Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Καλλίτσης Ιωάννης

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 962952

Fax: (+302610) 997122

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.aphnrl.chem.upatras.gr/

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 13:00-14:00

Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές και Άλλες Επιστημονικές Δραστηριότητες

1975-1979: Σπουδές στο Τμήμα Χημείας της Φ.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Πατρών.

1980-1984: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Σύνθεση και Μελέτη των Ιδιοτήτων Συμπολυμερών Πολυαμιδίων με Μειωμένη Αναφλεξιμότητα».

1985-1986: Διδάκτορας Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Χημείας .

1986-1989: Λέκτορας του Τμήματος Χημείας.

1989: Μεταδιδακτορική έρευνα στη σύνθεση άκαμπτων δικτύων πολυμερών, στο Max-Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany, με υποτροφία του ιδρύματος Alexander von Humboldt.

1990: Μεταδιδακτορική έρευνα στην σύνθεση κατεργάσιμων άκαμπτων πολυμερών στο Κunstofflaboratorium της Εταιρίας B.A.S.F., Ludwigshafen, Germany.

1990-1996: Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών.

1996-2001: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών.

2001-σήμερα: Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών.

9/1995 - 2/1996: Επισκέπτης Ερευνητής, Department of Polymer Chemistry, University of Groningen, The Netherlands.

11-12/1999: Προσκεκλημένος Καθηγητής, Organic Chemistry Laboratory, Department of Chemistry, Free University, Berlin, Germany.

1/2006: Προσκεκλημένος Καθηγητής, ‘Ecole Europeene Chimie Polymeres Materiaux (E.C.P.M.), Université Louis Pasteur, Strasbourg, France.

11/2006: Επισκέπτης Καθηγητής, Department of Pharmacy, University of Trieste, Italy.

10-11/2008: Προσκεκλημένος Καθηγητής, Department of Materials, Polymer Institute, Swiss Federal Institute of Technology (ΕΤΗ), Zurich.

9/2009: Προσκεκλημένος Καθηγητής Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI-ParisTech), France.

9/2012: Προσκεκλημένος Καθηγητής Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI-ParisTech), France στην έδρα ESPCI-TOTAL.

11/2013: Προσκεκλημένος Καθηγητής Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI-ParisTech), France.

9/2016: Προσκεκλημένος Καθηγητής Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques (LCPO), University of Bordeaux.

1998-2001: Πρόεδρος του ΔΠΜΣ στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών

2000-2010: Μέλος του Συμβουλίου του International Max-Planck Research School for Polymer Materials Science.

2001-2005: Αντιπρόεδρος Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (2001-2005).

2002-2009: Μέλος του Editorial Board του Journal Macromolecular Science, Pure & Applied Chemistry.

2005-2009: Εθνικός Εκπρόσωπος στην IUPAC, Polymer Division IV

2006-2008: Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών (ΕΛΕΠ)

2007-2010: Αντιπρόεδρος, Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών.

2010-2012: Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών

2010-2012: Μέλος της European Polymer Federation

2012-σήμερα : Μέλος του ΣΙ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συνιδρυτής της spin-off εταιρείας του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ “ADVENT TECHNOLOGIES SA”.

Συμμετοχή ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • International Symposium on Flexible Organic Electronics (IS-FOE), Thessaloniki, Greece, 2008-2017 (Co-Chair of Organizing Committee)
 • EUROMAT-2017 Thessaloniki, Greece, September 2017, (Symposium Organiser)
 • “World Congress on Materials Science & Polymer Engineering 2016” Abu Dhabi, November 2016
 • European Polymer Electrolytes Fuel Cell & Electrolyser Forum 2016-2017, Lucerne, Switzerland
 • European Polymer Congress 2019 (EPF 2019) Heraklion Crete, Greece, June 2019 (Scientific Committee)
 • CARISMA 2019, August 2019, University of Duisburg, Essen Germany

 

Συμμετοχή σε Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα

 • 2017-2019 «Development of novel materials with improved thermal insulation properties for food packaging applications » ThermPack MIS 5010801, Prefecture of East Macedonia-Thrace 2014 – 2020 (ESPA 2014-2020)
 • 2018-2019 «Development of efficient low cost PV glasses» DE1ΜP0006 Prefecture of Western Greece 2014-2020 (ESPA 2014-2020)
 • 2018- 2021 «Printed OLEDS for intelligent, efficient and tunable solid state lighting devices in large scale» Τ1ΕΔΚ-01039 Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK) (ESPA 2014-2020)
 • 2018- 2021 «Development of Surface Coating Processes in Cotton Yarns / Fabrics for Single Stage Dyeing with Reduced Environmental Impact» Τ1ΕΔΚ-03073 Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK) (ESPA 2014-2020)
 • 2018-2021 «Collagen-Based Composites Obtained by Pelt Waste Processing for Smart Biofertilizers» AgroSmartgel-ΔΕ3ΔΕ-0149, ESPA 2014-2020-Prefecture of Western Greece 2014 – 2020 (2018-2019) (INCOMERA)
 • 2018-2020 «Development of Organic Biocidal Coatings for Aquaculture Nets» MIS: 5010930 European Union and Greek Ministry of Rural Development and Food in the frame of Operational Program ‘‘FISHERIES 2014-2020’’

Reviewer

ACS Applied Materials & Interfaces

Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics

ACS Applied Nano Materials

Journal of the Electrochemical Society

ACS Applied Bio Materials

Langmuir

ACS Sustainable Chemistry & Engineering

Macromolecular and Rapid Communications

Advanced Composite Letters

Macromolecular Bioscience

Advanced Healthcare Materials

Macromolecular Chemistry and Physics

Advanced Materials

Macromolecular Symposia

Biomacromolecules

Macromolecules

Biomaterials

Materials

Chemical Engineering and Processing

Materials Chemistry and Physics

Chemical Physics Letters

Molecular Crystals, Liquid Crystals

Chemistry of Materials

Molecules

ChemSusChem

Nanomaterials

Chinese Journal of Chemistry

Open Chemistry

Colloids and Surfaces A

Polymer-Plastics Technology and Engineering

Energies

Physical Chemistry Chemical Physics

European Polymer Journal

PLoS ONE

Fuel Cells

POLYMER

Graphene Technology

Polymers

International Journal of Hydrogen Energy

Polymer Chemistry

Iranian Polymer Journal

Polymer Engineering & Science

Industrial & Engineering Chemistry Research

Polymer International

Journal of Applied Polymer Science

Reactive and Functional Polymers

Journal of Industrial and Engineering Chemistry

Rubber Chemistry and Technology

Journal of Macromolecular Science-Pure and Applied Chemistry

RSC Advances

Journal of Materials Chemistry

Separation Science and Technology

Journal of Materials Science

Soft Matter

Journal of Membrane Science

Solid State Ionics

Journal of Molecular Liquids

The Journal of Organic Chemistry

Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites-JNPN

The Journal of Physical Chemistry

Journal of New Materials for Electrochemical Systems

The Journal of the American Chemical Society

Journal of Polymer Research

Thermochimica Acta

Journal of Polymer Science Part A:

Polymer Chemistry

 

Ερευνητικό Έργο (συνοπτικά)

Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές:  193 ;

Κεφάλαια σε βιβλία: 5; Πατέντες: Διεθνείς- 10; Εθνικές- 5

Βιβλιογραφικές Αναφορές:  5700 (Scopus ),  4700 (χωρίς αυτοαναφορές) και h=35

Google Scholar-7200 και h=39

Overview of Conferences

Papers presented in 250 International and Greek conferences

Invited talks: 50

Κεφάλαια σε βιβλία

 • “Materials, proton conductivity and electrocatalysis in high temperature PEM fuel cells”, M. K. Daletou, J. Kallitsis and S. Neophytides Chapter 6 in “Interfacial phenomena in Electrocatalysis”, Volume 51 of the series “Modern Aspects of Electrochemistry”, C. Vayenas, R. E. White. M. E. Gamboa-Aldeco (Eds.), Modern Springer NY, 2011, 301-368 DOI: 10.1007/978-1-4419-5580-7_6. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4419-5580-7_6
 • Kallitsis JK and Andreopoulou AK (2012) Rigid–Flexible and Rod–Coil Copolymers. In: Matyjaszewski K and Möller M (eds.) Polymer Science: A Comprehensive Reference, Vol 6, pp. 725–773. Amsterdam: Elsevier BV. “Polymeric Semiconductors for Organic Photovoltaics”.
 • K. Kallitsis, S. Kourkouli, A. K. Andreopoulou, “Organic polymeric semiconductor materials for applications in photovoltaic cells” In Part 1: Production, Properties and Characterisation of Flexible Organic Materials In Handbook on Flexible Organic Electronics: Materials, Manufacturing And Applications, Woodhead Publishing Limited, Uk; Edited By: Stergios Logothetidis, ISBN 9781782420354, 2015.
 • “Pyridine Containing Aromatic Polyether Membranes” J.K. Kallitsis, A.K Andreopoulou, M. Daletou and S. Neophytides, Chapter 5 in “High Temperature Polymer Electrolyte Fuel Cells- Approaches, Status and Perspectives”, J.O. Jensen, D. Aili, H.A. Hjuler, Q. Li (Eds.) 2016, 91-126, DOI: 10.1007/978-3-319-17082-4_5.
  http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-17082-4_5

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Συνδιδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος "Χημική Τεχνολογία 1 (Αρχές, Φυσικές και Χημικές Διεργασίες)"
 • Συνδιδασκαλία του μαθήματος Περιορισμένης Επιλογής "Χημεία Τεχνολογία Υλικών (Πολυμερή, Νανοϋλικά, Κολλοειδή, Καταλύτες)"
 • Συνδιδασκαλία του μαθήματος Περιορισμένης Επιλογής" Χημική Τεχνολογία 2 (Ειδικά κεφάλαια Φυσικών και Χημικών Διεργασιών)"
 • Συνδιδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος "Λειτουργικά Υλικά"
 • Συνδιδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος "Νανοδομημένα Υλικά"
 • Συνδιδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος "Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον"

Ερευνητικές Δραστηριότητες

1) Ανάπτυξη πολυμερικών υλικών και επικαλύψεων με βιοστατική δράση.

2) Ανάπτυξη πολυμερικών υλικών με ελεγχόμενες ιδιότητες απορρόφησης και εκπομπής φωτός.

3) Σύνθεση και μελέτη νέων ημιαγώγιμων πολυμερών και υβριδικών υλικών για εφαρμογή σε φωτοβολταϊκά κελιά και πολυμερικές διόδους εκπομπής φωτός.

3) Ανάπτυξη νέων πολυμερικών υλικών για προηγμένες ενεργειακές τεχνολογίες.

4) Ανάπτυξη μεμβρανών για διαχωρισμό αερίων.

5) Πορώδεις πολυμερικές μεμβράνες για καθαρισμό νερού.


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • C.I Morfopoulou, A.K. Andreopoulou, M.K. Daletou, S.G. Neophytides J.K. Kallitsis
  “Cross-linked high temperature polymer electrolytes through oxadiazole bond formation and their applications in HT PEM fuel cells”
  Journal of Materials Chemistry A: Materials for Energy and Sustainability 1 (5), 1613-1622, (2013).
 • P. Giannopoulos, A. Nikolakopoulou, A.K. Andreopoulou, L. Sygellou, J.K. Kallitsis, P. Lianos
  “An alternative methodology for anchoring organic sensitizers onto TiO2 semiconductors for photoelectrochemical applications”
  Journal of Materials Chemistry A 2, 20748-20759, (2014).
 • S. Kakogianni, S. Kourkouli, A. Andreopoulou, J.K. Kallitsis
  “A versatile approach for creating hybrid semiconducting polymer-fullerene architectures for organic electronics”
  Journal of Materials Chemistry A 2(21), 8110-8117 (2014)
 • A. Moutsiopoulou, A.K. Andreopoulou, G. Lainioti, G. Bokias, G. Voyiatzis, J.K. Kallitsis
  “Quinoline-functionalized cross-linked poly(vinyl acetate) andpoly(vinyl alcohol) nanoparticles as potential pH-responsiveluminescent sensors” 
  Sensors and Actuators B 211, 235–244 (2015).
 • N. D. Koromilas G. Ch. Lainioti G. Vasilopoulos A. Vantarakis, J. K. Kallitsis
  “Synthesis of antimicrobial block copolymers bearing immobilized bacteriostatic groups”
  Polymer Chemistry 7, 3562-3575 (2016).
 • D. Druvari, N. Koromilas, G. Lainioti, G. Bokias, G. Vasilopoulos, A. Vantarakis, I. Baras, N. Dourala, J. Kallitsis,
  "Polymeric quaternary ammonium-containing coatings with potential dual contact-based and release-based antimicrobial activity"
  ACS Appl. Mater. Interfaces 8(51), 35593–35605 (2016).
 • K.J Kallitsis, R. Nannou, A.K Andreopoulou, M.K Daletou, D. Papaioannou, S.G Neophytides, J.K. Kallitsis
  “Crosslinked Wholly Aromatic Polyether Membranes based on  Quinoline Derivatives and their Application in HT-PEM Fuel Cells”
  Journal of Power Sources 379, 144-154 (2018).
 • N.D. Koromilas, Ch. Anastasopoulos , E.K. Oikonomou, J. K. Kallitsis
  “Preparation of Porous Polymeric Membranes Based on a Pyridine Containing Aromatic Polyether Sulfone”
  Polymers 11, 59; doi:10.3390/polym11010059 (2019).
 • S. Aivali, S. Kakogianni, C. Anastasopoulos , A.K. Andreopoulou, J.K. Kallitsis
  “Copolymers and Hybrids Based on Carbazole Derivatives and Their Nanomorphology Investigation”
  Nanomaterials 9, 133; doi:10.3390/nano9020133 (2019)
 • M. Gioti, D. Kokkinos, K. Stavrou, K. Simitzi, A. Andreopoulou. A. Laskarakis, J. Kallitsis, S. Logothetidis
  “Fabrication and Study of White‐Light OLEDs Based on Novel Copolymers with Blue, Yellow, and Red Chromophores”
  Physical Status Solidi (Rapid Research Letter) 13, 1800419 (2019)

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email:
Τηλέφωνο: (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...