκτης  πρόγνωσης στην εκφυλιστική νόσο μεσοσπονδύλιου δίσκου  σπονδυλικής στήλης ΟΜΣΣ

Ιατρική Χημεία

2016-17

Πλακαντωνάκη Μαρία

Α. Βλάμης

Σύνθεση και βιολογική αξιολόγηση  δυνητικά αντιβακτηριακών πεπτιδίων

Ιατρική Χημεία

2016-17

Ζαπαντιώτη Ευσταθία

Κ. Μπάρλος

Τροποποιημένα παράγωγα ινσουλίνης

Ιατρική Χημεία

2016-17

Καγκελάρης Κων/νος

Γ. Παναγιωτακόπουλος

Μελέτη της αποτελεσματικότητας και των παρενεργειών πρωτοτύπων και γενοσήμων φαρμάκων στη θεραπεία του γλαυκώματος

Ιατρική Χημεία

2016-17

Γκίβαλος Γεώργιος

Μ. Όρκουλα

Μελέτη της σύστασης οσφυϊκών σπονδύλων και μηριαίων οστών πειραματοζώων με έλλειψη γονιδίου ApoE με φασματοσκοπία Raman και τεχνικές στοιχειακής και θερμικής ανάλυσης

Ιατρική Χημεία

2016-17

Τσάτη Ελευθερία

Ε. Γελαστοπούλου

Διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία με το εργαλείο FACT-G

Ιατρική Χημεία

2016-17

Λαουδίκου Αικατερίνη

Ε. Φουστέρης

Σχεδιασμός και σύνθεση πυρρολο [2,3-α] καρβαζολικών αναλόγων ως πιθανοί αναστολείς των ΡΙΜ κινασών

Ιατρική Χημεία

2016-17

Καζιάλες Άννα

Γ. Ρασσιάς

Studies towards the enantioselective synthesis of (+) -20- epi-ibophyllidine

Χημική Βιολογία

2016-17

Μπιρλή Ελένη

Κ. Κυπραίος

Μελέτη νέων συνδυαστικών θεραπειών για διαβήτη τύπου 2

Χημική Βιολογία

2016-17

Χατζηνάκη Μαρία-Τερέζα

Γ. Ρασσιάς

Σύνθεση και αξιολόγηση καινοτόμων  οργανοκαταλυτών για την ασύμμετρη αλογονοκυκλοποίηση

Χημική Βιολογία

2016-17

 

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)


Προβολή χάρτη σε νέο παράθυρο

Λίστες ανακοινώσεων

Οι παρακάτω λίστες ανακοινώσεων είναι διαθέσιμες για το Τμήμα Χημείας.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...