2015-16

Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Τίτλος Ειδίκευση Έτος
Τσαντής Σωκράτης Σ. Περλεπές Μοντελοποίηση της παραλαβής του ιόντος του ουρανυλίου από το θαλασσινό νερό:σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων του ουρανυλίου με αμιδοξίμες Υποκαταστάτες Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά 2015-16
Γαλιατσάτος Δημήτριος Χ. Ντειμεντέ Ανάπτυξη πολυμερικών υλικών υψηλής αντοχής Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά 2015-16
Σαράντη Καραμεσίνη Διονυσία-Ντενίζ Ι. Καλλίτσης Σύνθεση συμπολυμερών για τη παραγωγή ινών υψηλής αντοχής Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά 2015-16
Διάκου Αδαμαντία Ε. Παπαευθυμίου Μελέτη της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ 2.5) και του όζοντος (Ο3) στη περιοχή του Ρίου Περιβαλλοντική Ανάλυση 2015-16
Καραμάνου Κωνσταντίνα Δ. Βύνιος Βιοχημική και τοξικολογική επίδραση (νανο) γλυκοζαμινογλυκανών και λουμικάνης σε κυτταρικο και μοριακό επίπεδο Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων 2015-16
Τζουμανίκας Χρήστος-Ευάγγελος Γ. Ρασσιάς Σύνθεση υποκαταστατών χαλκού και χρήση των αντίστοιχων οργανομεταλλικών συμπλόκων ως μιμητές της μονοξυγονάσης του μεθανίου στη καταλυτική ενεργοποίηση-οξείδωση Csp-H Ιατρική Χημεία 2015-16
Κοντός Χρήστος Θ. Τσέλιος Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού πεπτιδικού αναλόγου της μυελινικής γλυκοπρωτεΐνης των ολιγοδενδριτών σε διάλυμα με SDS-PAGE Ιατρική Χημεία 2015-16
Κωνσταντίνου Παναγιώτα Α. Βανταράκης Διερεύνηση και ανάλυση της αντιϊκής δράσης αιθέριων ελαίων in vitro και in vivo Ιατρική Χημεία 2015-16
Παπαχρήστου Νικόλαος Δ. Παπαχρήστου Μελέτη του ρόλου της απολιποπρωτεΐνης Ε (apoE) στη παθογένεια της οστεοπόρωσης σε πειραματικά μοντέλα ποντικιών Ιατρική Χημεία 2015-16
Λαλούσης Δημήτριος Γ. Παναγιωτακόπουλος Επιπολασμός και τυποποίηση της HPV λοίμωξης, στη στοματική κοιλότητα οροθετικών HIV ασθενών του ιατρείου λοιμωδών νοσημάτων του Πανεπιστημιακού Νοδοκομείου Πατρών Ιατρική Χημεία 2015-16
Κατσουράκη Μαρία-Ραφαηλία Σ. Αντιμησιάρη Μελέτη της επίδρασης επώασης νανολιποσωμάτων (διαφορετικών λιπιδικών συστάσεων) με πρωτεΐνες στα φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά με την τεχνική συντονισμένης ανίχνευσης παλμών ωμικού ρεύματος (TRPS) Ιατρική Χημεία 2015-16
Δέδες Χρήστος Α. Βανταράκης Διερεύνηση και ανάλυση της αντιμικροβιακής δράσης αιθέριων ελαίων in vitro και in vivo Ιατρική Χημεία 2015-16
Γκλαβά Μαρία Β. Μαγκαφά In vitro εκτίμηση της οιστρογονικής και οστεοπροστατευτικής δράσης φυσικών ενώσεων και ελεγχος για τυχόν συμβολή τους στην καρκινογένεση στο μαστό Ιατρική Χημεία 2015-16
Παρασχιάκου Ελένη Γ. Ρασσιάς Χρήση στατιστικής ανάλυσης στη βελτιστοποίηση και ανάπτυξη χημικών και φαρμακευτικών διεργασιών Ιατρική Χημεία 2015-16
Ντελή Αγαθή Θ. Τσέλιος Σχεδιασμός και σύνθεση πεπτιδικών αναλόγων, επιτόπων των πρωτεϊνών της μυελίνης Ιατρική Χημεία 2015-16
Σατόγλου Μαρία-Φωτεινή Α. Βανταράκης Διερέυνηση της μικροβιολογικής ποιότητας καλλυντικών προϊόντων και εκτίμηση κινδύνου για τη δημόσια υγεία Ιατρική Χημεία 2015-16
Διαμαντοπούλου Διονυσία Α. Μπεκατώρου Παρασκευή και μελέτη βιωσιμότητας σκευασμάτων προβιοτικών μικροοργανισμών και φυτικών εκχυλισμάτων Ιατρική Χημεία 2015-16
Ζαφειρόπουλος Γεώργιος Χ. Κορδούλης Αναπτυξη καταλυτών Ni στηριγμένων σε οξείδιο του ζιρκονίου για τη μετατροπή ηλιελαίου σε ανανεώσιμο ντίζελ Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας 2015-16
Καλατζή Ευτυχία Χ. Καραπαναγιώτη Μετατροπή ιλύος ζυθοποιίας σε κομποστ με τη προσθήκη διαφόρων υλικών Περιβαλλοντική Ανάλυση 2015-16
Βλάχου Κυριακή Μ. Σουπιώνη Απορρύπανση τυρογάλακτος με χρήση Κεφίρ προς παραγωγή γαλακτικού οξέος Περιβαλλοντική Ανάλυση 2015-16
Κυριακοπούλου Αικατερίνη Ν. Καραμάνος Μελέτη της επίδρασης των οιστρογονοϋποδοχέων στη κατανομή της θειϊκής χονροϊτίνης / δερματάνης και του υαλουρονικού οξέος καρκινικών κυττάρων σειρών μαστού Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων 2015-16
Ζώρα Ιωάννα Δ. Βύνιος Εξωκυττάρια μεταβολικά ένζυμα στον καρκίνο Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων 2015-16
Αδαμοπούλου Μαρία Κ. Πουλάς Μελέτη της ανάπτυξης και διαφοροποίησης καρκινικών κυττάρων υπό την επίδραση μικρορευμάτων και παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Ιατρική Χημεία 2015-16
Δήμα Μαρία-Ανδρονίκη Κ. Αθανασόπουλος Μεθοδολογίες ολικής σύνθεσης φυσικών προϊόντων που φέρουν πολυενικές αλυσίδες Ιατρική Χημεία 2015-16
Τσελέπη Μαρία Α. Βανταράκης Συμμεταφορά ιών, νανοσωματιδίων και αργίλου σε πορώδη μέσα. Επιπτώσεις και εφαρμογές στη δημόσια υγεία Ιατρική Χημεία 2015-16
Ράπτης Βασίλειος Γ. Σπυρούλιας Διαμορφωτική μελέτη πρωτεϊνών με ετεροπυρηνική φασματοσκοπία NMR Ιατρική Χημεία 2015-16
Ξενιάς Παντελεήμων Α. Μουζάκη Διερεύνηση των επιδράσεων της ανέργειας μυελινοειδικών Τ λεμφοκυττάρων στη μετανάστευσή τους προς το κεντρικό νευρικό σύστημα Ιατρική Χημεία 2015-16
Μπαλίκος Κωνσταντίνος Γ. Ρασσιάς Σύνθεση και αξιολόγηση χειρόμορφων οργανοκαταλυτών για την ασύμμετρη προσθήκη πυρηνόφιλων αντιδραστηρίων σε καρβονυλικές ενώσεις Ιατρική Χημεία 2015-16
Ρεπούση Βασιλική Δ. Κονταρίδης Απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών από υδατικά διαλύματα με ετερογενή φωτοκατάλυση παρουσία ηλιακού φωτός Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες 2015-16
Κουκουμτζής Βασίλειος Ι. Καλλίτσης Αναπτυξη και μελέτη πολυμερικών υλικών με αντιπυρικές ιδιότητες Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά 2015-16
Μπαμπούρη Δέσποινα Ν. Καραμάνος Ο ρόλος των συνδεκανών στην αλληλεπίδραση καρκινικών κυττάρων και ενδοθηλίου Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων 2015-16
Κωνσταντοπούλου Αριάδνη Ε. Γελαστοπούλου Συστηματική μελέτη και διερεύνηση της χρήσης και κατάχρησης των αντιβιοτικών σκευασμάτων στη δημοσια υγεία Ιατρική Χημεία 2015-16
Ρουτζομάνη Αναστασία Σ. Περλεπές Σύμπλοκες ενώσεις του καδμίου (ΙΙ) με ουδέτερες και ανιοντικές οξίμες ως υποκαταστάτες-μοντελοποίηση της απομάκρυνσης ιόντων καδμίου από υγρά απόβλητα Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία 2015-16
Μπονάτσος Νικόλαος Ι. Κούκος Platform Chemical-Τεχνοοικονομική Περιβαλλοντική μελέτη Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες 2015-16
Βασιλείου Στυλιανή Δ. Βύνιος Η έκφραση ADMTS σε καρκινικά κύτταρα μαστού και η επίδραση του Snail στην έκφραση ADMTS4 και τη ADMTS6 σε κύτταρα μελανώματος και καρκίνου του παχέος εντέρου Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων 2015-16
Σωπάκη-Βαλαλάκη Αναστασία Α. Θεοχάρης Μελέτη της επίδρασης της καταστολής του Era στα σηματοδοτικά μονοπάτια του TGF-β και της IL-8 στα καρκινικά κύτταρα μαστού Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων 2015-16
Ζιούτου Καλλιόπη Ν. Καραμάνος Μελέτη του οιστρογονοϋποδοχέα -β και του EGFR στις λειτουργικές ιδιότητες και την έκφραση μορίων του εξωκυττάριου χώρου σε καρκινικά κύτταρα μαστού Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων 2015-16
Τσίγκου Κωνσνταντίνα Μ. Κορνάρος Αναπτυξη ταχύρρυθμου αναερόβιου θερμόφιλου χωνευτήρα για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων εκαιοτριβείου Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες 2015-16
Καλλίτσης Κωνσταντίνος Δ. Παπαϊωάννου Σύνθεση Πολυμερικών Ηλεκτρολυτών Συνθετική Χημεία 2015-16
Παντελιά Άννα Θ. Τσέλιος Μελέτη σύνθεσης πεπτιδίων και σύνθεσης αναλόγου πεπτιδίου ανθρακινόνης Ιατρική Χημεία 2015-16
Κατσικάνη Κλειώ Γ. Σταθόπουλος Μελέτη του ρόλου της γενομικής μεθυλίωσης στη βιολογική συμπεριφορά κυτταρικών σειρών καρκίνου in vitro και in vivo Ιατρική Χημεία 2015-16
Πλώτα Μαρία Ε. Γελαστοπούλου Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των αιμοκαθαρόμενων νεφροπαθών υπό την χορήγηση ερυθροποιητικών και σκευασμάτων σιδήρου Ιατρική Χημεία 2015-16
Αϊβαλή Στεφανία Ι. Καλλίτσης Σύνθεση ημιαγώγιμων πολυμερών και των υβριδικών αναλόγων τους Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά 2015-16
Χαρίτος Γεώργιος Χ. Καμούτσης Σύνθεση και φαρμακολογική μελέτη παραγώγων του 3- σουλφοναμιδο -1,2,4 - τριαζολο- [3,4-b} - 1,3,4- θειαζολίου Ιατρική Χημεία 2015-16
Δανιηλίδης Άγγελος-Ελευθέριος Θ. Τσέλιος Σχεδιασμός και σύνθεση επιτόπων των πρωτεϊνών της μυελίνης συζευγμένων με ανθρακινόνες Ιατρική Χημεία 2015-16
Στρατιδάκης Αντώνιος Γ. Μπόκιας Αναπτυξη αμφίφιλων πολυμερικών υλικών με πιθανή βιοστατική δράση Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά 2015-16
Γιαννακόπουλος Ανδρέας Θ. Χριστόπουλος Τα νανοσωματίδια στην ανάπτυξη βιοαισθητήρων Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες 2015-16

 

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email chemsecr@upatras.gr
Τηλέφωνο (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.