Σημαντικές ανακοινώσεις

Καλογιάννη Δέσποινα

Kalogianni D.
Kalogianni D.

Επίκουρος Καθηγἠτρια

Τηλέφωνο: (+302610) 996022, 996028

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/kalogianni

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: 11:00-13:00 καθημερινά

Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2014: Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2011-2012: Λέκτορας ΠΔ 407/80, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2009-2010: Λέκτορας ΠΔ 407/80, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2009-2010: Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Μηχανολογίας, ΑΤΕΙ Πατρών.

2008-2009: Λέκτορας ΠΔ 407/80, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2007-2009: Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας, ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, νομός Κεφαλληνίας.

2006-2013: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2001-2006: Διδακτορικό Δίπλωμα “Νέες τεχνικές ανάλυσης ειδικών αλληλουχιών DNA και RNA”, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

1997-2001: Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ: “Ταυτοποίηση και αξιολόγηση νέων μοριακών δεικτών για την έγκαιρη διάγνωση, πρόγνωση και παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, των ασθενών με καρκίνο του μαστού και του προστάτη, μέσο ανάπτυξης υπερευαίσθητων μοριακών μεθοδολογιών”, συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημείας και Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΣΠΑ 2007-2013 (2012-2015).

“Ανίχνευση γονιδιακών μεταλλάξεων”, συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιοδιαγνωστική ΑΕ (2007-2009).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ): “Ταινίες ξηρών αντιδραστηρίων για την ταχεία και αξιόπιστη ανίχνευση κρίσιμων προγνωστικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών στην οξεία μυελογενή λευχαιμία”, συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Χημείας και Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (2004-2006).

Προγράμμα Ενίσχυσης του Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ): “Νέα διαγνωστική και προγνωστική προσέγγιση ασθενών με οξεία λευχαιμία και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα με την κατασκευή τρισδιάστατης μικροσυστοιχίας DNA και μικροσυσκευής RT-PCR” συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Χημείας και Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (2002–2005).

Rapiddetectionofbacterialinfectioninprostheticjointimplantsandosteosynthesismaterialusingmultiplexpolymerasechainreaction (PCR) onachip” συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Χημείας και Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, Πατρών, Associationforosteosynthesis (AO) researchcommission (Ελβετία) 2002–2003.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

2015: Βραβείο Αναρτημένης Ανακοίνωσης, 9th International Conference on "Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends and Applications", Καλαμάτα, 20-24 Σεπτεμβρίου 2015.

2011: Πρόκριση στο Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας, “Μέθοδος Ανίχνευσης Άγνωστων Μεταλλάξεων που προκαλούν πρόωρο τερματισμό της πρωτεϊνοσύνθεσης”, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Τράπεζα Eurobank-Ergasias.

2009: Επιλογή συμμετοχής στο “59th Meeting of Nobel Laureates”, Lindau, Γερμανία.

2007: Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, “Μέθοδος πολλαπλού ποσοτικού προσδιορισμού αλληλουχιών νουκλεϊκών οξέων με εκθετική ενίσχυση παρουσία συναγωνιστών”.


Διδασκόμενα Μαθήματα

Συνδιδασκαλία στο μάθημα Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΙΙ

Συνδιδασκαλία στο μάθημα Έλεγχος Ποιότητας Χημικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας


Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων για ανίχνευση και μελέτη βιομορίων (DNA, RNA και πρωτεΐνες).

­Κατασκευή βιοαισθητήρων με χρήση νανο- και μικροτεχνολογίας.

­Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων βασισμένων στα φαινόμενα φωτοφωταύγειας (φθορισμός, χημειο- και βιοφωταύγεια).


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Kalogianni DP, Bazakos C, Boutsika LM, Targem MB, Christopoulos TK, Kalaitzis P, Ioannou PC
  Olive oil DNA fingerprinting by multiplex SNP genotyping on fluorescent microspheres.
  J Agric Food Chem, 2015 Apr 1;63(12):3121-8.
 • Sapountzi EA, Tragoulias SS, Kalogianni DP, Ioannou PC, Christopoulos TK
  Lateral flow devices for nucleic acid analysis exploiting quantum dots as reporters.
  Anal Chim Acta, 2015 Mar 15;864:48-54.
 • Kalogianni DP, Boutsika LM, Kouremenou PG, Christopoulos TK , Ioannou PC
  Carbon Nano-Strings as Reporters in Lateral Flow Devices for DNA Sensing by Hybridization.
  Analytical and Bioanalytical Chemistry2011 May;400(4): 1145-52.
 • Petrakis EC, Trantakis IA, Kalogianni DPand Christopoulos TK
  Screening for Unknown Mutations by a Bioluminescent Protein Truncation Test with Homogeneous Detection.
  J Am Chem Soc 2010 Apr;132(14): 5091-5.
 • Kalogianni DP, Litos IK, Ioannou PC,Christopoulos TK
  Dipstick-type biosensor for visual detection of DNA with oligonucleotide-decorated colored polystyrene microspheres as reporters.
  Biosensors and Bioelectronics2009 Feb;24(6): 1811-5.
 • Elenis DS, Kalogianni DP, Glynou K, Ioannou PC and Christopoulos TK
  Advances in Molecular Techniques for the Detection and Quantification of Genetically Modified Organisms.
  Analytical and Bioanalytical Chemistry2008 Oct;392(3): 347-54.
 • Kalogianni DP, Elenis DS, Christopoulos TK and Ioannou PC
  Multiplex Quantitative Competitive Polymerase Chain Reaction based on a Multianalyte Hybridization Assay performed on spectrally encoded
  Analytical Chemistry, 2007 Sep 1;79(17): 6655-6661.
 • Kalogianni DP, Bravou V, Christopoulos TK, Ioannou PC, Zoumbos N
  Dry-Reagent Disposable Dipstick Test for Visual Screening of Seven Leukemia-Related Chromosomal Translocations.
  Nucleic Acids Res., 2007 Feb;35: e23.
 • Kalogianni DP, Goura S, Hanos M, Skoutelis A, Aletras AJ, Christopoulos TK, Panagiotopoulos E
  Rapid method for molecular diagnosis of bacterial infection in prosthetic joint implant and osteosynthetic material.
  Analytical Biochemistry, 2007 Feb 15;361(2): 169-75.
 • Kalogianni DP, Koraki T, Christopoulos TK, Ioannou PC
  Nanoparticle-based DNA biosensor for visual detection of genetically modified organisms.
  Biosensors and Bioelectronics, 2006 Jan 15; 21(7): 1069-76.

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.