Σκανδάλης Σπυρίδων

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 997913

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: skandalis@upatras.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/skandalis

Ώρες επικοινωνίας: Τρίτη 10:00-12:00, Παρασκευή 10:00-12:00

Βιογραφικό Σημείωμα

Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σπουδές και Σταδιοδρομία

2022-Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

2016-2022: Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

2014-2016: Λέκτορας, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

2012-2014: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

2006-2010: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Matrix Biology Group, Ludwig Institute for Cancer Research, Πανεπιστήμιο της Uppsala, Σουηδία

2005-2006: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Υπότροφος ΙΚΥ) στο Εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού και Γήρανσης, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, Αθήνα

2003: Επισκέπτης Μεταπτυχιακός Φοιτητής (Υπότροφος FEBS) στο Karolinska Institute, Τμήμα Εργαστηριακής Ιατρικής, Στοκχόλμη-Σουηδία

2003: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

2000: Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Υποτροφίες/Διακρίσεις

2009-2010: Μεταδιδακτορικός Υπότροφος του LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH Ltd, Σουηδία (διάρκεια: 18 μήνες)

2007-2008: Μεταδιδακτορικός Υπότροφος του Ιδρύματος WENNER-GREN FOUNDATIONS, Σουηδία (διάρκεια: 24 μήνες)

2006: Μεταδιδακτορικός Υπότροφος FEBS (Federation of European Biochemical Societies) (διάρκεια: 3 μήνες)

2005-2006: Μεταδιδακτορικός Υπότροφος ΙΚΥ (διάρκεια: 18 μήνες)

2003: Μεταπτυχιακός Υπότροφος FEBS (Federation of European Biochemical Societies) (διάρκεια: 3 μήνες)

2002-2003: Μεταπτυχιακός Υπότροφος ΙΤΕ-ΕΙΧΗΜΥΘ (διάρκεια: 12 μήνες)

2000-2001: Μεταπτυχιακός Υπότροφος ΓΓΕΤ (διάρκεια: 18 μήνες)

Προσκεκλημένος Εκδότης / Επιστημονικά Εκδοτικά Συμβούλια / Προσκεκλημένος Κριτής

 • Member of the Editorial Board of Cellular Signalling (https://www.sciencedirect.com/journal/cellular-signalling/about/editorial-board)
 • Associate Editor of Frontiers in Endocrinology (Cancer Endocrinology) (https://www.frontiersin.org/journals/endocrinology/sections/cancer-endocrinology#editorial-board)
 • Topic Editor for the Molecular Oncology Section of Intenational Journal of Molecular Sciences (https://www.mdpi.com/journal/ijms/topic_editors/molecular_oncology)
 • Academic Editor of Biochemistry Research International (https://www.hindawi.com/journals/bri/editors/)
 • Member of the Editorial Advisory Board of American Journal of Physiology –Cell Physiology (https://journals.physiology.org/ajpcell/edboard)
 • Review Editor on the Editorial Board of Molecular and Cellular Oncology (specialty section of Frontiers in Oncology and Frontiers in Cell and Developmental Biology)
 • Invited Reviewer in: Nature Communications, Advanced Drug Delivery Reviews, Matrix Biology, The Journal of Biological Chemistry, PLoS ONE, BBA-General Subjects, BBA-Molecular and Cell Biology of Lipids, FEBS Journal, FEBS Letters, Journal of Cellular Physiology, International Journal of Cancer, BMC Cancer, Respiratory Research, Journal of Cellular Biochemistry, Biochemistry Research International, Molecular and Cellular Therapeutics, International Journal of Molecular Sciences, Cancers, Biomolecules, Cells, Molecular Biology Reports, Frontiers in Immunology, Frontiers in Endocrinology, Frontiers in Oncology, Frontiers in Cell and Developmental Biology, American Journal of Physiology –Cell Physiology.
 • Special Issue (Lead Guest Editor: Spyros Skandalis; Guest Editors: Katalin Dobra, Martin Gotte, Eugenia Karousou, Suniti Misra): Impact of Extracellular Matrix on Cellular Behavior: A Source of Molecular Targets in Disease, Biomed Research International (2015).

Διοργάνωση Εθνικών & Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων:

 • Member of the Organizing Committee of the 72nd Conference of the Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology (HSBMB) (https://eebmbcongress.gr/) (Patras, 2022)
 • Member of the Organizing Committee of the 8th FEBS Advanced Lecture Course on Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular Targets (https://mpst2022.febsevents.org/) (Heraklion, 2022).
 • Member of the Organizing Committee of the 7th FEBS Advanced Lecture Course on Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular Targets (https://mpst2019.febsevents.org/) (Porto Heli, 2019).
 • Member of the Organizing Committee of the FEBS Advanced Lecture Course on Extracellular Matrix: Cell Regulation, Epigenetics and Modeling (https://extracellularmatrix.febsevents.org/) (Patras, 2018).
 • Member of the Organizing Committee of the 6th FEBS Advanced Lecture Course on Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular Targets (http://www.febs-mpst2017.upatras.gr/) (Spetses, 2017).
 • Member of the Organizing Committee of the 2nd Matrix Biology Europe Conference (http://www.mbe2016.upatras.gr/) (Athens, 2016).

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Έργα

Συνεργάτης στο Έργο MSCA-RISE-2014: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) [Grant Agreement number: 645756 — GLYCANC — H2020-MSCA-RISE-2014] for the Action: "Matrix glycans as multifunctional pathogenesis factors and therapeutic targets in cancer". Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια - Ινστιτούτα: WESTFAELISCHE WILHELMS-UNIVERSITAET MUENSTER, UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, UPPSALA UNIVERSITET, NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS", SEREND-IP GMBH, FIDIA FARMACEUTICI SPA, SEMMELWEIS EGYETEM, CAIRO UNIVERSITY [2015-2019].

Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Έργο (κωδικός: 80626) που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Προγράμματος «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» [2019-2022].

Δημοσιεύσεις και Αναγνώριση Έργου

 • 57 δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά διεθνούς κύρους με το σύστημα κριτών (Δεκέμβριος 2022). Για λεπτομερή κατάλογο δημοσιεύσεων σε διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=skandalis+s  
 • 4 Κεφάλαια σε Βιβλία (Δεκέμβριος 2022)
 • >120 περιλήψεις σε πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών Επιστημονικών Συνεδρίων
 • >5.000 βιβλιογραφικές αναφορές (Δεκέμβριος 2022) (πηγές: Scopus, WoS, Scholar Google)
 • H-index = 31 (Δεκέμβριος 2022) (πηγές: Scopus, WoS, Scholar Google)

Επίβλεψη Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Διατριβών/Μέλος Εξεταστικών Επιτροπών

 • Επιβλέπων Καθηγητής σε 2 Διδακτορικές διατριβές (PhD) (1 απονομή), 9 Μεταπτυχιακές Διατριβές εξειδίκευσης (MSc) (6 απονομές) και Πτυχιακές Εργασίες (Δεκέμβριος 2022).
 • Μέλος σε Τριμελείς/Επταμελείς Εξεταστικές Επιτροπές των Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής για απονομή Μεταπτυχιακών/Διδακτορικών τίτλων, αντίστοιχα.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Ι. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

 1. Βιοχημεία-2 (Θεωρία, Εργαστήριο)
 2. Βιοχημεία-3 (Θεωρία, Εργαστήριο)
 3. Βιοτεχνολογία (Θεωρία, Εργαστήριο) έως 2020
 4. Πειραματική Βιοχημεία (Εργαστήριο) από 2020

ΙΙ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc και PhD):

-Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων»:

 1. Προκεχωρημένη Βιοχημεία (Διαλέξεις),

-Διατμηματικό ΠΜΣ «Ιατρική Χημεία & Χημική Βιολογία»:

 1. Οργανική Χημεία Βιολογικών Μονοπατιών (Διαλέξεις),
 2. Χημική Βιολογία (Διαλέξεις) (Συντονιστής)

Τα Βιομακρομόρια ως στόχοι θεραπευτικών προσεγγίσεων (Διαλέξεις) (Συντονιστής)


Ερευνητικές Δραστηριότητες

Κύτταρο – Εξωκυττάριος Χώρος: Μελέτη του Συστήματος με μεθόδους Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παρακάτω:

 • Βιοχημική μελέτη βιοδραστικών μορίων του Εξωκυτταρίου Χώρου (όπως υαλουρονικού, πρωτεογλυκανών, μεταλλοπρωτεϊνασών) καθώς και μορίων-υποδοχέων (όπως CD44) της κυτταρικής επιφάνειας και αλληλεπιδράσεις αυτών.
 • Μελέτη της επίδρασης της διεπικοινωνίας των μορίων του Εξωκυτταρίου Χώρου με τους κυτταρικούς υποδοχείς στην κυτταρική σηματοδότηση και συμπεριφορά φυσιολογικών/ καρκινικών κυττάρων.
 • Στόχευση βιοδραστικών μορίων (π.χ. Υαλουρονικού) για ταυτοποίηση & ανάπτυξη στόχων στοχευμένης μοριακής θεραπείας (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Uppsala).
 • Σύνθεση και βιολογικές εφαρμογές πολυμερών με δομές που προσομοιάζουν βιοδραστικά μόρια (όπως ηπαρίνη/θειική ηπαράνη) (σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πολυμερών).
 • Εφαρμογή τεχνολογίας Ψυχρού Ατμοσφαιρικού Πλάσματος (CAP) σε καρκινικά κύτταρα (σε συνεργασία με το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ).

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • In vitro investigation of hyaluronan/CD44 network, Karalis T, Heldin P, Skandalis SS*. Methods Mol Biol., 2022 (In Press)
 • Hyaluronan network: a driving force in cancer progression, Karalis T, Skandalis SS*. Am J Physiol Cell Physiol. 323(1):C145-C158, 2022, doi: 10.1152/ajpcell.00139.2022
 • Cold atmospheric plasma attenuates breast cancer cell growth through regulation of cell microenvironment effectors, Aggelopoulos CA, Christodoulou AM, Tachliabouri M, Meropoulis S, Christopoulou ME, Karalis TT, Chatzopoulos A, Skandalis SS*. Front Oncol. 11:826865, 2022, doi: 10.3389/fonc.2021.826865
 • Salicylate suppresses the oncogenic hyaluronan network in metastatic breast cancer cells, Karalis TT, Chatzopoulos A, Kondyli A, Aletras AJ, Karamanos NK, Heldin P, Skandalis SS*. Matrix Biol. Plus, 6-7:100031, 2020, doi: 10.1016/j.mbplus.2020.100031
 • Intracellular hyaluronan: Importance for cellular functions, Skandalis SS*, Karalis TT, Heldin P. Semin Cancer Biol. 62:20-30, 2020, doi: 10.1016/j.semcancer.2019.07.002
 • Hyaluronan-CD44 axis orchestrates cancer stem cell functions, Skandalis SS*, Karalis TT, Chatzopoulos A, Karamanos NK. Cell Signal. 63:109377, 2019, doi: 10.1016/j.cellsig.2019.109377
 • Tumor-suppressive functions of 4-MU on breast cancer cells of different ER status: Regulation of hyaluronan/HAS2/CD44 and specific matrix effectors, Karalis TT, Heldin P, Vynios DH, Neill T, Buraschi S, Iozzo RV, Karamanos NK, Skandalis SS*. Matrix Biol. 78-79:118-138, 2019, doi: 10.1016/j.matbio.2018.04.007
 • Roles and targeting of the HAS/hyaluronan/CD44 molecular system in cancer, Karousou E, Misra S, Ghatak S, Dobra K, Götte M, Vigetti D, Passi A, Karamanos NK, Skandalis SS*. Matrix Biol. 59:3-22, 2017, doi: 10.1016/j.matbio.2016.10.001
 • Estrogen receptor alpha mediates epithelial to mesenchymal transition, expression of specific matrix effectors and functional properties of breast cancer cells, Bouris P, Skandalis SS, Piperigkou Z, Afratis N, Karamanou K, Aletras AJ, Moustakas A, Theocharis AD, Karamanos NK. Matrix Biol. 43:42-60, 2015, doi: 10.1016/j.matbio.2015.02.008
 • Cross-talk between estradiol receptor and EGFR/IGF-IR signaling pathways in estrogen-responsive breast cancers: focus on the role and impact of proteoglycans, Skandalis SS, Afratis N, Smirlaki G, Nikitovic D, Theocharis AD, Tzanakakis GN, Karamanos NK. Matrix Biol. 35:182-93, 2014, doi: 10.1016/j.matbio.2013.09.002

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email chemsecr@upatras.gr
Τηλέφωνο (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.