Οι φοιτητές με τους παρακάτω ΑΜ επέτυχαν στις Εξετάσεις των προόδων του μαθήματος «ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-2». Ο βαθμός τους θα ανακοινωθεί αφού συνυπολογιστεί και ο τελικός βαθμός του Εργαστηρίου.

A/A

ΑΜ

1

3142

2

3345

3

3398

4

3435

5

3441

6

3442

7

3449

8

3459

9

3519

10

3524

11

3539

12

3541

13

3552

14

3603

15

3614

16

3656

17

3667

18

3778

19

3787

20

3797

21

3841

22

1046148

23

1048776

24

1048790

25

1048793

26

1048802

27

1048805

28

1048853

 Οι Διδάσκοντες

Αλ. Αλετράς – Σπ. Σκανδάλης