Καραμάνος Νίκος

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 997915, 997181

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: n.k.karamanos@upatras.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/karamanos

Κατάλογος δημοσιεύσεων: Google Scholar

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα 13:00-15:00 και Τρίτη 09:00-11:00

Βιογραφικό Σημείωμα

Καθηγητής Βιοχημείας και Οργανικής Βιοχημικής Ανάλυσης

Σπουδές και σταδιοδρομία
1984 & 1988: Πτυχίο Χημείας (Άριστα) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Άριστα), Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών
1987-1999: Προ- και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Karolinska Institute, Τμήμα Εργαστηριακής Ιατρικής, Στοκχόλμη-Σουηδία (ετήσιες περίοδοι, συνολικά 3 έτη)
2001-2003: Διευθυντής του Τομέα Οργ. Χημείας, Βιοχημείας & Φυσικών Προϊόντων
2004-παρόν: Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας - ΕΕΒΜΒ (Πρόεδρος 2006-2007 & 2011), Γενικός Γραμματέας (2004-2005) και Αντιπρόεδρος (2008-2011 & 2014-παρόν)
2003-παρόν: Συντονιστής του Hellenic Matrix Biology section της ΕΕΒΜΒ (πρώην Ελληνική Ομάδας Έρευνας Συνδετικού Ιστού και Εξωκυττάριου Χώρου)
2007-2009: Ειδικός εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FP7 στη Θεματική ενότητα «Υγεία»
2010-παρόν: Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο ΙΤΕ-ΕΙΧΗΜΥΘ, Πάτρα
2007-2011: Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών
2011: European Registered Toxicologist (ERT)
2012-2020: Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΟΔΙΠ) και Πρόεδρος το διάστημα 2014-2020.
2014-2020: Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων
2019-2020: Μέλος του συμβουλίου της International Society for Matrix Biology (ISMB)
2021-παρόν: Αντιπρόεδρος της ISMB

Προσκεκλημένος εκδότης/Ακαδημαϊκός Εκδότης

 1. International Book Series: Biology of Extracellular Matrix, Springer-Nature [Series Editor since 2018]
 2. International Book Edition: Extracellular Matrix: Pathobiology and Signaling, ISBN 978-3-11-025876-9 (2012), Walter DeGruyter, Berlin/Boston, p1-890 [Editor]
 3. Special Issue: Matrix Effectors and Cancer, Cancers (2021) [Guest Editor with Z.Piperigkou]
 4. Special issue: Translating Extracellular Matrix: from Cancer Progression to Therapeutics, Seminars in Cancer Biology (2020) 62; iii-v [Guest Editor]
 5. Special issue: Complexity of Matrix Phenotypes, Matrix Biol Plus (2020) In press [Guest Editor with R.V. Iozzo]
 6. Special issue: Matrix Modeling and Remodeling: Proteoglycans remodeling in cancer: Underlying molecular mechanisms, Matrix Biology (2019), 75-76;1-330 [Guest Editor]
 7. Special issue: Extracellular Matrix in Health and Disease, FEBS J (2019), 286;2823-3075 [Guest Editor]
 8. MiniReview Series: Matrix pathobiology-central roles for proteoglycans and heparanase in health and disease, FEBS J (2017) 284;7-9 [Coordinator]
 9. Special Issue: Matrix-mediated cell behavior and properties, Biochimica et Biophysica Acta (2014) 1840;2385 [Guest Editor]
 10. MiniReview Series: Novel insights into matrix pathobiology regulatory mechanisms in health and disease, FEBS J (2014) 281;4978-4979 [Coordinator with A. Passi]
 11. Special Issue: Proteoglycans signaling, targeting and therapeutics, FEBS J (2013) 280;2119-2534 [Guest Editor with R. Linhardt]
 12. MiniReview Series: Regulatory roles of hyaluronan in health and disease, FEBS J (2011) 278;1411 [Coordinator with V. Hascal]
 13. MiniReview Series: Metalloproteinases in Health and Disease: challenges and the future prospects, FEBS J (2011) 278;1 [Coordinators with H. Nagase]
 14. MiniReview Series: Proteoglycans in Health and Disease: emerging concepts and future directions, FEBS J (2010) 277;3863 [Coordinator with R.V. Iozzo]
 15. Special issue: Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular Targets, Conn. Tissue Res. (2008) 49 (3&4) [Guest Editor]
 16. Special issue: Solid phase assays for molecules with biopharmaceutical importance, J Pharm Biomed Anal, Elsevier (2004) 34 [Guest Editor]
 17. Special issue: Analysis of carbohydrate macromolecules by capillary electrophoresis: glycoproteins, proteoglycans/glycosaminoglycans and glycolipids, Biomed Chromat, Wiley InterScience (2002) 16 [Guest Editor]

Διοργάνωση Εθνικών & Διεθνών επιστημονικών συνεδρίων:
Πρόεδρος των προχωρημένου επιπέδου θεματικών συνεδρίων της FEBS με τίτλο: Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular Targets (2007: www.chemistry.upatras.gr/febs-mpst2007, 2009: www.febs-mpst2009.upatras.gr, και το 2011 website: www.febs-mpst2011.upatras.gr, 2013: www.febs-mpst2013.upatras.gr και 2015: www.febs-mpst2015.upatras.gr, https://mpst2019.febsevents.org). Chairman of the FEBS ALC on Extracellular Matrix, Cell Regulation and Epigenetics: https://extracellularmatrix.febsevents.org.  Co-chair του International Conference on Proteoglycans, Seven Lakes-Italy, 2017). Πρόεδρος του 60ου Πανελληνίου συνεδρίου Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Αθήνα, 2009. Επιστημονικός Γραμματέας και υπεύθυνος διεθνών επαφών του 33rd FEBS Congress-11th IUBMB Conference (2008). Επιστημονικός γραμματέας του 17th FECTS International Conference (2000). Πρόεδρος του Commet EU Training Course on Advanced analytical techniques (1992) και του Leonardo Da Vinci EU meeting on Microseparation techniques (1998). Οργάνωση σειράς συνεδρίων της Ομάδας Έρευνας Συνδετικού Ιστού & Εξωκυττάριου χώρου, καθώς και του 1ου και 2ου συνεδρίου Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Μέλος της Οργανωτικών/Επιστημονικών επιτροπών σε ενα σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδρίων.

Βραβεία-διακρίσεις:
Η ερευνητική μας ομάδα έχει λάβει ένα αριθμό βραβείων για ερευνητικές εργασίες από επιστημονικές εταιρείες και συνέδρια, όπως η Εταιρεία Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Μικροβιολογίας και Βιοπαθολογίας, Παιδιατρικής, το 1ο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, Νευρολογίας, FECTS-2006, κά
Δημοσιεύσεις της ερευνητικής μας ομάδας σχετικές με τη μοριακή φαρμακολογική στόχευση των μεταλλοπρωτεϊνασών, πρωτεογλυκανών και γλυκοζαμινογλυκανών έχουν τύχει ευρείας αναγνώρισης (top most-cited in FEBS J 2013 & 2014, καθώς και των τελευταίων 50 ετών από την έκδοση του περιοδικού) και έχουν χαρακτηριστεί ως Key Scientific Articles από τη Global Medical Discovery. Επιπρόσθετα με βάση τους δικτυακούς ιστότοπους BiomedΕxperts και Scholar o Καθηγητής Νίκος Καραμάνος κατατάσσεται μεταξύ των top authors / most-cited στα θεματικά πεδία: matrix biology, glycosaminoglycans, proteoglycans και metalloproteinases.

Επιστημονικά εκδοτικά συμβούλια:
Συμμετέχω στα επιστημονικά συμβούλια κρίσης (Editorial Boards) των επιστημονικών περιοδικών [Matrix Biology and Matrix Biology Plus (Deputy editor), FEBS Journal (editorial advisory board), PLoS ONE (academic editor), The Journal of Biological Chemistry (2009-2014), Current Medicinal Chemistry, Biomedical Chromatography, Current Pharmaceutical Analysis, Current Chemical Biology, Data Sets in Biology (cell biology), Chromatographia (2004-2009), Science Open κά], και ως κριτής (Ρeviewer) ερευνητικών εργασιών σε ένα αριθμό (>35) επιστημονικών περιοδικών στις θεματικές περιοχές της Βιοχημείας, Βιοϊατρικής ανάλυσης, Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας, Αντικαρκινικών παραγόντων, Φαρμακολογικής στόχευσης κά

Δημοσιεύσεις και αναγνώριση έργου

• > 300 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους με το σύστημα κριτών.
Για λεπτομερή κατάλογο δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά επισκεφθείτε τις διευθύνσεις: www.publicationslist.org/n.k.karamanos

• 35 Δημοσιεύσεις ως κεφάλαια σε βιβλία σε σειρές βιβλίων και βιβλία διεθνούς κυκλοφορίας
• 1 Βιβλίο διεθνούς κυκλοφορίας με 54 κεφάλαια και 7 θεματικές ενότητες (888 σελίδες), DeGruyter, Βερολίνο, 2012
• 3 Βιβλία/ Πανεπιστημιακές παραδόσεις (1. Οργανικά Φυσικά Προϊόντα, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2. Δομή και Λειτουργία Βιομορίων, ΕΑΠ, και 3. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Μεταπτυχιακού Επιπέδου α) Προκεχωρημένης Βιοχημείας και β) Οργανικής Βιοχημικής Ανάλυσης, Πανεπιστήμιο Πατρών) 
• >350 περιλήψεις σε πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών συνεδρίων
• >100 προσκεκλημένες διαλέξεις σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια [μεταξύ των οποίων FECTS-2004 Italy, FEBS-2010 Sweden, ERT-2012 Athens, Gordon Research Conference on Proteoglycans-2012 και 2014 USA, International PGs' conference 2013 (Frankfurt) και 2015 (Seoul), Eurotox Edinburg 2014, Matrix Biology Europe (Rotterdam) 2013, International Hyaluronan conference (Florence (2015)], καθώς και σε Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού (μεταξύ των οποίων Πανεπιστήμιο Reims-Γαλλία, Munster- και Leipzig-Γερμανία, Varese-Ιταλία, Ουψάλα-Σουηδία)
• > 14,000 citations & h-index =59 (Scholar Google)

Επίβλεψη Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Διατριβών:
Επιβλέπων καθηγητής σε 18 απονεμηθέντα Διδακτορικά διπλώματα και 35 Μεταπτυχιακά Διπλώματα εξειδίκευσης. Σε εξέλιξη 3 διδακτορικές και 4 μεταπτυχιακές διατριβές.

Συνεργασίες και Ερευνητικά Δίκτυα
Συνεργασίες σε Διεθνές επίπεδο με το Karolinska Institute, School of Medicine, Sweden και το University of Insubria, School of Medicine, Varese-Italy. Έχουν αναπτυχθεί σημαντικές επίσης ερευνητικές συνεργασίες με τις Σκανδιναβικές χώρες, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, τη Γαλλία και την Ιαπωνία. Σεεθνικόεπίπεδομε: School of Medicine and Pharmacy (Univ. of Patras), Institute of Biology “Demokritos” and Dept of Pharmacy (Univ. of Athens), School of Medicine (Univ. of Crete and Univ. of Athens and Thessaloniki), Dept of Chemistry, Lab of Biochemistry (Thessaloniki), University Hospital (Patras, Larissa, Thessaloniki and Athens).
Συντονιστής του ενδοπανεπιστημιακού ερευνητικού δικτύου: Biotargeting - Biomedical and Biotechnological Applications Research Network. Kαλύπτει ένα ευρύ φάσμα της συνεχώς αναπτυσσόμενης βιοϊατρικής και βιοτεχνολογικής έρευνας. Είναι εστιασμένο σε δύο βασικούς άξονες που αποτελούν τις συγκλίνουσες δραστηριότητες του δικτύου και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ερευνητικών ομάδων μελών ΔΕΠ και ερευνητών από 3 σχολές (Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικής) και 6 Τμήματα (Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Επιστήμης των Υλικών και Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών) του Πανεπιστημίου Πατρών (www.biotargeting.upatras.gr).

Ερευνητικά προγράμματα
Επιστημονικός υπεύθυνος και ερευνητής σε ένα αριθμό (>15) Εθνικών και (5) Διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

Χρήσιμες συνδέσεις
Website: www.chem.upatras.gr/faculty/karamanos 

On line κατάλογος δημοσιεύσεων και αναγνώρισης επιστημονικού έργου:

Departmental & Personal website: www.chem.upatras.gr/faculty/karamanos

Μέλος Επιστημονικών Συμβουλίων (Associate Editor/Editorial Board Member)/Δικτυακοί τόποι περιοδικών:
www.journals.elsevier.com/matrix-biology/
www.jbc.org
www.plosone.org/static/edboard.action
www.febsjournal.org
www.journals.elsevier.com/matrix-biology
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0801 
www.bentham.org/cmc www.bentham.org/cpa www.bentham.org/ccb
Επιστημονικές εταιρείες/ μέλος ΔΣ: www.eebmb.gr, https://ismb.org


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών: Βιοχημεία Ι & Βιοχημεία ΙΙ, Κλινική Χημεία, Βιοχημεία ΙΙ (εργ, μεχρι το 2015) και Χημεία Οργανικών Φυσικών Προϊόντων (μέχρι το 2007).
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (MSc και PhD): Προκεχωρημένη Βιοχημεία Ι και ΙΙ, Κλινική Βιοχημεία, Οργανική & Βιοχημική Ανάλυση, Μοριακή Βιολογίά & Μοριακή Βιοτεχνολογία, Εφαρμογές Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (εργ).


Ερευνητικές Δραστηριότητες

Επιστημονικές περιοχές:
Βιοχημεία, Βιοχημική Aνάλυση και Kυτταρική-Μοριακή Βιολογία του ECM

Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Επιστημονικές περιοχές: Βιοχημεία, Βιοχημική Ανάλυση και Παθοβιολογία ECM
1. Παθοφυσιολογία ασθενιών (Νεοπλασίες: Ανάπτυξη, λειτουργική διήθηση και μοριακά στοχευμένες θεραπείες, Αθηροσκλήρυνση: δομικές και λειτουργικές τροποποιήσεις των μακρομορίων του ECM)
2. Ανάπτυξη βιοχημικών μεθόδων ανάλυσης και διαγνωστικών εργαλείων

Ερευνητικές δραστηριότητες:
i. Δομή & λειτουργικότητα κυτταρικών και εξωκυττάριων πρωτεογλυκανών, γλυκοζαμινογλυκανών, μεταλλοπρωτεϊνασών και σιαλοπρωτεϊνών σε κακοήθεις νεοπλασίες
ii. Βιολογική δράση αυξητικών παραγόντων και μιτογόνων σε καρκινικά κύτταρα και μηχανισμοί βιοσύνθεσης μακρομορίων
iii. Αξιολόγηση της δράσης φαρμακευτικών παραγόντων σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο
iv. Απομόνωση, δομικός χαρακτηρισμός, ανοσολογικές και βιολογικές ιδιότητες υδατανθράκων, προτεογλυκανών και γλυκοπρωτεϊνων από θηλαστικά, ασπόνδυλα και παθογόνα βακτήρια
v. Ανάπτυξη μεθόδων HPCE, HPLC και στερεάς φάσης για χημική και δομική ανάλυση γλυκοσυζευγμάτων
vi. Δομή, ανάλυση και αλληλεπιδράσεις μορίων με βιολογικό ενδιαφέρον (υδατάνθρακες, ανοσοσφαιρίνες, πρωτεϊνες, αμινοξέα και παράγωγα)
vii. Αξιολόγηση της τοξικότητας νέων προϊόντων και νανοϋλικών σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο.


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Estrogen receptor-mediated targeting of the extracellular matrix network in cancer. Piperigkou Z,Karamanos NKSeminars in Cancer Biology (2020)
 • Dynamic Interplay between miRNAs and the Extracellular Matrix Influences the Tumor Microenvironment. Piperigkou Z, Karamanos NK.Trends in Biochemical Sciences (2019)
 • Proteoglycan Chemical Diversity Drives Multifunctional Cell Regulation and Therapeutics. Karamanos NK, Piperigkou Z, Theocharis AD et al,  Chemical Reviews 26;118(18):9152-9232 (2018)
 • Extracellular matrix structure: Theocharis AD, Skandalis SS, Gialeli C, Karamanos NK. Adv Drug Deliv Rev (2016)
 • Insights into the key roles of proteoglycans in breast cancer biology and translational medicine: Theocharis AD, Skandalis SS, Neill T, Multhaupt HA, Hubo M, Frey H, Gopal S, Gomes A, Afratis N, Lim HC, Couchman JR, Filmus J, Sanderson RD, Schaefer L, Iozzo RV, Karamanos NK.  Biochim Biophys Acta Reviews on Cancer (2015)
 • Estrogen receptor alpha mediates epithelial to mesenchymal transition, expression of specific matrix effectors and functional properties of breast cancer cells. Bouris P, Skandalis SS, Piperigkou Z, Afratis N, Karamanou K, Aletras AJ, Moustakas A, Theocharis AD, Karamanos NK. Matrix Biol. 43:42-60 (2015)
 • Cross-talk between estradiol receptor and EGFR/IGF-IR signaling pathways in estrogen-responsive breast cancers: Focus on the role and impact of proteoglycans. Skandalis S, Afratis N, Smirlaki G, Nikitovic D, Theocharis A, Tzanakakis G, Karamanos NK. Matrix biology (2013)
 • Glycosaminoglycans: key players in cancer cell biology and treatmen. Afratis, N,  Gialeli Ch,  Nikitovic D,  Tsegenidis T,  Karousou E, Theocharis AD,  Pavao M,  Tzanakakis G, N.;  Karamanos NK. FEBS J https://doi.org/10.1111/J.1742-4658.2012.08529.X (2012)
 • Roles of matrix metalloproteinases in cancer progression and their pharmacological Gialeli C, Theocharis AD, Karamanos NK.
  FEBS J. 278(1):16-27 (2011)
 • Proteoglycans in health and disease: novel roles for proteoglycans in malignancy and their pharmacological targeting. Theocharis D, Skandalis S.S., Tzanakakis G.N. and Karamanos N.K. FEBS J. 277, 3904-23 (2010)

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email chemsecr@upatras.gr
Τηλέφωνο (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.