Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Σουπιώνη Μαγδαληνή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/soupioni

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές και επιστημονική απασχόληση

2016:

Εκλογή σε θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Χημείας της Σχολής των Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών, θέση που κατέχω μέχρι σήμερα

1998-2016:

Εκλογή σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Χημείας της Σχολής των Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών.

1991-1992:

Παραμονή σε θέση "Visiting Scientist" στο Ερευνητικό Κέντρο “Joint Research Centre”  (J.R.C., Institute of Environment), της ΕΟΚ στην Ispra της Β. Ιταλίας

1988-1998:

Εκλογή σε θέση Λέκτορα στο Τμήμα Χημείας της Σχολής των Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών.

1987-1988:

Παραμονή για Μεταδιδακτορική Έρευνα και Διδασκαλία στο Εργαστήριο    

Ραδιοχημείας- Ακτινοχημείας του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών

1987:

Απονομή του τίτλου της Διδάκτορος της Χημείας από το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών.

1980-1987:

Διορισμός στη θέση Επιστημονικής Συνεργάτιδος στο Εργαστήριο Ραδιοχημείας- Ακτινοχημείας του Χημικού Τμήματος της ΦΜΣ του Παν/μίου Πατρών.

1979 :

Απόκτηση πτυχίου με βαθμό "Λίαν Καλώς".

1975 :

Εισαγωγή κατόπιν εξετάσεων στο Χημικό τμήμα της ΦΜΣ του Παν/μίου Πατρών.

Διακρίσεις

§  Υπότροφος του προγράμματος ERASMUS της Ε.Ε. για μετάβαση σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (Γερμανίας, Βελγίου, Κύπρου)

§  Υποτροφία του DAAD (DEUTSCHER  AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST) για θερινά μαθήματα Γερμανικής γλώσσας στη Γερμανίας

§  Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε κάθε έτος πανεπιστημιακών σπουδών, λόγω καλής βαθμολογικής επίδοσης.


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά Μαθήματα

 1. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ και συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» του Τμήματος Χημείας
 2. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στα πλαίσια του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ Ι» του Τμήματος Γεωλογίας
 3. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ και συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ» του Τμήματος Γεωλογίας
 4. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στα πλαίσια του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του Τμήματος Χημείας
 5. Συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ» του Τμήματος Χημείας
 6. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ και συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» του Τμήματος Βιολογίας
 7. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στα πλαίσια του μαθήματος «ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ» του Τμήματος Βιολογίας

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 1. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ» του ΜΠΣ του Τμήματος Χημείας «ΚΑΤΑΛΥΣΗ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
 2. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ και συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος και εργαστηρίου «ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» του ΜΠΣ του Τμήματος Χημείας στην «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»
 3. ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ και συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ» του διατμηματικού ΜΠΣ της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών στις «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Με χρήση ραδιοϊχνηθετών:

 • Μελέτη της ακινητοποίησης ενζύμων σε βακτηριακή κυτταρίνη προς παρασκευή βιοκαταλυτών κατάλληλων για ποικίλες ζυμώσεις
 • Μελέτη της ταχύτητας πρόσληψης σακχάρων από κύτταρα μικροοργανισμών, με σκοπό την αύξηση του ρυθμού των ζυμώσεων και διερεύνηση δυνατότητας μετατροπής ρυπογόνων αποβλήτων σε χρήσιμα προϊόντα με βιοτεχνολογικές μεθόδους.
 • Μελέτη της προσρόφησης τοξικών ιχνοστοιχείων από κύτταρα μικροοργανισμών (i) κατά την παραγωγή ζύμης αρτοποιίας και (ii) με σκοπό την απορρύπανση υγρών αποβλήτων.
 • Μελέτη της μεταφοράς και διάχυσης τοξικών ιχνοστοιχείων σε διάφορα υλικά με σκοπό την απορρύπανση υγρών αποβλήτων και την πρόβλεψη της ρύπανσης σε τυχόν ατυχήματα.

Με χρήση Πυρηνικών (INAA, XRF) και άλλων Μεθόδων (AAS) Ανάλυσης:

 • Προσδιορισμός μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων (τοξικών και απαραίτητων) σε τρόφιμα με σκοπό την εξακρίβωση της διατροφικής τους αξίας και της τυχόν μόλυνσης αυτών.
 • Προσδιορισμός φυσικών και τεχνητών ραδιονουκλιδίων σε ύδατα (ποταμών, θαλασσών κ.α.), έδαφος, ιζήματα, αιωρούμενα σωματίδια κ.λπ. με σκοπό τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Soupioni M., Drenogianni K. and Balamatsi M., «Bioconversion of olive oil mill wastewaters blends», Global NEST Journal, 21(1), (2018), 14-18 , DOI: https://doi.org/10.30955/gnj.002738
 • Soupioni M., Vlachou K., Psarologou A. and Bekatorou A., «Abating Whey Organic Load through Ethanol and Lactic Acid Production by Kefir», Toxicological Environmental Chemistry, 98(10), (2016), 1191-1199
 • Magdalini Soupioni, Aristidis Golfinopoulos, Maria Kanellaki, Athanasios A. Koutinas, Study of whey fermentation by kefir immobilized on low cost supports using 14C-labelled lactose», Bioresource Technology, 145 , (2013), pp. 326-330
 • Aristidis Golfinopoulos, Magdalini Soupioni, Nikolaos Kopsahelis, Konstantina Tsaousi and Athanasios Koutinas, «Lactose uptake rate measurements by 14C-labelled lactose reveals promotional activity of porous cellulose in Whey Fermentation by kefir yeast», Food Chemistry, 134, (2012), 1973-1981
 • Aristidis Golfinopoulos, Nikolaos Kopsahelis, Konstantina Tsaousi, Athanasios Koutinas and Magdalini Soupioni, «Research perspectives and role of Lactose Uptake Rate revealed by its study using 14C-labelled Lactose in Whey Fermentation», Bioresource Technology, 102 (2011) 4204–4209
 • A. Anagnostopoulos, B.D. Symeopoulos, M.J. Soupioni, «Effect of Growth Conditions on Biosorption of Cadmium and Copper by Yeast Cells», Global Nest Journal, 12(3), (2010), 288-295
 • Aristidis Golfinopoulos, Lamprini Papaioannou, Magdalini Soupioni and Athanasios Koutinas, «Lactose Uptake Rate by Kefir yeast using 14C-labelled Lactose to Explain Kinetic Promotional Aspects in its Fermentation», Bioresource Technology, 100, (2009), 5210–5213
 • Papaefthymiou, H.; Symeopoulos, B. D.; Soupioni, M., «Neutron activation analysis and natural radioactivity measurements of lignite and ashes from Megalopolis basin, Greece», Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 274(1), (2007), 123-130
 • Plessas, S.; Bekatorou, A.; Koutinas, A. A.; Soupioni, M.; Banat, I. M.; Marchant, R., «Use of Saccharomyces cerevisiae cells immobilized on orange peel as biocatalyst for alcoholic fermentation», Bioresource Technology, 98(4), (2007), 860-865
 • Soupioni, M. J.; Symeopoulos, B. D.; Papaefthymiou, H. V., «Determination of trace elements in bottled water in Greece by instrumental and radiochemical neutron activation analyses», Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 268(3), (2006), 441-444
 • Cole T., Bidoglio G., Soupioni, M., O’ Gorman M. and Gibson N., «Diffusion mechanisms of multiple strontium species in clay», Geochimica et Cosmochimica Acta, 64(3), (2000), 385-396

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email:
Τηλέφωνο: (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...