Βύνιος Δημήτριος

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 997914

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vynios@upatras.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/vynios

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: 12:00-13:00, καθημερινά

Βιογραφικό Σημείωμα

1976 - 1980 Σπουδές στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισαγωγικές εξετάσεις. Τον Ιούλιο του 1980 λήψη του πτυχίου Χημείας με γενικό βαθμό "Λίαν καλώς".
1981 Διορισμός σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη της Εκτάκτου Αυτοτελούς Εδρας Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
1987 Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Γενικός βαθμός "Αριστα".
1988 Διορισμός σε θέση Λέκτορα του Τομέα Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
1988 Μηνιαία Μετεκπαίδευση στο Ινστιτούτο Pasteur Αθηνών σε Ανοσοδιαγνωστικές Τεχνικές.
1990 - 1991 Επισκέπτης Ερευνητής στο Kennedy Institute of Rheumatology του Λονδίνου, έπειτα από χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας διάρκειας ενός έτους.
1993 Διορισμός σε θέση Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Οργανικής Χημείας-Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
1999 Διορισμός σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
2007 Διορισμός σε θέση Καθηγητή του Τομέα Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προσκεκλημένος εκδότης:
"Mimetic peptides in allergy and inflammation treatment"
D. H. Vynios
Anti-Inflammatory and Anti-allergy Agents in Medicinal Chemistry, January 2009 (www.bentham.org)

"Osteoarthritis and its treatment"
D. H. Vynios
Current Medicinal Chemistry: Anti-Inflammatory and Anti-allergy Agents, June 2005 (www.bentham.org)

Βραβεία-διακρίσεις:
Η εργασία “The diagnostic significance of collagen type IX and HNK-1 epitope in XFS", με συγγραφείς τους M.S. Assouti, C.D. Georgakopoulos, S.P. Gartaganis and D.H. Vynios, που παρουσιάστηκε στο XIXth FECTS Meeting, Taormina, Italy, 2004, απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανηρτημένης ανακοίνωσης.

Εικόνες από την εργασία "The increased accumulation of structurally modified versican and decorin is related with the progression of laryngeal cancer», με συγγραφείς τους SS Skandalis, AD Theocharis, N Papageorgakopoulou, DH Vynios, DA Theocharis, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Biochimie, 88, 1135-1143 (2006) χρησιμοποιήθηκαν για να κοσμήσουν το εξώφυλλο του έτους 2006 του εν λόγω περιοδικού.

Επιστημονικά εκδοτικά συμβούλια
Anti-Inflammatory and Anti-allergy Agents in Medicinal Chemistry, απότο 2006 (www.bentham.org)
World Journal of Gastroenterology, since 2013 (http://www.wjgnet.com)

Δημοσιεύσεις και αναγνώριση έργου
• > από 85 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά / ιστοσελίδες διεθνούς κύρους με το σύστημα κριτών.
Για λεπτομερή κατάλογο δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά επισκεφθείτε τη διεύθυνση:   www.publicationslist.org/vynios
• 5 Δημοσιεύσεις ως κεφάλαια σε βιβλία σε σειρές βιβλίων και βιβλία διεθνούς κυκλοφορίας
• 5 Βιβλία/ Πανεπιστημιακές παραδόσεις με αντικείμενο Ειδικά Κεφάλαια Βιοτεχνολογίας
• > 350 περιλήψεις σε πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών συνεδρίων
• > 30 προσκεκλημένες διαλέξεις σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια / Σεμινάρια, καθώς και σε Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού
• 3 Δημοσιεύσεις μετά από πρόσκληση σε Επιστημονικές Ιστοσελίδες
• > 1200 βιβλιογραφικές αναφορές
• H-index = 20

Επίβλεψη Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Διατριβών
Επιβλέπων καθηγητής σε 8 απονεμηθέντα Διδακτορικά διπλώματα και 29 Μεταπτυχιακά Διπλώματα εξειδίκευσης. Σε εξέλιξη 1 διδακτορική και 4 μεταπτυχιακές διατριβές. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο.

Συνεργασίες και Ερευνητικά Δίκτυα

Συνεργασία σε Διεθνές επίπεδο με: Research Unit MEDyc, University of Reims (France)

Συνεργασίες σε εθνικό επίπεδο με: School of Medicine and Pharmacy (Univ. of Patras), University Hospital (Patras) και School of Mechanical Engineering (Univ. Of Patras).

Συμμετοχή στο ενδοπανεπιστημιακό ερευνητικό δίκτυο: Biotargeting - Biomedical and Biotechnological Applications Research Network. Kαλύπτει ένα ευρύ φάσμα της συνεχώς αναπτυσσόμενης βιοϊατρικής και βιοτεχνολογικής έρευνας. Είναι εστιασμένο σε δύο βασικούς άξονες που αποτελούν τις συγκλίνουσες δραστηριότητες του δικτύου και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ερευνητικών ομάδων μελών ΔΕΠ και ερευνητών από 3 σχολές (Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικής) και 6 Τμήματα (Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Επιστήμης των Υλικών και Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών) του Πανεπιστημίου Πατρών (www.biotargeting.upatras.gr).

Συμμετοχή στο ενδοπανεπιστημιακό ερευνητικό δίκτυο: OsteoNet: Network for the Study of Degenerative and Metabolic Diseases of bone and Cartilage. Kαλύπτει ένα ευρύ φάσμα Ορθοπεδικής έρευνας. Είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ερευνητικών ομάδων μελών ΔΕΠ και ερευνητών από 3 σχολές (Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικής) και 6 Τμήματα (Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης των Υλικών και Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών) του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.osteonet.gr/)

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.biomedexperts.com/Profile.bme/1497763/Demitrios_H_Vynios

Ερευνητικά προγράμματα
Επιστημονικός υπεύθυνος σε σημαντικό αριθμό Εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων.


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών

 1. Βιοτεχνολογία (Διδασκαλία, εργαστήριο)
 2. Βιοχημεία Ι (φροντιστήριο)
 3. Βιοχημεία ΙΙ (εργαστήριο)
 4. Βιοχημεία ΙΙΙ (Διδασκαλία, εργαστήριο)
 5. Κλινική Χημεία (εργαστήριο)
 6. Μέθοδοι Ενόργανης Ανάλυσης Βιομορίων (Διδασκαλία)
 7. Μικροβιολογία (Διδασκαλία, εργαστήριο)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών

 1. Βιοχημική Ανάλυση-Κλινική Βιοχημεία
 2. Μοριακή Βιολογία και Μοριακή Βιοτεχνολογία

Ερευνητικές Δραστηριότητες

1. Απομόνωση, μακρομοριακή δομή, βιοχημικός χαρακτηρισμός και ανοσολογικές ιδιότητες πρωτεογλυκανών και γλυκοζαμινογλυκανών από διαφόρους οργανισμούς σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις  
2. Απομόνωση, χαρακτηρισμός και μακρομοριακή δομή ενζύμων από διαφόρους οργανισμούς σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις  
3. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης και βιοχημικού χαρακτηρισμού βιομορίων
4. Δημιουργία και αναστολή της ανάπτυξης υδροξυαπατίτη in vivo και in vitro  
5. Μακρομοριακές αλληλεπιδράσεις στον συνδετικό ιστό διαφόρων οργανισμών  
6. Ανάπτυξη μεθόδων και εφαρμογή αυτών γιά την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι πρωτεογλυκανών στον ορό ασθενών από αυτοάνοσα νοσήματα και άλλες παθολογικές καταστάσεις
7. Έλεγχος της έκφρασης εξωκυττάριων μακρομορίων σε κυτταρικές σειρές
8. Παραγωγή Βιοκαυσίμων από απόβλητα
9. Μελέτη και ανάπτυξη ικριωμάτων ιστομηχανικής  (2 δημοσιεύσεις, 4 ανακοινώσεις)


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

Για κατάλογο δημοσιεύσεων: http://www.biomedexperts.com/Profile.bme/1497763/Demitrios_H_Vynios

 • K. Karamanou, M. Franchi, Z. Piperigkou, C. Perreau, F. X. Maquart, D. H. Vynios, S. Brézillon
  Lumican effectively regulates the estrogen receptors-associated functional properties of breast cancer cells, expression of matrix effectors and epithelial-to-mesenchymal transition
  Sci Rep. 2017;7:45138. doi: 10.1038/srep45138
 • Z. Piperigkou, K. Karamanou, N.A. Afratis, P. Bouris, C. Gialeli, C.L. Belmiro, M.S. Pavão, D.H. Vynios, A.M. Tsatsakis
  Biochemical and toxicological evaluation of nano-heparins in cell functional properties, proteasome activation and expression of key matrix molecules
  Toxicol Lett. 2016;240:32-42. doi: 10.1016/j.toxlet.2015.10.005
 • T. Panogeorgou, E. Tserbini, S. Filou, D.H. Vynios, S.S. Naxakis, T.A. Papadas, P.D. Goumas, N.S. Mastronikolis
  Hyaluronan synthases and hyaluronidases in nasal polyps
  Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(7):1801-8. doi: 10.1007/s00405-015-3848-6
 • S. Filou, A. Korpetinou, D. Kyriakopoulou, D. Bounias, M. Stavropoulos, P. Ravazoula, D. J. Papachristou, A. D. Theocharis, D. H. Vynios
  ADAMTS expression in colorectal cancer
  PLoS One. 2015 Mar 18;10(3):e0121209
 • DH Vynios
  Metabolism of cartilage proteoglycans in health and disease.
  Biomed Res Int. 2014;2014:452315. doi: 10.1155/2014/452315 http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/452315/
 • D. Barbouri, N. Afratis, C. Gialeli, D.H. Vynios, A.D. Theocharis and N. K. Karamanos
  Syndecans as modulators and potential pharmacological targets in cancer progression.
  Frontiers Oncol. (2014) doi: 10.3389/fonc.2014.00004 http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fonc.2014.00004/full
 • G. Tsiropoulos, T. Papadas, I.-E. Triantaphyllidou, S. Naxakis, K. Markou, S. Triaridis, I. Vital, P. Goumas, D.H. Vynios
  Pre-treatment gelatinases’ serum levels and post-treatment changes in laryngeal cancer patients
  HIPPOKRATIA 17 (2013) 126-129.
 • C. Kolliopoulos, D. Bounias, H. Bouga, D. Kyriakopoulou, M. Stavropoulos, D.H. Vynios
  Hyaluronidases and their inhibitors in the serum of colorectal carcinoma patients
  J. Pharm. Biomed. Anal. 83C (2013) 299-304. doi: 10.1016/j.jpba.2013.05.037
 • E Pagoulatou, I-E Triantaphyllidou, DH Vynios, DJ Papachristou, E Koletsis, D Deligianni, D Mavrilas,
  Biomechanical and structural changes following the decellularization of bovine pericardial tissues for use as a tissue engineering scaffold. J. Mater. Sci.: Mater. Med. 23 (2012) 1387-1396. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10856-012-4620-8
 • H Bouga, I Tsouros, D Bounias, D Kyriakopoulou, MS Stavropoulos, N Papageorgakopoulou, DA Theocharis, DH Vynios
  Involvement of hyaluronidases in colorectal cancer
  BMC Cancer 2010, 10:499 http://www.biomedcentral.com/1471-2407/10/499

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email chemsecr@upatras.gr
Τηλέφωνο (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.