Μουρτάς Σπυρίδων

Επίκουρος Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 996015

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: s.mourtas@upatras.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/mourtas

Βιογραφικό Σημείωμα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Εκπαίδευση

1998: Πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Βαθμός πτυχίου: 8.1/10

2002: Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Θέμα διατριβής: «Σύνθεση μερκαπτο ενώσεων σε στερεά φάση».

2010: Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στην κατεύθυνση «Βιομηχανική Φαρμακευτική και Ανάλυση Φαρμάκων», Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα/Εργασιακή εμπειρία

Μεταδιδακτορική έρευνα

 • Εθνικό πρόγραμμα: «Ανάπτυξη προηγμένων νανομορφών ινσουλινοειδών πεπτίδιων με παρατεταμένη δράση» [ακρωνύμιο: ΝΑΝΟ-ΙΝΣ]. Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση - RIS3. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 (2019 - 6.2020).
 • Εθνικό πρόγραμμα: «Καινοτόμα Συστήματα για Στοχευμένη και ελεγχόμενη χορήγηση Φαρμάκων ή/και Απεικονιστικών ουσιών» [ακρωνύμιο: ΣΥΣΤΟΦΑΡ]. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ΕΔΒΜ-34 (7.2018 - 9.2018).
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FP7: «Nanoparticles for therapy and diagnosis of alzheimer disease» [ακρωνύμιο: NAD]. Αριθμός συμμετεχόντων: 19 ομάδες (13 χώρες) (2014 - 12.2017 / 2η περίοδος συμμετοχής).
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FP7: «KRas mutation interactions with host immunity in malignant pleural effusion» [ακρωνύμιο: KRASHIMPE] (9.2013 - 8.2014).
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FP7: «Nanoparticles for therapy and diagnosis of alzheimer disease» [ακρωνύμιο: NAD]. Αριθμός συμμετεχόντων: 19 ομάδες(13 χώρες) (2009 - 8.2013 / 1η περίοδος).
 • Interreg IIIa Ελλάδα – Ιταλία, 2006-2008: «Δημιουργία ενός πολυεπιστημονικού δικτύου για την ανάπτυξη και εφαρμογή βιοϋλικών» (1.2007 - 8.2008).
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FP6: «Selection and development of microbicides for mucosal use to prevent sexual HIV transmission/acquisition» [ακρωνύμιο: SHIVA]. Αριθμός συμμετεχόντων: 11 ομάδες (6 χώρες) (6.2004 - 2.2009).

Εργασιακή εμπειρία σε χημική/βιοφαμακευτική εταιρία

 • Χημικός στην εταιρεία «Χημικά και Βιοφαρμακευτικά Εργαστήρια» (CBL S.A.) (7.2001 - 5.2004, με διακοπή εννέα μηνών για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων).

Αρμοδιότητες: Σύνθεση ρητινών τριτυλ-τύπου και κατάλληλα προστατευμένων αμινοξέων. Σύνθεση οργανικών ενώσεων με χαρακτηριστικές λειτουργικές ομάδες (key building blocks).

Διαδικασίες: Οργανική σύνθεση σε υγρή και στερεή φάση. Πεπτιδική σύνθεση σε στερεή φάση. Συνθέσεις σε μικρή και μεγάλη (βιομηχανική) κλίμακα. Βελτιστοποίηση (optimization) και κλιμάκωση (scale-up) χημικών αντιδράσεων. Ανάλυση.

Τιμητικές Διακρίσεις

 • Υπότροφος επίδοσης του Ι.Κ.Υ. (Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) για εξαιρετική επίδοση στο πρώτο έτος προπτυχιακών σπουδών (σειρά κατάταξης 1ος) (1993 - 1994) .
 • Βραβείο καλύτερης παρουσίασης (χρηματικό ποσό 1000 ILS) σε κοινή συνάντηση Ελλάδας-Ισραήλ (Israel-Greece Joint Meeting), Ινστιτούτο Weizmann, Ισραήλ, 2014.

Διπλώματα ευρεσιτεχίας

 1. «Complex formulations for administration of microbicides or other categories of drugs via mucosal (or vaginal or rectal) routes, with high drug-loading capacity and controllable drug release rates». Greek Patent, 20090100244, 2009, Inventor(s): S. G.Antimisiaris, P.Klepetsanis, S. Mourtas.
 2. «Novel curcumin derivatives with improved physicochemical properties and surface-decorated Nanoliposomes (with the derivatives) with very high affinity for Amyloid-β1-42 peptide». Greek Patent application 20100100563, 2010. European patent application 110079902-2112, 2011 (EP2436673A1), Inventor(s): S. G.Antimisiaris, F. Nicotra, S. Mourtas, C. Zona, B. LaFerla, A. Niaraki.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

 • “Δομή και Δραστικότητα στην Οργανική Χημεία” (Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών).
 • “Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων-II” (Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών).
 • “Οργανική Χημεία” (Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών).

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

 • “Βιομακρομοριακή και Συνδυαστική Χημεία” (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία» των Τμημάτων Χημείας & Ιατρικής).

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 • Οργανική σύνθεση, πεπτιδική σύνθεση, σύνθεση σε στερεή φάση, συνδυαστική χημεία.
 • Ανάπτυξη μεθόδων για την αύξηση της ποικιλομορφίας βιολογικώς δραστικών ενώσεων και πεπτιδικών δομών.
 • Σύνθεση οργανικών ενώσεων με λειτουργικές ομάδες (building blocks), παραγώγων αμινοξέων και φαρμάκων.
 • Σύνθεση λιπιδίων και παραγώγων τους με φαρμακευτικό ενδιαφέρον.
 • Μέθοδοι διασύνδεσης βιοδραστικών ενώσεων (μικρών μορίων και βιομακρομορίων) σε λιπιδικά νανοσωματίδια.

 


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • S. Mourtas, D. Gatos, K. Barlos. Solid phase synthesis of benzothiazolyl compounds. Tetrahedron Letters, 2001, 42 (11), 2201-2204.
 • S. Mourtas, D. Gatos, V. Kalaitzi, C. Katakalou, K. Barlos. S-4-Methoxytrityl mercapto acids: synthesis and application. Tetrahedron Letters, 2001, 42 (39), 6965-6967.
 • S. Mourtas, D. Gatos, M. Karavoltsos, C. Katakalou, K. Barlos. Resin-bound mercapto acids: synthesis and application. Tetrahedron Letters, 2002, 43 (18), 3419-3421.
 • Karavoltsos, S. Mourtas, D. Gatos, K. Barlos. SPPS of Protected Peptidyl Aminoalkyl Amides. Journal of Peptide Science, 2002, 8 (11), 615-620.
 • S. Mourtas, C. Katakalou, A. Nicolettou, C. Tzavara, D. Gatos, K. Barlos. Resin-bound aminothiols: synthesis and application. Tetrahedron Letters, 2003, 44 (1), 179-182.
 • S. Mourtas, M. Canovi, C. Zona, D. Aurilia, A. Niarakis, B. La Ferla, M. Salmona, F. Nicotra, M. Gobbi, S. G. Antimisiaris. Curcumin-decorated nanoliposomes with very high affinity for amyloid-β1-42 peptide. Biomaterials, 2011, 32, 1635-1645.
 • Airoldi, S. Mourtas, F. Cardona, C. Zona, E. Sironi, G. D'Orazio, E. Markoutsa, F. Nicotra, S. G. Antimisiaris, B. La Ferla.Equal contribution. Nanoliposomes presenting on surface a cis-glycofused benzopyran compound display binding affinity and aggregation inhibition ability towards Amyloid β1-42 peptide. European Journal of Medicinal Chemistry, 2014, 6 (85), 43-50.
 • S. Mourtas*, P. Christodoulou, P. Klepetsanis, D. Gatos, K. Barlos, S. G. Antimisiaris. Preparation of Benzothiazolyl-Decorated Nanoliposomes. Molecules, 2019, 24, 1540.
 • S. Mourtas, C. Katakalou, D. Gatos, K. Barlos. Convergent Synthesis of Thioether Containing Peptides. Molecules, 2020, 25, 218.
 • S. Mourtas*, B. Mavroidi, A. Marazioti, M. Kanavou, M. Sagnou, M. Pelecanou and S. G. Antimisiaris. Novel liposomes decorated with 2-(4'-aminophenyl)benzothiazole effectively inhibit Aβ1-42 aggregation and exhibit in vitro brain targeting potential. Biomacromolecules, 2020, 21, 12, 4685–4698.

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email chemsecr@upatras.gr
Τηλέφωνο (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.