Σημαντικές ανακοινώσεις

Ντεϊμεντέ Χρυσοβαλάντω

Deimede C.
Deimede C.

Επίκουρος Καθηγἠτρια

Τηλέφωνο: (+302610) 962958

Fax: (+302610) 997122

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/deimede

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: καθημερινά 10:00-11:00

Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2012-: Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
2006-2011: Ερευνήτρια, Advent Technologies, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.
2006-2007: Λέκτορας Π.Δ.407, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών.
2004-2006: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
2005-2006: Λέκτορας Π.Δ.407, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών.
2004-2005: Λέκτορας Π.Δ.407, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Παν/μιο Πατρών.
2003-2004: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (Ε.Ι.Χ.Η.Μ.Υ.Θ.).
2002-2003: Μεταδιδακτορικήερευνήτριαστο Max-Planck Institute for Polymer Research (Mainz, Germany).
2001-2002: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
1998-2001: Διδακτορικό Δίπλωμα, « Σύνθεση και φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός άκαμπτων πολυμερών και μιγμάτων τους, για χρήση τους σε κελιά καυσίμου», Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών.
1993-1997: Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. JOULE JOR3-CT97-0045. “Advanced Solid Polymer Fuel Cells for Operation at Temperatures up to 200°C“, partners: CLC s.r.l. (I), Denmarks Techniske Universitet, Department of Chemistry (DK), FORTH/ICE-HT (1998-2001)
2. GROWTH G5RD-CT-2001-00568. “Specialty Antimicrobial Polymeric Materials“, partners: ARGO SA, FORTH/ICE-HT, ULG, GAIKER, NAFC, POLISILK, LSP, ROMVAC, University of Erlagen (2001-2004)
3. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. “Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πολυμερικών Μεμβρανών για Εφαρμογή τους σε Κελιά Καυσίμου (PEMFC) Χαμηλής και Ενδιάμεσης Θερμοκρασίας” Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2004-2006)
4. IRAFC FCH-JU 245202. “Development of an Internal Reforming Alcohol High Temperature PEM Fuel Cell Stack”, Partners: Advent Technologies S.A., IMM, CNRS, Nedstack, University of Maria Curie-Sklodowska, FORTH-ICE/HT (2010-2012)
5. DENANES 09ΣΥΝ-42-420. «Ανάπτυξη Νανοϋλικών για συσσωρευτές ενέργειας», Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Χημείας/Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, Συστήματα Sunlight ΑΒΕΕ (2011-2013)
6. Πρόγραμμα Καραθεοδωρή 2013 (Φ.Κ. Ε052). “Ανάπτυξη αλκαλικών πολυμερικών ηλεκτρολυτών που φέρουν ομάδες φωσφονίου”, Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ Παν/μιο Πατρών, (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Ντεϊμεντέ (2014-2017).
7. SMARTPRO (SEC 607295). “Lightweight, flexible and smart protective clothing for law enforcement personnel”, funded by EU (FP7-SEC-2013-1). Partners: FORTH, MIRTEC S. A., LEITAT, NTT, SIAMIDIS S. A., RWTH, BCB International Ltd, SOLIANI EMC, INT, CIMA S.A. (2014-2017).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές: 27
Βιβλιογραφικές αναφορές >730
h-index: 14
Πατέντες: 5


Διδασκόμενα Μαθήματα

Ι) Προπτυχιακά

 • «Φυσικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας» (εργαστήριο)
 • Επιστήμη Πολυμερών
 • Χημεία (συνδιδασκαλία, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Πατρών)
 • «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών» (εργαστήριο)

ΙΙ) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

 • Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνικές Χαρακτηρισμού Νανοδομημένων υλικών» (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά», Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών)
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνικές Καθαρισμού και ταυτοποίησης/χαρακτηρισμού συνθετικών προϊόντων» και «Βιβλιογραφική Επισκόπηση και Ερευνητική Μεθοδολογία» που διδάσκονται στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Συνθετική Χημεία» του Τμήματος Χημείας, Παν/μιο Πατρών.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 • Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυμερικών μεμβρανών για εφαρμογές τους σε κυψελίδες καυσίμου
 • Ανάπτυξη αλκαλικών πολυμερικών ηλεκτρολυτών
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυμερικών μεμβρανών για χρήση τους ως διαχωριστές/πολυμερικοί ηλεκτρολύτες σε μπαταρίες λιθίου
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυμερικών μεμβρανών για διαχωρισμό αερίων

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • V. Deimede, G. A. Voyiatzis, J. K. Kallitsis, L. Qingfeng and N. J. Bjerrum
  Miscibility Behavior of Polybenzimidazole/Sulfonated Polysulfone Blends for Use in Fuel Cell Applications
  Macromolecules 33, 7609-7619 (2000)
 • C. Hasiotis, L. Qingfeng, V. Deimede, J. K. Kallitsis, C. G. Kontoyannis and N. J. Bjerrum
  Development and Characterization of Acid-Doped Polybenzimidazole/ Sulfonated Polysulfone Blend Polymer Electrolytes for Fuel Cells
  J. Electrochem. Soc. 148(5), A513-Α519 (2001)
 • V. Deimede and J. K. Kallitsis
  Synthesis of Alternating Polystyrene/Poly (ethylene oxide) Branched Polymacromonomers
  Chem. Eur. J. 8, 467-473 (2002)
 • E.K. Pefkianakis, V. Deimede, M.K. Daletou, N. Gourdoupi, and J.K. Kallitsis
  Novel Polymer Electrolyte Membrane for Application in High Temperature Fuel Cells
  Macromol. Rapid Commun. 26, 1724-1728 (2005)
 • Valadoula A. Deimede* and Joannis K. Kallitsis
  Synthesis of Poly(arylene ether) Copolymers Containing Pendant PEO Groups and Evaluation of Their Blends as Proton Conductive Membranes
  Macromolecules 38(23), 9594-9601 (2005)
 • A. Kroeger, V. Deimede, J. Belack, I. Lieberwirth, G. Fytas, G. Wegner
  Equilibrium length and shape of rod-like polyelectrolyte micelles in dilute aqueous solution
  Macromolecules 40, 105-115 (2007)
 • M. Geormezi, V. Deimede, N. Gourdoupi, N. Triantafyllopoulos, S. Neophytides, J. Kallitsis
  Novel pyridine-based poly(ether sulfones) and their study in high temperature PEM fuel cells
  Macromolecules, 41, 9051-9056 (2008)
 • Α. Voege, V. Deimede, J. K. Kallitsis
  Side Chain Cross-linking of Aromatic Polyethers for High Temperature Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells (PEMFCs)
  J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 50, 207-216 (2012)
 • Vöge, V. Deimede, J. K. Kallitsis
  Synthesis and properties of alkaline stable pyridinium containing anion exchange membranes
  RSC Adv. 4, 45040 (2014)
 • V. Deimede*, A. Vöge, G. Lainioti, C. Elmasides, J. K. Kallitsis
  Large Scale Separators Based on Blends of Aromatic Polyethers with PEO for Lithium-Ion Batteries: Improving Thermal Shrinkage and Wettability Behavior”
  Energy Technol. 2, 275 (2014)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.