Σημαντικές ανακοινώσεις

Κορδούλης Χρήστος

Kordulis C.
Kordulis C.

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 969883, 997143

Fax: (+302610) 994796

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/kordulis

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: 14:00-15:00 καθημερινά

Βιογραφικό Σημείωμα

Προηγούμενες θέσεις:
12/98-5/05 Aναπληρωτής Kαθηγητής, Παν/μιο Πατρών
1/92-12/98 Επίκουρος Καθηγητής, Παν/μιο Πατρών
5/88-12/91 Λέκτορας, Παν/μιο Πατρών.
3/81- 5/88 ΕπιστημονικόςΣυνεργάτης, Παν/μιο Πατρών.
9/83- 8/84 Research Fellow Universite Catholique de Louvain, Louvain la Neuve, Belgium.

Ακαδημαϊκές Σπουδές:
3/80-12/85 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία, Πανεπιστήμιο Πατρών.
9/75-3/80 Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
4/98-3/99 Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά.

Ερευνητικό-Συγγραφικό Έργο:
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά: 100
Διεθνή Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας: 1
Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους: 7
Διδακτικά Συγγράμματα: 8
Αναφορές από άλλους Ερευνητές: >1600

Συμμετοχές σε Εκδοτικές Ομάδες Επιστημονικών Περιοδικών
The Scientific World Journal (Chemical Engineering)
The Open Catalysis Journal
Journal of Applied Chemistry

Κριτής εργασιών σε Επιστημονικά Περιοδικά:
Catalysis Reviews
Journal of Catalysis
The Journal of Physical Chemistry
Applied Catalysis A: General
Applied Catalysis B: Environmental
Journal of Colloids and Interface Science
Catalysis Today
Environmental Science & Technology
Industrial & Engineering Chemistry Research
Chemical Engineering Communications
Journal of Hazardous Materials
Fuel Processing Technology
International Journal of Chemical Reactor Engineering
Journal of Molecular Catalysis A
Catalysis Communications
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Molecules
Journal of Materials Chemistry
International Journal of Hydrogen Energy
Journal of Advanced Oxidation Technologies


Διδασκόμενα Μαθήματα

Χημική Τεχνολογία Ι & II (Χημικές Διεργασίες)
Χημεία και Τεχνολογία Υλικών (κεραμικά και καταλυτικά υλικά)
Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση στερεών καταλυτών
Αντιρρύπανση αερίων, στερεών, υγρών


Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ετερογενής Κατάλυση, Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πορωδών Υλικών, Χαρακτηρισμός Επιφανειών, Καταλυτικές Διεργασίες Πετρελαϊκής Βιομηχανίας, Καταλυτικές Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης, Φωτοκατάλυση, Ανάπτυξη Καταλυτών για Παραγωγή Βιο-καυσίμων (ανανεώσιμο ντίζελ).


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Kordulis*, K. Bourikas, M. Gousi, E. Kordouli, A. Lycourghiotis
  “Development of nickel based catalysts for the transformation of natural triglycerides and related compounds into green diesel: a critical review”
  Applied Catalysis B: Environ. 181, 156-196, 2016
 • Kordouli, V. Dracopoulos, T. Vaimakis, K. Bourikas, A. Lycourghiotis, Ch. Kordulis*
  “Comparative study of phase transition and textural changes upon calcination of two commercial titania samples: a pure anatase and a mixed anatase – rutile”
  Journal of Solid State Chemistry 232, 42-49, 2015
 • Nikolova, J. Vakros, T. Grozeva, A. Lycourghiotis, G. Tyuliev, R. Edreva-Kardjieva, Ch. Kordulis
  “Effect of tungsten deposition method on K-modified NiW/g-Al2O3 as sulphur-tolerant water-gas shift reaction catalyst”
  Applied Catalysis A: General 506, 14-24, 2015
 • Kordouli, K. Bourikas, A. Lycourghiotis, Ch. Kordulis*
  “The mechanism of azo-dyes adsorption on the titanium dioxide surface and their photocatalytic degradation over samples with various anatase/rutile ratios”
  Catalysis Today, 252, 128-135, 2015
 • Bourikas, Ch. Kordulis, A. Lycourghiotis
  “Titanium dioxide (anatase and rutile): Surface Chemistry, Liquid – Solid Interface Chemistry and Scientific Synthesis of Supported Catalysts”
  Chemical Reviews, 114(19), 9754-9823, 2014
 • Tribalis, G.D. Panagiotou, G. Tsilomelekis, A.G. Kalampounias, K. Bourikas, Ch. Kordulis, S. Boghosian, A. Lycourghiotis.
  “Temperature dependent evolution of the molecular configuration of oxo-tungsten (VI) species deposited on the surface of titania”
  The Journal of Physical Chemistry C, 118(21), 11319-11332, 2014
 • Kamitsou, G.D. Panagiotou, K.S. Triantafyllidis, K. Bourikas, A. Lycourghiotis, Ch. Kordulis*
  “Transformation of α-limonene into p-cymene over oxide catalysts: a green chemistry approach”
  Applied Catalysis A: General, 474(SI), 224–229, 2014
 • Kyriakopoulos, A.T. Papastavrou, G.D. Panagiotou, M.D. Tzirakis, K.S. Triantafyllidis, M.N. Alberti, K. Bourikas, Ch. Kordulis, M. Orfanopoulos, A. Lycourghiotis
  “Deposition of fullerene C60 on the surface of MCM-41 via the one-step wet impregnation method: Active catalysts for the singlet oxygen mediated photooxidation of alkenes”
  Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 381, 9-15, 2014
 • M. Galanakis, Ch. Kordulis, M. Kanellaki, A.A. Koutinas, A. Bekatorou and A. Lycourghiotis
  “Effect of Pressure and Temperature on the Alcoholic Fermentation Conducted by Immobilized Cells”
  Bioresource Technology, 114, 492-498, 2012
 • Kyriakopoulos, M.D. Tzirakis, G.D. Panagiotou, M.N. Alberti, K.S. Triantafyllidis, S. Giannakaki, K. Bourikas, Ch. Kordulis, M. Orfanopoulos, A. Lycourghiotis
  “Highly active catalysts for the photooxidation of organic compounds by deposition of [60] fullerene onto the MCM-41 surface: a green approach for the synthesis of fine chemicals”
  Applied Catalysis B: Environmental, 117, 36-48, 2012

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.