2013-14

Ονοματεπώνυμο

Επιβλέπων

Τίτλος

Ειδίκευση

Έτος

Κορδοπάτη Γκόλφω

Γ. Τσιβγούλης

Σύνθεση και διαμορφωτική μελέτη αναλόγου του Leuprolide συζευγμένου με τροποποιημένη β-κυκλοδεξτρίνη με χρήση τεχνικών Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR)

Ιατρική Χημεία

2013-14

Κολοκοτρώνη Πηνελόπη

Ι. Ματσούκας

Χρήση πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού στερεής κατάστασης για τη μελέτη αλληλεπιδράσεων της καντεσαρτάνης της σιλεξιτίλης με τις λιπιδικες διπλοστοιβάδες

Ιατρική Χημεία

2013-14

Κουβαριτάκη Σοφία

Χ. Κοντογιάννης

Μελέτη της ποιότητας ανθρώπινων γνώθων με φασματοσκοπία Raman

Ιατρική Χημεία

2013-14

Αργυροπούλου Βασιλική

Ε. Παπαδημητρίου

Μια νέα φθορισμομετρική μέθοδος ποσοτικοποίησης των καρβονυλομάδων στις πρωτεΐνες, ως δείκτη οξειδωτικού στρες των οργανισμών

Ιατρική Χημεία

2013-14

Μαυριδάκη Στυλιανή-Κυριακή

Ι. Ματσούκας

Σύνθεση γραμμικών και κυκλικών πεπτιδικών αναλόγων της ΜΒΡ πρωτεΐνης

Ιατρική Χημεία

2013-14

Κόκκαλη Ελένη

Θ. Τσέλιος

Σύνθεση γραμμικών και κυκλικών πεπτιδικών αναλόγων της β υπομονάδας του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-2

Ιατρική Χημεία

2013-14

Καμηλάρη Ελένη

Χ. Κοντογιάννης

Ανάπτυξη αναλυτικών τεχνικών για ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό γλυκοζαμινογλυκανών σε βιολογικά υλικά

Ιατρική Χημεία

2013-14

Νικολόπουλος Παναγιώτης

Π. Μαγκριώτης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας νέας πρακτικής σύνθεσης β-λακταμών

Ιατρική Χημεία

2013-14

Αγγελιδάκης Μιχαήλ

Θ. Τσέλιος

Σχεδιασμός και σύνθεση γραμμικών και κυκλικών πεπτιδίων αναλόγων των ανοσοκυρίαρχων επιτόπων 1-22 και 35-55 της μυελίνης γλυκοπρωτεΐνης των ολιγοδενδριτών (MOG)

Ιατρική Χημεία

2013-14

Λύκουρας Δημοσθένης

Γ. Παναγιωτακόπουλος

Μέτρηση επιπέδων αντιβιοτικών σε βιολογικά υγρά πνευμονολογικών ασθενών

Ιατρική Χημεία

2013-14

Καμίτσου Μαρία

Α. Λυκουργιώτης

Ανάπτυξη στερεών καταλυτών για τη παραγωγή π-κυμενίου από λεμονένιο

Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

2013-14

Κορδούλη Αναστασία-Ελένη

Α. Λυκουργιώτης

Μελέτη της επίδρασης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του διοξειδίου του τιτανίου στη φωτοκαταλυτική του δραστικότητα για διάσπαση οργανικών αζωχρωμάτων

Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

2013-14

Φειδάκη Αθηνά

Β. Συμεόπουλος

Εφαρμογές ιοντο-ανταλλακτικών ρητινών στον προσδιορισμό ραδιονουκλιδίων στο νερό

Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

2013-14

Γιαννόπουλος Παναγιώτης

Ι. Καλλίτσης

Ανάπτυξη νέων ημιαγώγιμων υλικών για χρήση ως ευαισθητοποιητών σε υβριδικές ηλιακές κυψελίδες

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικα

2013-14

Κακογιάννη Σοφία

Ι. Καλλίτσης

Ανάπτυξη πολυμερικών και υβριδικών νανοϋλικών για εφαρμογή σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικα

2013-14

Γιάννου Αναστάσιος

Α. Αλετράς

Επίδραση του TGF-β1 και του MIF στη παραγωγή IL-6 σπό ινοβλάστες ρινικού πολύποδα και διερεύνηση της πιθανής συνέργειάς τους στην έκφρασή της

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2013-14

Πιπερίγκου Ζωή

Ν. Καραμάνος

Ο ρόλος της ηπαρίνης και των νανο-παραγώγων ηπαρίνης στις λειτουργικές ιδιότητες και τη ρύθμιση της δραστικότητας του πρωτεασώματος σε κύτταρα καρκίνου μαστού

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2013-14

Δράκος Γεώργιος

Ι. Καλλίτσης

Σχεδιασμός και σύνθεση πολυμερικών ηλεκτρολυτών που φέρουν ιμιδαζόλια

Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας

2013-14

Καρεκλά Ελευθερία

Χ. Παπαδοπούλου

Χαρακτηρισμός νανοδομημένων υλικών με φυσικοχημικές μεθόδους

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2013-14

Αποστολοπούλου Χαραλαμπία

Γ. Σταθόπουλος

Χαρτογράφηση και θεραπευτική στόχευση της επαγωγιμότητας του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ σε κυτταρικές σειρές καρκίνου in vitro και in vivo

Ιατρική Χημεία

2013-14

Αναστασίου Αλεξάνδρα

Δ. Γάτος

Μελέτη σύνθεσης μίνι-προϊνσουλίνης

Ιατρική Χημεία

2013-14

Μυξάκη Άννα

Γ. Σπυρούλιας

Ανάλυση και αποτίμηση σημάτων συντονισμού ετεροπυρηνικών τρις διαστάτων φασμάτων NMR του N-RRM τομέα της Lupus Antigen πρωτεΐνης από τον οργανισμό Dictyostelium discoideum

Ιατρική Χημεία

2013-14

Πλώτα Άννα

Ε. Γελαστοπούλου

Διερεύνηση της εμβολιαστικής κάλυψης και της στάσης έναντι του ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων στις σπουδάστριες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών

Ιατρική Χημεία

2013-14

Δανίκα Χαρίκλεια

Γ. Σιβολαπένκο

Εκτίμηση φαρμακοκινητικών παραμέτων της πυραξιναμιδης σε ποντίκια κατόπινα αλλομετρικής κλιμάκωσης από τον άνθρωπο

Ιατρική Χημεία

2013-14

Δημητρίου Δώρα

Θ. Τσέλιος

Σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων του ινδολίου για την αναστολή της δημιουργίας του τριμοριακού συμπλόκου MHC-πεπτίδιο-TCR

Ιατρική Χημεία

2013-14

Κωνσταντίνου Μάριος

Θ. Τσέλιος

Σχεδιασμός και σύνθεση αναλόγων του πυρρολίου για την αναστολή της ενεργοποίησης των εγκεφαλιτογόνων Τ κυττάρων

Ιατρική Χημεία

2013-14

Σταυρόπουλος Ιωάννης

Ι. Ματσούκας

Σύνθεση Σαρτανών, παράγωγα της Λοσαρτάνης

Ιατρική Χημεία

2013-14

Ζορμπά Ελισάβετ

Κ. Μπάρλος

Σύνθεση παραγώγων του πεπτιδίου chlorotoxin

Ιατρική Χημεία

2013-14

Κυρτάτα Κων/να

Θ. Τσέλιος

Έλεγχος του συζεύγματος συντεθέντων πεπτιδικών αναλόγων επιτόπων της μυελίνης με τον πολυσακχαρίτη μαννάνη με ηλεκτροφορητικές μεθόδους

Ιατρική Χημεία

2013-14

Παναγιωτοπούλου Ειρήνη

Ι. Ματσούκας

Σύνθεση Ν,Ν-διυποκατεστημέννω αναλόγων με βάση το 4(s)-βουτυλοϊμιδαζόλιο, ως ανταγωνιστές του ΑΤ1 υποδοχέα της αγγειοτενσίνης ΙΙ

Ιατρική Χημεία

2013-14

Μανωλάκου Σταυρούλα

Δ. Παπαχρήστου

Ο μεταγραφικός παράγων NrF2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυροειδούς αδένα

Ιατρική Χημεία

2013-14

Μπακάκης Μιχαήλ

Ι. Χαμπαίος

Μελέτη του ρόλου του μεταγραφικού παράγοντα NrF2 στον έλεγχο της έκφρασης γονιδίων στο θυροειδή αδένα

Ιατρική Χημεία

2013-14

Δημητρέλλου Δήμητρα

Ε. Παπαευθυμίου

Εκτίμηση των επιπτόσεων του ατυχήματος στο Chernobyl σε 137Cs στο έδαφος και σε τρόφιμα διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδος

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2013-14

Κανδύλης Παναγιώτης

Β. Συμεόπουλος

Προσδιορισμός ραδιενέργειας σε λιπάσματα και σε καλλιεργούμενα εδάφη της Δυτικής Ελλάδας

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2013-14

Ζαγοραίου Ειρήνη

Σ. Περλεπές

Συνθετικές προσεγγίσεις στη χημεία των πολυπυρηνικών συμπλόκων του κοβαλτίου

Συνθετική Χημεία

2013-14

Λαδά Ζωή

Σ. Περλεπές

Το μοντέλο των σκληρών και μαλακών οξέων και βάσεων ως εργαλείο στη χημεία των μοριακών ετερομεταλλικών μαγνητών

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2013-14

Ζαδίκ Μαίρη

Α. Θεοχάρης

Μελέτη της επίδρασης της διεπικοινωνίας των οιστρογονοϋποδοχέων με τους EGFR/IGFR στην έκφραση των μεταλλοπρωτεϊνασών και των ενδογενών αναστολέων τους στον καρκίνο του μαστού

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2013-14

 

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜAΤΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΠΜΣ «ΕΦΑΡMΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Δηλώσεις μαθημάτων για το Διδακτορικό κύκλο σπουδών

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022


Πρόσφατες Aνακοινώσεις

22 Ιανουαρίου 2022
20 Ιανουαρίου 2022
19 Ιανουαρίου 2022
19 Ιανουαρίου 2022
18 Ιανουαρίου 2022
18 Ιανουαρίου 2022
17 Ιανουαρίου 2022
17 Ιανουαρίου 2022
14 Ιανουαρίου 2022
13 Ιανουαρίου 2022

Template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.