Τσέλιος Θεόδωρος

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 997905

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ttselios@upatras.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/tselios

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00

Βιογραφικό Σημείωμα

 • 1989-1994: Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • 1996-2001: Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών στον Τομέα Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων με θέμα: “Σύνθεση και Βιολογική Δράση Αναλόγων της Μυελίνης”.
 • 2002-2003: Απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Iατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων” με θέμα “Σχεδιασμός και Σύνθεση Πεπτιδικών Αναλόγων της GnRH για Πρόκληση Ωογένεσης και Αύξηση Ιχθυοπαραγωγής”.
 • 2004 (08.10.2004) - 2009 (25.06.2009): Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • 2009 (25.06.2009) - 2013 (12.02.2013): Επίκουρος Καθηγητής (Επί Θητεία), Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • 2013 (12.02.2013) - 2015 (09.06.2015): Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • 2015 (09.06.2015) - Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν. Πατρών.

Επισκέπτης Ερευνητής: Austin Research Institute, Melbourne Australia, School of Chemistry, University of Cardiff UK, Department of Chemistry, University of Florence Italy κα.

Τιμητικές Διακρίσεις: Υποτροφία από το Ίδρυμα “Λεωνίδας Ζέρβας”, 1998. Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταδιδακτορική έρευνα, 2003.

Συγγραφική Δραστηριότητα

 • “Θεμελιώδεις Αρχές Οργανικής Χημείας”. ISBN 978-960-266-387-5. Συγγραφείς: Θ. Μαυρομούστακος, Θ. Τσέλιος, Κ. Παπακωνσταντίνου.
 • “Μοριακός Σχεδιασμός-Εργαστηριακές Σημειώσεις”, Συγγραφείς: Θ. Τσέλιος, Π. Ζουμπουλάκης. Εργαστηριακές Σημειώσεις. για το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, “Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων” των Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής & Ιατρικήςτ
 • “Οργανική Χημεία”, eds: Loudon Marc, Parise Jim. Επιμελητές Μετάφρασης: Θ. Μαυρομούστακος, Ι. Λυκάκης, Γ. Βουγιουκαλάκης, Α. Γκιμίσης, Χ. Σταθάκης, Γ. Τσιβγούλης, Χ. Φούτζουλα, Α. Τζάκος, Θ. Τσέλιος, Μ. Σίσκος,

Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά

 1. “Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων Ι” (Τμήμα Χημείας).
 2. “Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙΙ” (Τμήμα Χημείας).
 3. Θεωρία του εργαστηρίου Πειραματικής Οργανικής Χημείας Ι (Τμήμα Χημείας).
 4. Θεωρία του εργαστηρίου Πειραματικής Οργανικής Χημείας ΙΙ (Τμήμα Χημείας).

Εργαστήρια

 1. “Πειραματική Οργανική Χημεία Ι” (Τμήμα Χημείας).
 2. “Πειραματική Οργανική Χημεία ΙΙ” (Τμήμα Χημείας).

Μεταπτυχιακά

 1. “Δομική και Υπολογιστική Ιατρική Χημεία”. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία” των Τμημάτων Χημείας & Ιατρικής.
 2. “Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (ΝΜR) και Μοριακός Σχεδιασμός”. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων” των Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής & Ιατρικής (μέχρι το 2018).
 3. “Συνθετική Ανόργανη, Οργανική, και Οργανομεταλλική Χημεία” (Ετεροκυκλική Χημεία). Κατεύθυνση “Συνθετική Χημεία και Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά” Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημείας (μέχρι το 2018).

Εργαστήριo

 1. “Εργαστήριο Ιατρικής Χημείας” (Συνθετική Οργανική Χημεία & Μοριακού Σχεδιασμού). Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, “Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων” των Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής & Ιατρικής (μέχρι το 2018).

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Οργανική, Πεπτιδική και Ιατρική Χημεία. Ορθολογικός Σχεδιασμός και Σύνθεση Γραμμικών, Κυκλικών Πεπτιδικών αναλόγων και Πεπτιδομιμητικών ενώσεων.
 2. Διαμορφωτική Μελέτη και Μοριακή Μοντελοποίηση βιοδραστικών και φαρμακευτικών μορίων (Molecular Modeling). Μελέτες αλληλεπίδρασης βιοδραστικών μορίων (Docking Studies). Ανάπτυξη μοντέλου φαρμακοφόρων ομάδων (Pharmacophore Analysis). Ανάπτυξη κατ’ ομολογία μοντέλων υποδοχέων (Homology Modeling).

Πατέντες

 • Matsoukas, T. Tselios, V. Apostolopoulos. “Peptide analogues of Myelin Basic Protein epitopes in the treatment of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE) and Multiple Sclerosis (MS)”. GPO AGIK 38/17, CO7K 14/47, 09/05/2002/USA.
 • Matsoukas, T. Tselios et al. “Peptide Analogues and Conjugates Thereof”: PCT/IB2008/003493, WO 2009/066175, (28.05.2009), European No. 08851987.1 / 1402/2227486 (Granted). Short Description: “MBP analogues conjugated with mannan using KLH bridge”.
 • Tselios et al. “Immunotherapy of Multiple Sclerosis Using Mannosylated Peptides as Therapeutic Vaccines”: PCT/IB2009/000382, WO 2009/093143 (30.07.2009). Greece (ΟΒΙ) Νο. 1006998/30.09.2010 (Granted). European No. 09703874.9 / 1412/2240200 (Granted); Short Description: “MBP analogues conjugated with mannan via KGn bridge”. Divisional No. 14156495.5 (Granted); Short Description: “MOG analogues conjugated with mannan via KGn bridge”. Australia No. 2009207345 (Granted); Short Description: “MOG analogues conjugated with mannan via KGn bridge”. Divisional No. 2014200921 (Granted); Short Description: “MBP analogues conjugated with mannan via KGn bridge”. USA No. 12/864,019 (Granted); Short Title: “Conjugates comprising mannan and myelin oligodentrocyte glycoprotein (MOG)”; Short Description: “MOG analogues conjugated with mannan via KGn bridge”. Divisional: No. 14/877,679 (Granted); Short Title: “Conjugates comprising mannan and myelin basic protein (MBP)”; Short Description: “MBP analogues conjugated with mannan via KGn bridge”.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • E.D. Mantzourani, T. Tselios*, S. Golič Grdadolnik, J.A. Platts, A. Brancale, G. Deraos, J.M. Matsoukas, T.M. Mavromoustakos*. Comparison of Proposed Putative Active Conformations of Linear Altered Peptide Ligands of Myelin Basic Protein Epitope 87-99 by Spectroscopic and Modelling studies: The Role of Position 91 and 96 in T-cell Receptor Activation. J. Med. Chem., 2006, 49, 6683-6691.
 • Spyranti, G.A. Dalkas, G.A. Spyroulias*, E.D. Mantzourani, T. Mavromoustakos, I. Friligou, J.M. Matsoukas, Tselios T.V.*. Putative Bioactive Conformations of Amide Linked Cyclic Myelin Basic Protein Peptide Analogues Associated with Experimental Autoimmune Encephalomyelitis. J. Med. Chem., 2007, 29, 50(24): 6039-6047.
 • T. Matsoukas, P. Zoumpoulakis, T. Tselios*. Conformational analysis of aliskiren, a potent renin inhibitor, using high-resolution nuclear magnetic resonance and molecular dynamics simulations. J. Chem. Inf. Model., 2011, 26;51(9): 2386-2397.
 • Taoufik, V. Tseveleki, S.Y. Chu, T. Tselios, M. Karin, H. Lassmann, DE. Szymkowski, L. Probert*. Transmembrane tumour necrosis factor is neuroprotective and regulates experimental autoimmune encephalomyelitis via neuronal nuclear factor-kappaB. Brain, 2011, 134(9): 2722-2735.
 • Laimou, T. Katsila, J. Matsoukas, A. Schally, K. Gkountelias, G. Liapakis, C. Tamvakopoulos, T. Tselios*. Rationally designed cyclic analogues of luteinizing hormone-releasing hormone: enhanced enzymatic stability and biological properties. Eur. J. Med. Chem., 2012, 58: 237-247.
 • T. Matsoukas, A. Cordomí, S. Ríos, L. Pardo, T. Tselios*. Ligand binding determinants for angiotensin II type 1 receptor from computer simulations. J. Chem. Inf. Model., 2013, 25, 53(11): 2874-2883..
 • Tseveleki, T. Tselios*, I. Kanistras, O. Koutsoni, M. Karamita, S.S. Vamvakas, V. Apostolopoulos, E. Dotsika, J. Matsoukas, H. Lassmann, L. Probert*. Immunotherapy of autoimmune encephalomyelitis using mannan-conjugated peptides to target antigen-presenting cells: A pre-clinical study in mice. Exp. Neurol., 2015, 267: 254-267.
 • P. Yannakakis, C. Simal, H. Tzoupis, M. Rodi, N. Dargahi, M. Prakash, A. Mouzaki, J.A. Platts, V. Apostolopoulos*, T.V. Tselios*. Design and Synthesis of Non-Peptide Mimetics Mapping the Immunodominant Myelin Basic Protein (MBP83-96) Epitope to Function as T-Cell Receptor Antagonists. Int. J. Mol. Sci., 2017, 18(6), pii: E1215. doi: 10.3390/ijms18061215.
 • G. Kordopati, H. Tzoupis, A.N. Troganis, G.M. Tsivgoulis, S. Golic Grdadolnik, C. Simal, T.V. Tselios*. Biologically relevant conformational features of linear and cyclic proteolipid protein (PLP) peptide analogues obtained by high-resolution nuclear magnetic resonance and molecular dynamics. J. Comput. Aided Mol. Des., 2017, 31(9): 841-854.
 • Tapeinou, E. Giannopoulou, C. Simal, B.E. Hansen, H. Kalofonos, V. Apostolopoulos, A. Vlamis-Gardikas, T. Tselios*. Design, synthesis and evaluation of an anthraquinone derivative conjugated to myelin basic protein immunodominant (MBP85-99) epitope: Towards selective immunosuppression. Eur. J. Med. Chem., 2018, 143: 621-631.

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email chemsecr@upatras.gr
Τηλέφωνο (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.