2011-12

Ονοματεπώνυμο

Επιβλέπων

Τίτλος

Ειδίκευση

Έτος

Αθανασόπουλος Δημήτριος

Ε. Παπαευθυμίου

Ταυτοποίηση χημικών ειδών (speciation) βαρέων μετάλλων και ραδιονουκλιδίων σε ιζήματα του Αμβρακικού κόλπου

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2011-12

Αναστασιάδης Νικόλαος

Σπ. Περλεπές

 Σύμπλοκες ενώσεις του σιδήρου με το βενζινοτριαζόλιο και υποκατεστημένα παράγωγά του ως υποκαταστάτες:σύνθεση, δομικός χαρακτηρισμός, φασματοσκοπική μελέτη, καταλυτική δραστικότητα και χρησιμοποίηση τους ως μοντέλα της παρεμπόδισης διάβρωσης του μετάλλου από βενζοτριαζολικούς παρεμποδιστές

Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας

2011-12

Αποστολόπουλος Νεκτάριος

Α. Κολιαδήμα

Μελέτη της επίδρασης των φυσικοχημικών παραμέτρων ανάπτυξης της μυοτοξίνης  Ζεαραλενόνης (ΖΟΝ) σε δημητριακά

Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας

2011-12

Δερμιτζάκη Δέσποινα

Σπ. Περελπές

Μεταλλοϋποκαταστάτες του νικελίου (ΙΙ) για τη σύνθεση ετερομεταλλικών συμπλόκων νικελίου(ΙΙ)-λανθανιδίων (ΙΙΙ)

Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας

2011-12

Μπαρούνη Ελευθερία

Σπ. Περελπές

Σύμπλοκες ενώσεις του ψευδαργύρου με υποκατεστημένα βενζοτριαζόλια ως υποκαταστάτες: σύνθεση, χαρακτηρισμός  και συσχέτισή τους με την αναστολή της διάβρωσης του μετάλλου

Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας

2011-12

Νταής Σπυρίδων

Χ. Κορδούλης

Μελέτη του εγκλωβισμού ιονικών υγρών σε ζεόλιθου:φυσικοχημικός και ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός

Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας

2011-12

Φούσκας Αγάπιος

Χ. Ματραλής

Μελέτη τροποποιημένων με βόριο καταλυτών Ni/Al203 για την αναμόρφωση του μεθανίου με διοξείδιο του άνθρακα

Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας

2011-12

Κουρεμένου Παναγιώτα

Θ. Χριστόπουλος

Τα νανοσωματίδια άνθρακα ως ιχνηθέτες για την ανίχνευση DNA

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία

2011-12

Μπούτσικα Λεμονιά

Θ. Χριστόπουλος

Μέθοδοι ανίχνευσης μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισνμών στο DNA

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία Βιοτεχνολογία

2011-12

Ζαφειροπούλου Βασιλική

Ν. Καραμάνος

Τροποποίηση και εφαρμογή της βιοχημικής μεθόδου FACE για τον ποσοτικό προσδιορισμό της δισακχαριτικής σύστασης θειϊκής χονδροϊτίνης στον ορό αίματος

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία - Βιοτεχνολογία

2011-12

Κουρτίδης Κωνσταντίνος

Α. Θεοχάρης

Μελέτη της έκφρασης των συνθασών του υαλουρονικού οξέος και του υποδοχέα CD44 σε κυτταρικές σειρές όγκων όρχεων

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία- Βιοτεχνολογία

2011-12

Μαρκέλλου Χριστίνα

Ν. Καραμάνος

Εφαρμογής της FACE στην ανάλυση και τον δομικό χαρακτηρισμό και θειϊκής χονδροϊτίνης και υαλουρονικού οξέος σε υπερκείμενα καλλιεργειών φυσιολογικών και καρκινικών κυτταρικών σειρών

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία -Βιοτεχνολογία

2011-12

Σμυρλάκη Ιωάννα

Α. Αλετράς

Διερεύνηση του ρόλου της IL-6 και του διαλυτού της υποδοχέα sIL-6R στη παθογένεια του ρινικού πολύποδα

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία -Βιοτεχνολογία

2011-12

Ντζόλα Βασιλική

Β. Συμεόπουλος

Προσδιορισμός ραδιενέργειας σε νερά ιαματικών πηγών

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2011-12

Πέτση Θεανώ

Χ. Κορδούλης

Διεπιφανειακή χημεία εμποτισμού στη σύνθεση καταλυτών Co στηριγμένων σε TiO2

Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας

2011-12

Μαργιάννη Ευαγγελία

Φ. Λάμαρη

Φυτοχημική ανάλυση εκχυλίσματος πόας υπερικού

Ιατρική Χημεία

2011-12

Νταλταγιάννη Χαρίκλεια

Χ. Κουμούτσης

Ανάλυση in silico φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων ορισμένων παραγώγων με αντιμυκητισιακή και αντιβακτηριακή δράση

Ιατρική Χημεία

2011-12

Γιάννου Αναστάσιος

Ε. Παπαδημητρίου

Μελέτη της δράσης συζευγμάτων πολυαμινικών-όξινων ρετινοειδών σε καρκινικά κύτταρα προστάτη

Ιατρική Χημεία

2011-12

Πλώτας Παναγιώτης

Κ. Γεωργακόπουλος

Προσδιορισμός της βιοδιαθεσιμότητας του αντιβιοτικού οφλοξασίνη σε υδατοειδές υγρό ασθενών με καταρράκτη με ανάπτυξη αναλυτικής μεθοδολογίας υγρής χρωματογραφίας εξαιρετικά υψηλής απόδοσης και φασματοσκοπια μάζας

Ιατρική Χημεία

2011-12

Κέντα Στέλλα

Γ. Καραϊσκάκης

Φυσικοχημική μελέτη της σταθερότητας γαλακτωμάτων πρωτεϊνών γάλακτος με την τεχνική της μονοφασικής χρωματογραφίας πεδίου

Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας

2011-12

Κασπίρης Ιωάννης

Δ. Βύνιος

Μεταλλοπρωτεάσες και υαλουρονιδάσες στον ορό αιγοπροβάτων

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία -Βιοτεχνολογία

2011-12

Βελαώρας Κωνσταντίνος

Χ. Καραπαναγιώτη

Αποδόμηση φαινόλης σε υδατικά διαλύματα με τη χρήση υπέρηχων υψηλών συχνοτήτων

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2011-12

Σφαέλλου Σταυρούλα

Χ. Καραπαναγίωτη

Μελέτη της ρόφησης του ενεργού ιλύος σε πολυμερείς βιομεταφορείς και της χρήσης προσκολλημένης ενεργού ιλύος για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων παρουσία φαινανθρενίου

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2011-12

Τσερμπίνι Ευαγγελία-Ειρήνη

Δ. Βύνιος

Υαλουρονιδάσες στο ρινικό πολύποδα

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία- Βιοτεχνολογία

2011-12

Κίτος Αλέξανδρος

Β. Ναστόπουλος

Σχεδιασμός, σύνθεση και κρυσταλλική μηχανική συμπλόκων ενώσεων με υποκαταστάτες παράγωγα του ιμιδαζολίου

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2011-12

Γεωργακάκη Διονυσία

Σ. Τζάρτος

Κατασκευή και έκφραση εξωκυτταρικών τμημάτων του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης με το σύστημα των βακιλοϊών για την ανάπτυξη θεραπευτικής προσέγγισης για τη μυασθένεια

Ιατρική Χημεία

2011-12

Περδικάρη Αικατερίνη

Δ. Γάτος

Μελέτες βελτιστοποίησης της σύνθεσης παραγώγων του πεπτιδικού Linaclotide

Ιατρική Χημεία

2011-12

Τσουλουγκιάν Βερόνικα

Θ. Τσέλιος

Σχεδιασμός και σύνθεση με πεπτιδικών αναλόγων του επιτόπου 83-99 της βασικής πρωτεΐνης της μυελίνης (MBP)

Ιατρική Χημεία

2011-12

Σαπουντζή Ελένη

Θ. Χριστόπουλος

Κβαντικές κουκίδες ως ιχνηθέτες για την ανίχνευση DNA

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2011-12

Πάππος Ιωάννης

Ν. Τσοπάνογλου

Ανάπτυξη νέων ανταγωνιστών του υποδοχέα PAR1: Δοκιμασία στην επαγόμενη από SFLLRN συσσωμάτωση ανθρώπινων αιμοπεταλίων

Ιατρική Χημεία

2011-12

Κουμούση Ευαγγελία

Σπ. Περλεπές

Νέοι οργανικοί υποκαταστάτες στη χημεία των πολυπυρηνικών συμπλόκων του μαγγανίου: σύνθεση, δομή, χημική δραστικότητα και μαγνητική μελέτη

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

2011-12

El Mubarak Mohamed Ahmid

Χ. Κοντογιάννης

Ανάπτυξη αναλυτικών μεθοδολογιών για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό αλλαντοΐνης και γλυκολικού οξέος σε εκκρίματα σαλιγκαριού και καλλυντικές κρέμες

Ιατρική Χημεία

2011-12

Αφράτης Νικόλαος

Ν. Καραμάνος

Απομονωση, ταυτοποίηση και βιολογική δράση των ολιγομερών του υαλουρονικού

Εφαρμοσμένη Βιοχημεα: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση φαρμακευτικών Προϊόντων

2011-12

Onjaro Grace Adhiambo

Ι. Χαμπαίος

Μελέτη του ρόλου του μεταγραφικού παράγοντα Nrf2 στον θυροειδή αδένα

Ιατρική Χημεία

2011-12

Βαλαβάνη Ιωάννα

Σ. Περλεπές

Χημεία συμπλόκων ενώσεων του καδμίου με το βενζοτριαζόλιο και υποκαταστημένα παράγωγά τους ως υποκαταστάτες

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

2011-12

Πεπέ Αγγελική-Ειρήνη

Α. Θεοχάρης

Μελέτη της έκφρασης της σεργλυκίνης σε όγκου όρχεων και του ρόλου της στην ρύθμιση της έκφρασης βιοδραστικών μορίων

Εφαρμοσμένη Βιοχημεα: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση φαρμακευτικών Προϊόντων

2011-12

Κορομηλάς Νικόλαος

Ι. Καλλίτσης

Τροποποίηση νανοσωλήνων άνθρακα με πολυμερή που παρουσιάζουν βιοστατικές ιδιότητες

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

2011-12

Μπάκα Χρυσή - Στυλιανή

Ε. Παπαευθυμίου

Γεωχημική σύσταση των επιφανειακών ιζημάτων του δυτικού Αμβρακικού κόλπου

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2011-12

Πανταζή Μαρία

Ε. Παπαευθυμίου

Μελέτη της χημικής και ραδιολογικής σύστασης των υποθαλάσιων αποθέσεων της ερυθράς ιλύος στον Κορινθιακό κόλπο

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2011-12

Βόρδου Φωτεινή

Μ. Σουπιώνη

Τυρόγαλα: Ένας από τους πλέον ρυπογόνους παράγοντες για το περιβάλλον

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2011-12

Κωνσταντάρα Ανθούλα

Δ. Γάτος

Μελέτη σύνθεσης του πεπτιδίου chlorotoxin

Ιατρική Χημεία

2011-12

Καραμήτρου Μέλπω

Χ. Κορδούλης

Σύνθεση και χαρακτηρισμός υβριδικών ανόργανων/οργανικών νανοδομημένων στερεών καταλυτών

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

2011-12

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Σ. Περλεπές

Νέες πλειάδες μικτού -σθένους (ΙΙ/ΙΙΙ) του μαγγανίου με υποκατάσταση την 2-πυριδυλομεθανόλη: Σύνθεση, δομή, χημική δραστικότητα και μαγνητική μελέτη

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

2011-12

Βέρρα Χρυσούλα

Ι. Ματσούκας

Έλεγχος υπερτασικής απόκρισης σε πειραματικό μοντέλο υπέρτασης με υποδόρια και διαδερμική χορήγηση AT1 ανταγωνιστών

Ιατρική Χημεία

2011-12

Νικολής Χρήστος - Αντώνιος

Ι. Ματσούκας

Χημική τροποποίηση και σύνθεση αναλόγων του Ε-ουροκανικού οξέος με στόχο την ανάπτυξη αποκλειστών του ΑΤ1 υποδοδέα της αγγειοτενσίνης ΙΙ, με πιθανή αντιυπερτασική δράση

Ιατρική Χημεία

2011-12

Καμπανός Αναστάσιος

Μ. Σουπιώνη

Μελέτη της ζύμωσης τυρογάλακτος με Kafir παρουσία διαφόρων προωθητών

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2011-12

Καμπιώτη Αικατερίνη

Θ. Χριστόπουλος

Σύνθεση και χαρακτηρισμός κβαντικών κουκίδων CdSe/ZnS

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2011-12

Κωστοπούλου Χρυσούλα

Θ. Χριστόπουλος

Έκφραση και απομόνωση της φωτοπρωτεΐνης αικουορίνης και πειράματα αλληλεπίδρασης με οξείδιο του γραφενίου

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2011-12

Τσουκαλά Παναγιώτα

Κ. Αθανασόπουλος

Χημική Τροποποίηση του μορίου της αρτεμισίνης και σύνθεση διμερών συζευγμάτων της με άλλα βιοδραστικά μόρια

Ιατρική Χημεία

2011-12

Μαντζούκας Σπυρίδων

Φ. Λάμαρη

Διερέυνηση της επίδρασης του εκχυλίσματος κρόκου στην άυξηση των εντομοπαθογόνων μυκήτων με τη μέθοδο των ημιεκλεκτικών υποστρομάτων και στην αποτελεσματικότητα τους επί των προνυμφών του εντόμου Sesamia nonangrioides

Ιατρική Χημεία

2011-12

 

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email chemsecr@upatras.gr
Τηλέφωνο (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.