2013-14

Ονοματεπώνυμο

Επιβλέπων

Τίτλος

Ειδίκευση

Έτος

Κορδοπάτη Γκόλφω

Γ. Τσιβγούλης

Σύνθεση και διαμορφωτική μελέτη αναλόγου του Leuprolide συζευγμένου με τροποποιημένη β-κυκλοδεξτρίνη με χρήση τεχνικών Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR)

Ιατρική Χημεία

2013-14

Κολοκοτρώνη Πηνελόπη

Ι. Ματσούκας

Χρήση πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού στερεής κατάστασης για τη μελέτη αλληλεπιδράσεων της καντεσαρτάνης της σιλεξιτίλης με τις λιπιδικες διπλοστοιβάδες

Ιατρική Χημεία

2013-14

Κουβαριτάκη Σοφία

Χ. Κοντογιάννης

Μελέτη της ποιότητας ανθρώπινων γνώθων με φασματοσκοπία Raman

Ιατρική Χημεία

2013-14

Αργυροπούλου Βασιλική

Ε. Παπαδημητρίου

Μια νέα φθορισμομετρική μέθοδος ποσοτικοποίησης των καρβονυλομάδων στις πρωτεΐνες, ως δείκτη οξειδωτικού στρες των οργανισμών

Ιατρική Χημεία

2013-14

Μαυριδάκη Στυλιανή-Κυριακή

Ι. Ματσούκας

Σύνθεση γραμμικών και κυκλικών πεπτιδικών αναλόγων της ΜΒΡ πρωτεΐνης

Ιατρική Χημεία

2013-14

Κόκκαλη Ελένη

Θ. Τσέλιος

Σύνθεση γραμμικών και κυκλικών πεπτιδικών αναλόγων της β υπομονάδας του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-2

Ιατρική Χημεία

2013-14

Καμηλάρη Ελένη

Χ. Κοντογιάννης

Ανάπτυξη αναλυτικών τεχνικών για ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό γλυκοζαμινογλυκανών σε βιολογικά υλικά

Ιατρική Χημεία

2013-14

Νικολόπουλος Παναγιώτης

Π. Μαγκριώτης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας νέας πρακτικής σύνθεσης β-λακταμών

Ιατρική Χημεία

2013-14

Αγγελιδάκης Μιχαήλ

Θ. Τσέλιος

Σχεδιασμός και σύνθεση γραμμικών και κυκλικών πεπτιδίων αναλόγων των ανοσοκυρίαρχων επιτόπων 1-22 και 35-55 της μυελίνης γλυκοπρωτεΐνης των ολιγοδενδριτών (MOG)

Ιατρική Χημεία

2013-14

Λύκουρας Δημοσθένης

Γ. Παναγιωτακόπουλος

Μέτρηση επιπέδων αντιβιοτικών σε βιολογικά υγρά πνευμονολογικών ασθενών

Ιατρική Χημεία

2013-14

Καμίτσου Μαρία

Α. Λυκουργιώτης

Ανάπτυξη στερεών καταλυτών για τη παραγωγή π-κυμενίου από λεμονένιο

Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

2013-14

Κορδούλη Αναστασία-Ελένη

Α. Λυκουργιώτης

Μελέτη της επίδρασης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του διοξειδίου του τιτανίου στη φωτοκαταλυτική του δραστικότητα για διάσπαση οργανικών αζωχρωμάτων

Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

2013-14

Φειδάκη Αθηνά

Β. Συμεόπουλος

Εφαρμογές ιοντο-ανταλλακτικών ρητινών στον προσδιορισμό ραδιονουκλιδίων στο νερό

Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

2013-14

Γιαννόπουλος Παναγιώτης

Ι. Καλλίτσης

Ανάπτυξη νέων ημιαγώγιμων υλικών για χρήση ως ευαισθητοποιητών σε υβριδικές ηλιακές κυψελίδες

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικα

2013-14

Κακογιάννη Σοφία

Ι. Καλλίτσης

Ανάπτυξη πολυμερικών και υβριδικών νανοϋλικών για εφαρμογή σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικα

2013-14

Γιάννου Αναστάσιος

Α. Αλετράς

Επίδραση του TGF-β1 και του MIF στη παραγωγή IL-6 σπό ινοβλάστες ρινικού πολύποδα και διερεύνηση της πιθανής συνέργειάς τους στην έκφρασή της

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2013-14

Πιπερίγκου Ζωή

Ν. Καραμάνος

Ο ρόλος της ηπαρίνης και των νανο-παραγώγων ηπαρίνης στις λειτουργικές ιδιότητες και τη ρύθμιση της δραστικότητας του πρωτεασώματος σε κύτταρα καρκίνου μαστού

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2013-14

Δράκος Γεώργιος

Ι. Καλλίτσης

Σχεδιασμός και σύνθεση πολυμερικών ηλεκτρολυτών που φέρουν ιμιδαζόλια

Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας

2013-14

Καρεκλά Ελευθερία

Χ. Παπαδοπούλου

Χαρακτηρισμός νανοδομημένων υλικών με φυσικοχημικές μεθόδους

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2013-14

Αποστολοπούλου Χαραλαμπία

Γ. Σταθόπουλος

Χαρτογράφηση και θεραπευτική στόχευση της επαγωγιμότητας του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ σε κυτταρικές σειρές καρκίνου in vitro και in vivo

Ιατρική Χημεία

2013-14

Αναστασίου Αλεξάνδρα

Δ. Γάτος

Μελέτη σύνθεσης μίνι-προϊνσουλίνης

Ιατρική Χημεία

2013-14

Μυξάκη Άννα

Γ. Σπυρούλιας

Ανάλυση και αποτίμηση σημάτων συντονισμού ετεροπυρηνικών τρις διαστάτων φασμάτων NMR του N-RRM τομέα της Lupus Antigen πρωτεΐνης από τον οργανισμό Dictyostelium discoideum

Ιατρική Χημεία

2013-14

Πλώτα Άννα

Ε. Γελαστοπούλου

Διερεύνηση της εμβολιαστικής κάλυψης και της στάσης έναντι του ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων στις σπουδάστριες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών

Ιατρική Χημεία

2013-14

Δανίκα Χαρίκλεια

Γ. Σιβολαπένκο

Εκτίμηση φαρμακοκινητικών παραμέτων της πυραξιναμιδης σε ποντίκια κατόπινα αλλομετρικής κλιμάκωσης από τον άνθρωπο

Ιατρική Χημεία

2013-14

Δημητρίου Δώρα

Θ. Τσέλιος

Σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων του ινδολίου για την αναστολή της δημιουργίας του τριμοριακού συμπλόκου MHC-πεπτίδιο-TCR

Ιατρική Χημεία

2013-14

Κωνσταντίνου Μάριος

Θ. Τσέλιος

Σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων του πυρρολίου για την αναστολή της ενεργοποίησης των εγκεφαλιτογόνων Τ κυττάρων

Ιατρική Χημεία

2013-14

Σταυρόπουλος Ιωάννης

Ι. Ματσούκας

Σύνθεση Σαρτανών, παράγωγα της Λοσαρτάνης

Ιατρική Χημεία

2013-14

Ζορμπά Ελισάβετ

Κ. Μπάρλος

Σύνθεση παραγώγων του πεπτιδίου chlorotoxin

Ιατρική Χημεία

2013-14

Κυρτάτα Κων/να

Θ. Τσέλιος

Έλεγχος του συζεύγματος συντεθέντων πεπτιδικών αναλόγων επιτόπων της μυελίνης με τον πολυσακχαρίτη μαννάνη με ηλεκτροφορητικές μεθόδους

Ιατρική Χημεία

2013-14

Παναγιωτοπούλου Ειρήνη

Ι. Ματσούκας

Σύνθεση Ν,Ν-διυποκατεστημέννω αναλόγων με βάση το 4(s)-βουτυλοϊμιδαζόλιο, ως ανταγωνιστές του ΑΤ1 υποδοχέα της αγγειοτενσίνης ΙΙ

Ιατρική Χημεία

2013-14

Μανωλάκου Σταυρούλα

Δ. Παπαχρήστου

Ο μεταγραφικός παράγων NrF2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυροειδούς αδένα

Ιατρική Χημεία

2013-14

Μπακάκης Μιχαήλ

Ι. Χαμπαίος

Μελέτη του ρόλου του μεταγραφικού παράγοντα NrF2 στον έλεγχο της έκφρασης γονιδίων στο θυροειδή αδένα

Ιατρική Χημεία

2013-14

Δημητρέλλου Δήμητρα

Ε. Παπαευθυμίου

Εκτίμηση των επιπτόσεων του ατυχήματος στο Chernobyl σε 137Cs στο έδαφος και σε τρόφιμα διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδος

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2013-14

Κανδύλης Παναγιώτης

Β. Συμεόπουλος

Προσδιορισμός ραδιενέργειας σε λιπάσματα και σε καλλιεργούμενα εδάφη της Δυτικής Ελλάδας

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2013-14

Ζαγοραίου Ειρήνη

Σ. Περλεπές

Συνθετικές προσεγγίσεις στη χημεία των πολυπυρηνικών συμπλόκων του κοβαλτίου

Συνθετική Χημεία

2013-14

Λαδά Ζωή

Σ. Περλεπές

Το μοντέλο των σκληρών και μαλακών οξέων και βάσεων ως εργαλείο στη χημεία των μοριακών ετερομεταλλικών μαγνητών

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2013-14

Ζαδίκ Μαίρη

Α. Θεοχάρης

Μελέτη της επίδρασης της διεπικοινωνίας των οιστρογονοϋποδοχέων με τους EGFR/IGFR στην έκφραση των μεταλλοπρωτεϊνασών και των ενδογενών αναστολέων τους στον καρκίνο του μαστού

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2013-14

 

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email chemsecr@upatras.gr
Τηλέφωνο (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.