Σημαντικές ανακοινώσεις

Εξοπλισμός

Βασικός εξοπλισμός του Τομέα Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων

. Αναλυτής αμινοξέων (Beckman)
. Μικροφυγόκεντροι (Sigma, Eppendorf)
. Συστήματα HPLC (Waters) εφοδιασμένα με ανιχνευτή diode array (Waters 991)
. Παρασκευαστική υπερφυγόκεντρος (Beckman)
. Συστήματα HPLC με ανιχνευτή ορατού/υπεριώδους (Rigas Labs, LKB, LDC)
. Ψυχόμενοι φυγόκεντροι (Sorval, Kubota)

. Ανιχνευτής δείκτου διάθλασης για HPLC (Varian)
. Συσκευές ηλεκτροφόρησης χαμηλής τάσης (BioRad, Savant, Pharmacia)
. Ραδιοχημικός ανιχνευτής για HPLC (Berthold)
. Κρυοστάτες -90ΑC (Heto Bikeroo)
. NMR 400 MHz (Brucker DPX)
. Συσκευή μέτρησης σημείου τήξεως (Buchi)
. Εστία κυτταρικών καλλιεργειών (Flufrance)
. Πολωσίμετρο (Carl Zeiss)
. Επωαστής (O2/CO2) κυτταρικών καλλιεργειών
. Φασματoφωτόμετρα ορατού/υπεριώδους (Pye-Unicam, Vatian, Gilford)
. Επωαστής κυτταρικών καλλιεργειών (Gallenkamp)
. Φασματoφωτόμετρα ορατού (Pharmacia)
. Συγκροτήματα υγρής χρωματογραφίας στήλης (LKB, Gilson)
. Φωτόμετρα πολλαπλής ανάγνωσης. ELISA (Denley, Molecular devices)
. Ξηραντήρας στερεών υπό χαμηλή πίεση και θέρμανση (Labatiry devices inc)
. Συσκευές υπερδιήθησης (Amicon)
. Περιστροφικοί εξατμιστήρες (Buchi)
. Συσκευές ηλεκτροφορητικής μεταφοράς (BioRad)
. Λυοφιλοποιητές (Labcon, Virtis)
. Συσκευή ταχείας ανοσοενζυμικής ανάλυσης (Pierce)
. Εξατμιστήρας φυγοκέντρου υπό κενό (Labcon)
. Αυτόματος τιτλοδότης (Copenhagen)


Βασικός Εξοπλισμός του Τομέα Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας

. Αεριοχρωματογράφοι FID και TC
. Φασματόμετρο ατομικής απορρόφησης
. Πλήρως εξοπλισμένο IR φασματοφωτόμετρο
. Όργανο μέτρησης θολερότητας
. Φασματοφωτόμετρα UV-Visible
. Μηχανή αντίστροφης ώσμωσης
. Φασματοφωτόμετρα (UV-Visible)
. Ζυγός στρέψης για μέτρηση επιφανειακής τάσης
. Στερεάς κατάστασης (reflectance)
. Γέφυρες μέτρησης επαγωγής χωρητικότητας
. Βολτόμετρα υψηλής αντίστασης εισόδου, εκ των οποίων το ένα φορητό το άλλο συνδεμένο με Η/Υ
. Συστήματα μονοφασικής χρωματογραφίας πεδίου για ανάλυση μεγέθους σωματιδίων
. Πεχάμετρα, εκ των οποίων το ένα είναι συνδεμένο με Η/Υ 586
. Χρωματογράφος HPLC
. Αυτόματοι τιτλοδότες, εκ των οποίων 4 συνδεμένοι με Η/Υ 386
. Συλλέκτης κλασμάτων
. Σύστημα οργάνων κατάλληλο για πολαρογραφία και κυκλική βολταμετρία
. Αναλυτικοί ζυγοί και απλοί
. Σύστημα κυκλικής βολταμετρίας συνδεμένο με Η/Υ 386 και εκτυπωτή
. Μικροσκόπιο
. Μαγνητικός ζυγός
. Όργανα αναλύσεων φυσικών νερών
. Όργανα μέτρησης σημείου τήξεως
. Αντιδραστήρες υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων
. Ποτενσιοστάτης συνδεμένος με Η/Υ 586 και εκτυπωτή
. Υγρός απαριθμητής σπινθηρισμών (LKB)
. Αγωγιμόμετρα


Βασικός Εξοπλισμός του Τομέα Χημικών Εφαρμογών,Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος

. Συσκευές για τον προσδιορισμό μοριακών βαρών μακρομορίων (ιξωδόμετρα, ωσμώμετρα τάσης ατμών και μεμβράνης)
. Αντιδραστήρας διαλείποντος έργου υψηλών πιέσεων
. Συσκευή μέτρησης δυναμικών μηχανικών ιδιοτήτων πολυμερών στη στερεά κατάσταση (Vibron Viscoelastometer)
. Συσκευή μικρο-ηλεκτροφόρησης σωματιδίων (Rank Brothers)
. Χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών για τον προσδιορισμό μοριακού βάρους πολυμερών
. Συσκευές ποτενσιομετρικών τιτλοδοτήσεων αιωρημάτων στερεών
. Συσκευή μέτρησης ρεολογικών ιδιοτήτων διαλυμάτων και τηγμάτων μακρομορίων (Ferranti-Shirley chlometer)
. Αυτόματος τιτλοδοτητής (Metrohm)
. Συσκευή προσδιορισμού δείκτου αντιπυρικότητας
. Συσκευή ημιβιομηχανική (Pilot plan) για τη μελέτη μετατροπής βιομάζας σε βιοαέριο
. Συσκευές μορφοποίησης πλαστικών
. Δυναμόμετρο τάσης-εφελκυσμού
. Αντιδραστήρας σταθερής κλίνης ατμοσφαιρικής πίεσης
. Γεννήτρια ακτίνων X (Enraf-Nonius)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.