Σημαντικές ανακοινώσεις

Σκανδάλης Σπυρίδων

Skandalis S.
Skandalis S.

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 997913

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/skandalis

Βιογραφικό Σημείωμα

Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σπουδές και Σταδιοδρομία

2000: Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

2003: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

2003: Επισκέπτης Μεταπτυχιακός Φοιτητής (Υπότροφος FEBS) στο Karolinska Institute, Τμήμα Εργαστηριακής Ιατρικής, Στοκχόλμη-Σουηδία

2005-2006: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Υπότροφος ΙΚΥ) στο Εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού και Γήρανσης, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, Αθήνα

2006-2010: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Matrix Biology Group, Ludwig Institute for Cancer Research, Πανεπιστήμιο της Uppsala, Σουηδία

2012-2014: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

2014-2016: Λέκτορας, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

2016-present: Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Υποτροφίες/Διακρίσεις

2000-2001: Μεταπτυχιακός Υπότροφος ΓΓΕΤ (διάρκεια: 18 μήνες)

2002-2003: Μεταπτυχιακός Υπότροφος ΙΤΕ-ΕΙΧΗΜΥΘ (διάρκεια: 12 μήνες)

2003: Μεταπτυχιακός Υπότροφος FEBS (Federation of European Biochemical Societies) (διάρκεια: 3 μήνες)

2005-2006: Μεταδιδακτορικός Υπότροφος ΙΚΥ (διάρκεια: 18 μήνες)

2006: Μεταδιδακτορικός Υπότροφος FEBS (Federation of European Biochemical Societies) (διάρκεια: 3 μήνες)

2007-2008: Μεταδιδακτορικός Υπότροφος του Ιδρύματος WENNER-GREN FOUNDATIONS, Σουηδία (διάρκεια: 24 μήνες)

2009-2010: Μεταδιδακτορικός Υπότροφος του LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH Ltd, Σουηδία (διάρκεια: 18 μήνες)

Προσκεκλημένος Εκδότης/ Επιστημονικά Εκδοτικά Συμβούλια

 • Special Issue (Lead Guest Editor: Spyros Skandalis; Guest Editors: Katalin Dobra, Martin Gotte, Eugenia Karousou, Suniti Misra): Impact of Extracellular Matrix on Cellular Behavior: A Source of Molecular Targets in Disease, Biomed Research International (2015).
 • Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου κρίσης (Editorial Board) του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού Cellular Signalling.
 • Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου κρίσης (Topic Editor) του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού International Journal of Molecular Sciences.
 • Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου κρίσης (Editorial Board) του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού Biochemistry Research International.

Διοργάνωση Εθνικών & Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων:

 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου 2nd Matrix Biology Europe (MBE) Conference (http://www.mbeupatras.gr/) (Αθήνα, 2016).
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου 6th FEBS Advanced Lecture Course on Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular Targets (http://www.febs-mpst2017.upatras.gr/) (Σπέτσες, 2017).
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου FEBS Advanced Lecture Course on Extracellular Matrix: Cell Regulation, Epigenetics and Modeling (https://extracellularmatrix.febsevents.org/) (Πάτρα, 2018).
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου 7th FEBS Advanced Lecture Course on Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular Targets (https://mpst2019.febsevents.org/) (Πόρτο Χέλι, 2019).

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Έργα

- Συνεργάτης στο Έργο MSCA-RISE-2014: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) [Grant Agreement number: 645756 — GLYCANC — H2020-MSCA-RISE-2014] for the Action: "Matrix glycans as multifunctional pathogenesis factors and therapeutic targets in cancer". Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια - Ινστιτούτα: WESTFAELISCHE WILHELMS-UNIVERSITAET MUENSTER, UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, UPPSALA UNIVERSITET, NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS", SEREND-IP GMBH, FIDIA FARMACEUTICI SPA, SEMMELWEIS EGYETEM, CAIRO UNIVERSITY [2015-2019].

- Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Έργο (κωδικός: 80626) που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Προγράμματος «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» [2019-2022].

Δημοσιεύσεις και Αναγνώριση Έργου

 • 48 δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά διεθνούς κύρους με το σύστημα κριτών. Για λεπτομερή κατάλογο δημοσιεύσεων σε διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=skandalis+s  
 • 3 Κεφάλαια σε Βιβλία
 • >100 περιλήψεις σε πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών Επιστημονικών Συνεδρίων
 • Προσκεκλημένος Κριτής πρωτότυπων ερευνητικών άρθρων/άρθρων ανασκόπησης σε διάφορα Επιστημονικά Περιοδικά (Nature Communications, Advanced Drug Delivery Reviews, Matrix Biology, The Journal of Biological Chemistry, PLoS One, BBA-General Subjects, BBA-Molecular and Cell Biology of Lipids, FEBS Journal, FEBS Letters, Cellular Signalling, Journal of Cellular Physiology, International Journal of Cancer, Respiratory Research, Journal of Cellular Biochemistry, Biochemistry Research International, Molecular and Cellular Therapeutics, Food and Chemical Toxicology, Cellular & Molecular Biology Letters)
 • >2.500 βιβλιογραφικές αναφορές (Δεκέμβριος 2019) (πηγές: Scopus, WoS, Scholar Google)
 • H-index = 25 (Δεκέμβριος 2019) (πηγές: Scopus, WoS, Scholar Google)

Επίβλεψη Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Διατριβών/Μέλος Εξεταστικών Επιτροπών

 • Επιβλέπων Καθηγητής σε 2 Διδακτορικές διατριβές (PhD), 3 Μεταπτυχιακές Διατριβές εξειδίκευσης (MSc) και Πτυχιακές Εργασίες (Δεκέμβριος 2019).
 • Μέλος σε Τριμελείς/Επταμελείς Εξεταστικές Επιτροπές των Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής για απονομή Μεταπτυχιακών/Διδακτορικών τίτλων, αντίστοιχα.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Ι. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

 1. Βιοχημεία-2 (Θεωρία, Εργαστήριο)
 2. Βιοχημεία-3 (Θεωρία, Εργαστήριο)
 3. Βιοτεχνολογία (Θεωρία, Εργαστήριο)

ΙΙ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc και PhD):

-Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ ‘Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων:

 1. Προκεχωρημένη Βιοχημεία (Διαλέξεις),

-Διατμηματικό ΠΜΣ ‘Ιατρική Χημεία & Χημική Βιολογία’:

 1. Οργανική Χημεία Βιολογικών Μονοπατιών (Διαλέξεις),
 2. Χημική Βιολογία (Διαλέξεις) (Συντονιστής)
 3. Τα Βιομακρομόρια ως στόχοι θεραπευτικών προσεγγίσεων (Διαλέξεις) (Συντονιστής)

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Κύτταρο – Εξωκυττάριος Χώρος: Μελέτη του Συστήματος με μεθόδους Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παρακάτω:

 • Βιοχημική μελέτη βιοδραστικών μορίων του Εξωκυτταρίου Χώρου (όπως υαλουρονικού, πρωτεογλυκανών, μεταλλοπρωτεϊνασών) καθώς και μορίων-υποδοχέων (όπως CD44) της κυτταρικής επιφάνειας και αλληλεπιδράσεις αυτών.
 • Μελέτη της επίδρασης της διεπικοινωνίας των μορίων του Εξωκυτταρίου Χώρου με τους κυτταρικούς υποδοχείς στην κυτταρική σηματοδότηση και συμπεριφορά φυσιολογικών/ καρκινικών κυττάρων.
 • Στόχευση βιοδραστικών μορίων (π.χ. Υαλουρονικού) για ταυτοποίηση & ανάπτυξη στόχων στοχευμένης μοριακής θεραπείας (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Uppsala).
 • Σύνθεση και βιολογικές εφαρμογές πολυμερών με δομές που προσομοιάζουν βιοδραστικά μόρια (όπως ηπαρίνη/θειική ηπαράνη) (σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πολυμερών).
 • Εφαρμογή τεχνολογίας Ψυχρού Ατμοσφαιρικού Πλάσματος (CAP) σε καρκινικά κύτταρα (σε συνεργασία με το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ).

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Skandalis SS*, Karalis TT, Chatzopoulos A, Karamanos NK. Hyaluronan-CD44 axis orchestrates cancer stem cell functions. Cell Signal. (2019)
 • Skandalis SS*, Karalis TT, Heldin P. Intracellular hyaluronan: Importance for cellular functions. Semin Cancer Biol. (2019)
 • Heldin P, Lin CY, Kolliopoulos C, Chen YH, Skandalis SS. Regulation of hyaluronan biosynthesis and clinical impact of excessive hyaluronan production. Matrix Biol. (2019)
 • Karalis TT, Heldin P, Vynios DH, Neill T, Buraschi S, Iozzo RV, Karamanos NK, Skandalis SS*. Tumor-suppressive functions of 4-MU on breast cancer cells of different ER status: Regulation of hyaluronan/HAS2/CD44 and specific matrix effectors. Matrix Biol. (2019)
 • Karousou E, Misra S, Ghatak S, Dobra K, Götte M, Vigetti D, Passi A, Karamanos NK, Skandalis SS*. Roles and targeting of the HAS/hyaluronan/CD44 molecular system in cancer. Matrix Biol. (2017)
 • Theocharis AD, Skandalis SS, Gialeli C, Karamanos NK. Extracellular matrix structure. Adv Drug Deliv Rev. (2016)
 • Theocharis AD, Skandalis SS, Neill T, Multhaupt HA, Hubo M, Frey H, Gopal S, Gomes A, Afratis N, Lim HC, Couchman JR, Filmus J, Sanderson RD, Schaefer L, Iozzo RV, Karamanos NK. Insights into the key roles of proteoglycans in breast cancer biology and translational medicine. Biochim Biophys Acta – Reviews in Cancer (2015)
 • Bouris P, Skandalis SS, Piperigkou Z, Afratis N, Karamanou K, Aletras AJ, Moustakas A, Theocharis AD, Karamanos NK. Estrogen receptor alpha mediates epithelial to mesenchymal transition, expression of specific matrix effectors and functional properties of breast cancer cells. Matrix Biol. (2015)
 • Skandalis SS, Gialeli C, Theocharis AD, Karamanos NK. Advances and advantages of nanomedicine in the pharmacological targeting of hyaluronan-CD44 interactions and signaling in cancer. Adv Cancer Res. (2014)
 • Skandalis SS, Afratis N, Smirlaki G, Nikitovic D, Theocharis AD, Tzanakakis GN, Karamanos NK. Cross-talk between estradiol receptor and EGFR/IGF-IR signaling pathways in estrogen-responsive breast cancers: focus on the role and impact of proteoglycans. Matrix Biol. (2014)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.